คอร์ดเพลง คิดไม่ซื่อ PAT Power Pat (แพท พาวเวอร์แพท)

  
Text   


INTRO | G | F#m | Bm | Bm |
INTRO | Em | F#m | Bm | Em F#m |
INTRO | Em | F#m | Bm | Bm |
INTRO | Em | F#m | Bm | Bm |

 
อยู่ใกล้กั
Em 
น 
 
อยู่ใกล้เธ
F#m 
 
เราต่างเป็นเพื่
Bm 
อนที่ดีมาตั้งนานแล้ว
 
แต่วันนี้
Em 
มันแปลก 
 
ไม่เหมือนเดิ
F#m 
 
ก็ยังสงสั
Bm 
ยเพราะอะไร

 
รู้
Em 
ว่ามันไม่ควร 
 
มากเกินกว่านี้มันดูไม่ดี
 
แต่
F#m 
ห้ามใจไม่เคยไหวเลยสักที

 
คิ
ดไม่ซื่อกับเธ
Em 
อแล้ว
 
อดใจไม่ไ
F#m 
หวห้ามใจเท่า
ไรมันไม่ฟัง
 
อยากบอกว่ารั
Bm 
กเธอ 
 
มากขึ้น
ทุกวัน
 
ก็หั
วใจมันสั่น 
 
ทุกครั้
งที่เห็นรอ
ยยิ้มของเธอ

INSTRU | Em | F#m | Bm | Bm |
INSTRU | Em | F#m | Bm | Bm |

 
หากเธอล
Em 
อง 
 
มองกลับม
F#m 
 
จะเจอคนนี้
Bm 
ที่มองเธอมานานแล้ว
 
อยากบอกเธ
Em 
อถึงความจริงข้างใ
F#m 
 
ไม่อยากเก็บไ
Bm 
ว้แค่คนเดียวอีกต่อไป

 
รู้
Em 
ว่ามันไม่ควร 
 
มากเกินกว่านี้มันดูไม่ดี
 
แต่
F#m 
ห้ามใจไม่เคยไหวเลยสักที

 
คิ
ดไม่ซื่อกับเธ
Em 
อแล้ว
 
อดใจไม่ไ
F#m 
หวห้ามใจเท่า
ไรมันไม่ฟัง
 
อยากบอกว่ารั
Bm 
กเธอ 
 
มากขึ้น
ทุกวัน
 
ก็หั
วใจมันสั่น 
 
ทุกครั้
งที่เห็นรอ
ยยิ้มของเธอ

INSTRU | Em | D | Bm | Bm |
INSTRU | Em | D | Bm | Bm |

 
คิ
ดไม่ซื่อกับเธ
Em 
อแล้ว
 
อดใจไม่ไ
F#m 
หวห้ามใจเท่า
ไรมันไม่ฟัง
 
อยากบอกว่ารั
Bm 
กเธอ 
 
มากขึ้น
ทุกวัน
 
ก็หั
วใจมันสั่น 
 
ทุกครั้
งที่เห็นรอ
ยยิ้มของเธอ

 
คิ
ดไม่ซื่อกับเธ
Em 
อแล้ว
 
อดใจไม่ไห
F#m 
วห้ามใจเท่าไ
รมันไม่ฟัง
 
จะให้หยุดรั
Bm 
กเธอ 
 
ก็คง
จะไม่ทัน 
 
ให้รู้
ไว้แล้วกัน
 
ฉันคิ
ดไม่ซื่อกับเธ
อแค่คนเดียว

OUTRO | Em | F#m | Bm | Bm | ( 2 Times )


อยู่ใกล้กัน อยู่ใกล้เธอ
เราต่างเป็นเพื่อนที่ดีมาตั้งนานแล้ว
แต่วันนี้มันแปลก ไม่เหมือนเดิม
ก็ยังสงสัยเพราะอะไร

รู้ว่ามันไม่ควร มากเกินกว่านี้มันดูไม่ดี
แต่ห้ามใจไม่เคยไหวเลยสักที

คิดไม่ซื่อกับเธอแล้ว
อดใจไม่ไหวห้ามใจเท่าไรมันไม่ฟัง
อยากบอกว่ารักเธอ มากขึ้นทุกวัน
ก็หัวใจมันสั่น ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเธอ

( ดนตรี )

หากเธอลอง มองกลับมา
จะเจอคนนี้ที่มองเธอมานานแล้ว
อยากบอกเธอถึงความจริงข้างใน
ไม่อยากเก็บไว้แค่คนเดียวอีกต่อไป

รู้ว่ามันไม่ควร มากเกินกว่านี้มันดูไม่ดี
แต่ห้ามใจไม่เคยไหวเลยสักที

คิดไม่ซื่อกับเธอแล้ว
อดใจไม่ไหวห้ามใจเท่าไรมันไม่ฟัง
อยากบอกว่ารักเธอ มากขึ้นทุกวัน
ก็หัวใจมันสั่น ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเธอ

( ดนตรี )

คิดไม่ซื่อกับเธอแล้ว
อดใจไม่ไหวห้ามใจเท่าไรมันไม่ฟัง
อยากบอกว่ารักเธอ มากขึ้นทุกวัน
ก็หัวใจมันสั่น ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเธอ

คิดไม่ซื่อกับเธอแล้ว
อดใจไม่ไหวห้ามใจเท่าไรมันไม่ฟัง
จะให้หยุดรักเธอ ก็คงจะไม่ทัน ให้รู้ไว้แล้วกัน
ฉันคิดไม่ซื่อกับเธอแค่คนเดียว

มิวสิควิดีโอ คิดไม่ซื่อ PAT Power Pat

เพลง : คิดไม่ซื่อ (คอร์ด)
ศิลปิน : PAT Power Pat
เนื้อร้อง/ทำนอง : PAT Power Pat – วรยศ บุญทองนุ่ม
เรียบเรียง : PAT Power Pat – วรยศ บุญทองนุ่ม
ติดต่องาน : 092-664-1345 , 097-262-3296

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend