คอร์ดเพลง กะเดาหวาน ปูเล่ สวรรค์นา

  
Text   


 
One Two Three ม๊ะ!
 

C#m 
  ผู้แก้มปิง
B 
ซีง 
 
ดากลิงกะบ่
A 
ท่อ
 
เป็นตาซังแท้ห
B 
นอ 
 
ล่ะพอแต่เหลียวเห็น
C#m 
หน้า
 
เว้าจ้
B 
อยๆ 
 
ล่ะร้อยเหลี่ยมมาร
A 
ยา
 
นี่ล่ะห
B 
นา 
 
ล่ะแนวคนเจ้าชู้

C#m 
  คำเว้า คำจา ล่ะจ๋าจ้ามาก่
B 
อน
 
สายตาอ้
A 
อน 
 
ล่ะหย่อนมาบ่
C#m 
เซา
 
ตั๋วกันจ้อ ผู้ช่อผักกะเ
B 
ดา
 
หวานคำเว้า ล่ะขมเน่าทางใน
 

C#m 
  แม่นอยู่หว๋า 
 
ทางเป็นตา
B 
ฮัก
 
ถืกคิง
A 
คัก 
 
หน้าตา
C#m 
ใสๆ
 
ติดอย่างเดียว ล่ะบ่อนล่ะบ่จริง
B 
ใจ
 
หาไข่ไ
A 
ว้หลายบ้าน 
 
เจ้า
C#m 
คารม

 
งึด
B 
ง้อ 
 
บักค้อห
A 
วาน 
 
งึดป
B 
าน 
 
น้ำตา
C#m 
ลขม
 
ปล่อยเอี่ยนลง
B 
ตม 
 
ละห
A 
นอ.. 
 
 
B 
 
คนหลา
C#m 
ยใจ.. 
 
 
B 
 
A 
 
B 

 
  ถอยไปไอ้คน
C#m 
เจ้าชู้ 
 
เธอไม่มี
B 
หัวใจ
 
  ฉันไม่ต้อ
A 
งการ 
 
คนอย่างเ
B 
ธอมีทั่วไป
C#m 
  ก็รู้ว่าใ
B 
ครเขาต่างหมา
A 
ยปอง.. 
 
 
B 
C#m 
  ยกเว้นแต่
B 
ฉันคนนี้ที่ไ
A 
ม่เคยอยากล
B 
อง..
 
  ของตายเบื่อ..
 

INSTRU | C#m B | A B | ( 4 Times )

C#m 
โอ้ย.. 
 
น๊อ..
 
อัน..ว่าผักกะเดา กินกับหยังกะแซบ
 
 
ว่าแต่ลวก แม่นบ้อ
 
 
อัน.. ว่าคนหลายใจ
 
 
มักผู้ใด๋กะสิแซบ ได้.. ซั่นบ้อ..
 

C#m 
  ผู้แก้มปิง
B 
ซีง 
 
ดากลิงกะบ่
A 
ท่อ
 
เป็นตาซังแท้ห
B 
นอ 
 
ล่ะพอแต่เหลียวเห็น
C#m 
หน้า
 
เว้าจ้
B 
อยๆ 
 
ล่ะร้อยเหลี่ยมมาร
A 
ยา
 
นี่ล่ะห
B 
นา 
 
ล่ะแนวคนเจ้าชู้

C#m 
  คำเว้า คำจา ล่ะจ๋าจ้ามาก่
B 
อน
 
สายตาอ้
A 
อน 
 
ล่ะหย่อนมาบ่
C#m 
เซา
 
ตั๋วกันจ้อ ผู้ช่อผักกะเ
B 
ดา
 
หวานคำเว้า ล่ะขมเน่าทางใน
 

C#m 
  แม่นอยู่หว๋า 
 
ทางเป็นตา
B 
ฮัก
 
ถืกคิง
A 
คัก 
 
หน้าตา
C#m 
ใสๆ
 
ติดอย่างเดียว ล่ะบ่อนล่ะบ่จริง
B 
ใจ
 
หาไข่ไ
A 
ว้หลายบ้าน 
 
เจ้า
C#m 
คารม

 
งึด
B 
ง้อ 
 
บักค้อห
A 
วาน 
 
งึดป
B 
าน 
 
น้ำตา
C#m 
ลขม
 
ปล่อยเอี่ยนลง
B 
ตม 
 
ละห
A 
นอ.. 
 
 
B 
 
คนหลา
C#m 
ยใจ.. 
 
 
B 
 
A 
 
B 

 
  ถอยไปไอ้คน
C#m 
เจ้าชู้ 
 
เธอไม่มี
B 
หัวใจ
 
  ฉันไม่ต้อ
A 
งการ 
 
คนอย่างเ
B 
ธอมีทั่วไป
C#m 
  ก็รู้ว่าใ
B 
ครเขาต่างหมา
A 
ยปอง.. 
 
 
B 
C#m 
  ยกเว้นแต่
B 
ฉันคนนี้ที่ไ
A 
ม่เคยอยากล
B 
อง..
 
  ของตายเบื่อ..
 

OUTRO | C#m B | A B | ( 6 Times )


One Two Three ม๊ะ!

ผู้แก้มปิงซีง ดากลิงกะบ่ท่อ
เป็นตาซังแท้น้อ ล่ะพอแต่เหลียวเห็นหน้า
เว้าจ้อย จ้อย ล่ะร้อยเหลี่ยมมารยา
นี่ล่ะหนา แนวคนเจ้าชู้

คำเว้า คำจา ล่ะ จ๋า จ้า มาก่อน
สายตาอ้อน หย่อนมาบ่เซา
ตั๋วกันจ้อ ผู้ช่อผักกะเดา
หวานคำเว้า ขมเน่าข้างใน

แม่นอยู่หว๋า ละทางเป็นตาฮัก
ถืกคิงคัก ละหน้าตาใสๆ
ติดอย่างเดียว ล่ะบ่อนล่ะบ่จริงใจ
หาไข่ไว้ หลายบ้านเจ้าคารม
งึดง้อ บักค้อหวาน งึดปาน น้ำตาลขม
ปล่อยเอี่ยนลงตม ละน้อ.. คนหลายใจ..

ถอยไปไอ้คนเจ้าชู้ เธอไม่มีหัวใจ
ฉันไม่ต้องการ คนอย่างเธอมีทั่วไป
ก็รู้ว่าใคร เขาต่างหมายปอง..
ยกเว้นแต่ฉันคนนี้ ที่ไม่เคยอยากลอง
ของตายเบื่อ..

( ดนตรี )

โอ๊ย.. น้อ..
อันว่าผักกะเดา กินกับหยังกะแซบ
ว่าแต่ลวก แม่นบ้อ
อัน.. ว่าคนหลายใจ
มักผู้ใด๋กะสิแซบ ได้.. ซั่นบ้อ..

ผู้แก้มปิงซีง ดากลิงกะบ่ท่อ
เป็นตาซังแท้น้อ พอแต่เหลียวเห็นหน้า
เว้าจ้อยๆ ร้อยเหลี่ยมมารยา
นี่ล่ะหนา แนวคนเจ้าชู้

คำเว้า คำจา ล่ะ จ๋า จ้า มาก่อน
สายตาอ้อน หย่อนมาบ่เซา
ตั๋วกันจ้อ ผู้ช่อผักกะเดา
หวานคำเว้า ขมเน่าข้างใน

แม่นอยู่หว๋า

ถืกคิงคัก ละหน้าตาใสๆ
ติดอย่างเดียว ล่ะบ่อนล่ะบ่จริงใจ
หาไข่ไว้ หลายบ้านเจ้าคารม
งึดง้อ บักค้อหวาน งึดปาน น้ำตาลขม
ปล่อยเอี่ยนลงตม ละน้อ.. คนหลายใจ..

ถอยไปไอ้คนเจ้าชู้ เธอไม่มีหัวใจ
ฉันไม่ต้องการ คนอย่างเธอมีทั่วไป
ก็รู้ว่าใคร เขาต่างหมายปอง..
ยกเว้นแต่ฉันคนนี้ ที่ไม่เคยอยากลอง
ของตายเบื่อ..

มิวสิควิดีโอ กะเดาหวาน ปูเล่ สวรรค์นา

เพลง : กะเดาหวาน (คอร์ด)
ศิลปิน : ปูเล่ สวรรค์นา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชนิตา เนินภู
เรียบเรียง : ฝาย & เฟรน
ติดต่องานศิลปิน : 0815554915

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend