คอร์ดเพลง ตามลำดับ ImGolF

  
Text   


Capo #1

 
ฉันหลงรักเ
C 
ธอ 
 
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้
Am 
เจอกัน
 
และขอบคุณที่
Dm 
เธอรักกัน 
 
มันช่าง
G 
ดีเหลือเกิน

 
แต่ไม่
F 
คิดว่า 
 
 
G 
ช่วงเวลาดีๆ
 
มันจะ
Em 
ผ่านไปเร็ว
Am 
ขนาดนี้
 
ฉันคงเ
Dm 
หงา 
 
เพราะจากนี้เธอ
 
น่าจะไม่
G 
อยู่ตรงนี้อีกแล้ว

 
ไม่ว่าเ
F 
ธอจะจากฉันไ
G 
ป 
 
ด้วยเหตุผ
Em 
ลใด
 
แต่อ
Am 
ยากให้เธอรู้ไว้ว่า
A7 
ฉัน
Dm 
ภาวนาให้เธอ 
 
ได้เ
G 
จอกับคนที่ดีกว่
C 
าฉัน.. 
 
 
C7 
 
ส่วนฉันเ
F 
องเธอไม่ต้องห่วงเ
G 
ลย
 
มันคงจะดีไปตามลำ
Em 
ดับ 
 
ก็แค่นั้น
Am 
เอง
 
ฉันจะ
A7 
จำรอยยิ้มเธ
Dm 
อไว้
 
และทุกๆ อย่างที่เธอเคย
G 
ทำให้กัน
 
ขอบคุณนะเ
C 
ธอ.. 
 
 
C7 

INSTRU | F | G | Em | Am A7 |
INSTRU | Dm | G | C | C7 |

 
แต่ไม่
F 
คิด..
G 
ว่า 
 
ช่วงเวลา
Em 
ดีๆ
 
จะจบไ
Am 
วขนา
A7 
ดนี้
Dm 
ฉันคงเหงา.. 
 
เพราะจากนี้
 
เธอ
G 
จะไม่อยู่อีกแล้ว

 
ไม่ว่าเ
F 
ธอจะจากฉันไ
G 
ป 
 
ด้วยเหตุผ
Em 
ลใด
 
แต่อ
Am 
ยากให้เธอรู้ไว้ว่า
A7 
ฉัน
Dm 
ภาวนาให้เธอ 
 
ได้เ
G 
จอกับคนที่ดีกว่
C 
าฉัน.. 
 
 
C7 
 
ส่วนฉันเ
F 
องเธอไม่ต้องห่วงเ
G 
ลย
 
มันคงจะดีไปตามลำ
Em 
ดับ 
 
ก็แค่นั้น
Am 
เอง
 
ฉันจะ
A7 
จำรอยยิ้มเธ
Dm 
อไว้
 
และทุกๆ อย่างที่เธอเคย
G 
ทำให้กัน
 
ขอบคุณนะเ
C 
ธอ.. 
 
 
C7 

 
ไม่ว่าเ
F 
ธอจะจากฉันไ
G 
ป 
 
ด้วยเหตุผ
Em 
ลใด
 
แต่อ
Am 
ยากให้เธอรู้ไว้ว่า
A7 
ฉัน
Dm 
ภาวนาให้เธอ 
 
ได้เ
G 
จอกับคนที่ดีกว่
C 
าฉัน.. 
 
 
C7 
 
ส่วนฉันเ
F 
องเธอไม่ต้องห่วงเ
G 
ลย
 
มันคงจะดีไปตามลำ
Em 
ดับ 
 
ก็แค่นั้น
Am 
เอง
 
ฉันจะ
A7 
จำรอยยิ้มเธ
Dm 
อไว้
 
และทุกๆ อย่างที่เธอเคย
G 
ทำให้กัน
 
ขอบคุณนะเธอ..  
 

OUTRO | C | Csus4 | C |


ฉันหลงรักเธอ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอกัน
และขอบคุณที่เธอรักกัน มันช่างดีเหลือเกิน

แต่ไม่คิดว่า ช่วงเวลาดีๆ มันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้
ฉันคงเหงา เพราะจากนี้เธอ น่าจะไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้ว

ไม่ว่าเธอจะจากฉันไป ด้วยเหตุผลใด
แต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉัน
ภาวนาให้เธอ ได้เจอกับคนที่ดีกว่าฉัน..
ส่วนฉันเองเธอไม่ต้องห่วงเลย
มันคงจะดีไปตามลำดับ ก็แค่นั้นเอง
ฉันจะจำรอยยิ้มเธอไว้
และทุกๆ อย่างที่เธอเคยทำให้กัน
ขอบคุณนะเธอ..

( ดนตรี )

แต่ไม่คิด..ว่า ช่วงเวลาดีๆ จะจบไวขนาดนี้
ฉันคงเหงา.. เพราะจากนี้ เธอจะไม่อยู่อีกแล้ว

ไม่ว่าเธอจะจากฉันไป ด้วยเหตุผลใด
แต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉัน
ภาวนาให้เธอ ได้เจอกับคนที่ดีกว่าฉัน..
ส่วนฉันเองเธอไม่ต้องห่วงเลย
มันคงจะดีไปตามลำดับ ก็แค่นั้นเอง
ฉันจะจำรอยยิ้มเธอไว้
และทุกๆ อย่างที่เธอเคยทำให้กัน
ขอบคุณนะเธอ..

ไม่ว่าเธอจะจากฉันไป ด้วยเหตุผลใด
แต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าฉัน
ภาวนาให้เธอ ได้เจอกับคนที่ดีกว่าฉัน..
ส่วนฉันเองเธอไม่ต้องห่วงเลย
มันคงจะดีไปตามลำดับ ก็แค่นั้นเอง
ฉันจะจำรอยยิ้มเธอไว้
และทุกๆ อย่างที่เธอเคยทำให้กัน
ขอบคุณนะเธอ..

มิวสิควิดีโอ ตามลำดับ ImGolF

เพลง : ตามลำดับ (คอร์ด)
ศิลปิน : ImGolF
เนื้อร้อง/ทำนอง : ImGolF
เรียบเรียง : ImGolF
FB: ImGolFF

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend