คอร์ดเพลง เลือดกรุ๊ปบี ชาลิสา โชติจิรสถิตย์

  
Text   
คอร์ดเพลง เลือดกรุ๊ปบี ศิลปิน ชาลิสา โชติจิรสถิตย์ (เอิ้ก) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D F#m Bm G Em A Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | D | F#m |

D 
ฉันเนี่ยมันไม่ดีตรงไ
F#m 
หน
 
เธอจึงหายจาก
Bm 
กัน 
 
 
F#m 
G 
แปปนึงที่เธอเคยบอก
F#m 
ฉัน
 
จนวันนั้นก็ยังไม่
Em 
อ่าน.. 
 
 
F#m 

 
นานป่าน
Em 
นี้เธอจะเป็นอะไรไปห
F#m 
รือเปล่า
 
เธอบอกแ
Em 
ปปแต่สุดท้าย 
 
ก็กลายเป็นว่
Bm 
างเปล่า

 
ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไ
D 
หน 
 
ไม่เข้าใจเลยสัก
F#m 
ครั้ง
 
ไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็
Bm 
ทำ 
 
แต่ทำและไม่เคยสม
Am 
หวัง
 
หรืออาจเป็นเพราะพื้น
G 
ดวงหรือเปล่า
 
หรือเป็นที่ราศี
F#m 
ของดวงดาว
 
เลยทำให้
Em 
ฉันต้องเหงาอย่างงี้อยู่ใช่ไ
A 
หม

 
ก็แค่ต้อง
G 
การให้ใ
A 
คร
 
มา
D 
คอยช่วยดูแลความเ
F#m 
หงา
 
หรือเป็นเพราะเราเกิดมา
 
 
ในเ
Bm 
ดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไ
Am 
หม
 
หรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ป
G 
บีหรือเปล่า
 
ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสัก
F#m 
ทีหรือเปล่า
 
ขอแค่ให้
Em 
ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไ
A 
หม
 
ไม่โสดอีก
G 
แล้ว 
 
A 
ด้เปล่า..

INSTRU | D | Am |

D 
ขอถามได้ไหมผิด
F#m 
อะไร 
 
เธอจึงไม่ต้อง
Bm 
การ 
 
 
Am 
G 
แล้วฉันก็ได้แค่
F#m 
หวัง 
 
เธอจะคิดถึงฉัน
Em 
บ้าง 
 
 
A 

 
นานป่าน
Em 
นี้เธอจะเป็นอะไรไปห
F#m 
รือเปล่า
 
เธอบอกแ
Em 
ปปแต่สุดท้าย 
 
ก็กลายเป็นว่
Bm 
างเปล่า

 
ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไ
D 
หน 
 
ไม่เข้าใจเลยสัก
F#m 
ครั้ง
 
ไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็
Bm 
ทำ 
 
แต่ทำและไม่เคยสม
Am 
หวัง
 
หรืออาจเป็นเพราะพื้น
G 
ดวงหรือเปล่า
 
หรือเป็นที่ราศี
F#m 
ของดวงดาว
 
เลยทำให้
Em 
ฉันต้องเหงาอย่างงี้อยู่ใช่ไ
A 
หม

 
ก็แค่ต้อง
G 
การให้ใ
A 
คร
 
มา
D 
คอยช่วยดูแลความเ
F#m 
หงา
 
หรือเป็นเพราะเราเกิดมา
 
 
ในเ
Bm 
ดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไ
Am 
หม
 
หรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ป
G 
บีหรือเปล่า
 
ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสัก
F#m 
ทีหรือเปล่า
 
ขอแค่ให้
Em 
ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไ
A 
หม
 
ไม่โสดอีก
G 
แล้ว 
 
ได้
A 
เปล่า..

INSTRU | G | Gm |


Bm 
เมื่ออยากได้รักก็ให้เขาไป 
 
แต่สุด
A 
ท้ายไม่เคยได้กลับมา
Em 
รอต่อไป ก็เปลืองเวลา ต้องเ
A 
สียน้ำตา 
 
ไม่เคยได้ใจ
Bm 
ดีไม่พอ ไม่พอใจ จะเ
A 
อาอะไร 
 
เธอก็ว่ามา
Em 
บอกมานะ 
 
ที่เธอต้องการ
Bm 
เธอชอบคนแบบไหน 
 
 
Am 

Bbm 
ต้องมีอะ
Bm 
ไรผิด
Cm 
พลาดตรงไ
D 
หน
 
ไม่เข้าใจเลยสัก
F#m 
ครั้ง 
 
ไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็
Bm 
ทำ
 
แต่ทำและไม่เคยสมห
Am 
วัง
 
หรืออาจเป็นเพราะพื้น
G 
ดวงหรือเปล่า
 
หรือเป็นที่ราศี
F#m 
ของดวงดาว
 
เลยทำให้
Em 
ฉันต้องเหงาอย่างงี้อยู่ใช่ไ
A 
หม

 
ก็แค่ต้อง
G 
การให้ใ
A 
คร
 
มา
D 
คอยช่วยดูแลความเ
F#m 
หงา
 
หรือเป็นเพราะเราเกิดมา  
 
 
ในเ
Bm 
ดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไ
Am 
หม
 
หรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ป
G 
บีหรือเปล่า
 
ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสัก
F#m 
ทีหรือเปล่า
 
ขอแค่ให้
Em 
ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไ
A 
หม
 
ไม่โสดอีก
G 
แล้ว 
 
A 
ด้เปล่า..

OUTRO | D | F#m | D | F#m |


ฉันเนี่ยมันไม่ดีตรงไหน
เธอจึงหายจากกัน
แปปนึงที่เธอเคยบอกฉัน
จนวันนั้นก็ยังไม่อ่าน..

นานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
เธอบอกแปปแต่สุดท้าย ก็กลายเป็นว่างเปล่า

ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน ไม่เข้าใจเลยสักครั้ง
ไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำ แต่ทำและไม่เคยสมหวัง
หรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่า
หรือเป็นที่ราศีของดวงดาว
เลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างงี้อยู่ใช่ไหม

ก็แค่ต้องการให้ใคร
มาคอยช่วยดูแลความเหงา
หรือเป็นเพราะเราเกิดมา
ในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหม
หรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่า
ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่า
ขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหม
ไม่โสดอีกแล้ว ได้เปล่า..

( ดนตรี )

ขอถามได้ไหมผิดอะไร เธอจึงไม่ต้องการ
แล้วฉันก็ได้แค่หวัง เธอจะคิดถึงฉันบ้าง

นานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
เธอบอกแปปแต่สุดท้าย ก็กลายเป็นว่างเปล่า

ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน ไม่เข้าใจเลยสักครั้ง
ไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำ แต่ทำและไม่เคยสมหวัง
หรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่า
หรือเป็นที่ราศีของดวงดาว
เลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างงี้อยู่ใช่ไหม

ก็แค่ต้องการให้ใคร
มาคอยช่วยดูแลความเหงา
หรือเป็นเพราะเราเกิดมา
ในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหม
หรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่า
ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่า
ขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหม
ไม่โสดอีกแล้ว ได้เปล่า..

( ดนตรี )

เมื่ออยากได้รักก็ให้เขาไป แต่สุดท้ายไม่เคยได้กลับมา
รอต่อไป ก็เปลืองเวลา ต้องเสียน้ำตา ไม่เคยได้ใจ
ดีไม่พอ ไม่พอใจ จะเอาอะไร เธอก็ว่ามา
บอกมานะ ที่เธอต้องการ
เธอชอบคนแบบไหน

ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน
ไม่เข้าใจเลยสักครั้ง ไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำ
แต่ทำและไม่เคยสมหวัง
หรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่า
หรือเป็นที่ราศีของดวงดาว
เลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างงี้อยู่ใช่ไหม

ก็แค่ต้องการให้ใคร
มาคอยช่วยดูแลความเหงา
หรือเป็นเพราะเราเกิดมา
ในเดือนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหม
หรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่า
ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่า
ขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหม
ไม่โสดอีกแล้ว ได้เปล่า..

มิวสิควิดีโอ เลือดกรุ๊ปบี ชาลิสา โชติจิรสถิตย์

เพลง : เลือดกรุ๊ปบี (คอร์ด)
ศิลปิน : ชาลิสา โชติจิรสถิตย์
FB: Chrrissa chotijirasathit

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend