คอร์ดเพลง Medium Rare Atom Chanakan (อะตอม ชนกันต์)

  
Text   


INTRO | Fmaj7 E7 | Am Gm C |
INTRO | Fmaj7 E7 | Am |
INTRO | Fmaj7 E7 | Am Gm C |
INTRO | Fmaj7 E7 | Am |
INTRO | Fmaj7 E7 | Am Gm C |
INTRO | Fmaj7 E7 | Am |

 
เธอมันเจ้า
Fmaj7 
ชู้.. 
 
 
E7 
ใครก็
Am 
รู้
 
ใครๆ ก็เตื
Gm 
อนให้ฟั
งเอาไว้
Fmaj7 
 
E7 
..
 
ว่าถ้ารั
Am 
กตัวเองอย่าเข้าไปเล่นกับไ
Fmaj7 
ฟ.. 
 
 
E7 
 
แต่มันดี
Am 
เหลือเกิน 
 
เวล
Gm 
าเธอกอ
ดฉันไว้
Fmaj7 
..
 
อย่างนั้
Fm 
น.. 
 
เย้

 
แค่
Fmaj7 
เธอบอกว่ารั
E7 
 
แค่กระซิ
Am 
บเบา ๆ ก็ใ
Gm 
จอ่อน
 
อี
Fmaj7 
กใจนึงก็รู้
E7 
ไม่ได้บอ
Am 
กแค่ฉันแ
Gm 
น่นอน.. 
 
 
 
Fmaj7 
อกตัวเองเอาไว้
E7 
จะไม่รั
Am 
 
แต่พอเธอทั
Gm 
กมาเมื่อไ
Fmaj7 
ร.. 
 
ก็ยอมเธอทุกที
.. Oh No

 
แต่มันคุ้
Fmaj7 
มกันไห
E7 
 
ที่เอ
Am 
าหัวใจตัวเอ
Gm 
งไปเล่
นกับไฟ
Fmaj7 
 ไม่เอ
E7 
าดีกว่
Am 
 
เจ็
Gm 
บมาพ
อแล้
Fmaj7 
ว รักไม่รั
E7 
กยังไง
Am 
 ก็ไม่ต้
Gm 
องเข้
ามา
Fmaj7 
 
เกือบเกรียมอยู่แล้
ว วันนี้หัวใจฉัน

INSTRU | Fmaj7 E7 | Am Gm C |

 
เหมื
Fmaj7 
อนเธอมีตารา
E7 
งอยู่ 
 
ว่าว่า
Am 
งอีกทีคือวั
Gm 
นศุกร์.. 
 
 
 
โผล่
Fmaj7 
มาตอนคืนวัน
E7 
เสาร์ 
 
ชว
Am 
นให้เ
G#m 
รา ไป ha
Gm 
ng out  
F#m 
 
ต่
Fmaj7 
อกันที่ห้อ
E7 
งได้ไหม
 
Yea
Am 
h ok, then we spe
Gm 
nt the nig
ht
 
แต่ตื่
Fmaj7 
นมาเธอก็หายไป 
 
และฉัน
Fm 
คนเดียวที่ปวดใจ

 
ถ้ารัก
Fmaj7 
เปรียบเป็น steak คงต้องเป็
E7 
น medium rare
 
รั
Am 
กที่ถูกเผาอย่างคนเข
Gm 
ลาคงไม่แฟ
ร์
 
ใจ
Fmaj7 
ฉันมันแค่เนื้
E7 
ออ่อน 
 
 
และคน
Am 
อย่างเธอมันไม่ใช่
Gm 
ไฟอ่อ

 
ก็ร้
Fmaj7 
อนใจ..
E7 
บอกตรง ๆ ว่าร้อน
Am 
ไป 
 
 
Gm 
 
Oh b
aby 
 
ใจ
Fmaj7 
ฉันมีเท่านี้
 
ให้เจ็บอีกที
อย่างนี้ก็คงไม่ไหว

 
แต่มันคุ้
Fmaj7 
มกันไห
E7 
 
ที่เอ
Am 
าหัวใจตัวเอ
Gm 
งไปเล่
นกับไฟ
Fmaj7 
 ไม่เอ
E7 
าดีกว่
Am 
 
เจ็
Gm 
บมาพ
อแล้
Fmaj7 
ว รักไม่รั
E7 
กยังไง
Am 
 ก็ไม่ต้
Gm 
องเข้
ามา
Fmaj7 
 
เกือบเกรียมอยู่แล้
ว วันนี้หัวใจฉัน

INSTRU | Fmaj7 E7 | Am Gm C |
INSTRU | Fmaj7 E7 | Am Gm C |
INSTRU | F | G |

 
แต่มันคุ้
Fmaj7 
มกันไห
E7 
 
ที่เอ
Am 
าหัวใจตัวเอ
Gm 
งไปเล่
นกับไฟ
Fmaj7 
 ไม่เอ
E7 
าดีกว่
Am 
 
เจ็
Gm 
บมาพ
อแล้
Fmaj7 
ว รักไม่รั
E7 
กยังไง
Am 
 ก็ไม่ต้
Gm 
องเข้
ามา
Fmaj7 
 
เกือบเกรียมอยู่แล้
ว วันนี้หัวใจฉัน

OUTRO | Fmaj7 E7 | Am Gm C |
OUTRO | Fmaj7 E7 | Am |


เธอมันเจ้าชู้ ใครก็รู้ใครๆ ก็เตือนให้ฟังเอาไว้
ว่าถ้ารักตัวเองอย่าเข้าไปเล่นกับไฟ
แต่มันดีเหลือเกินเวลาเธอกอดฉันไว้อย่างนั้น

แค่เธอบอกว่ารัก แค่กระซิบเบาๆ ก็ใจอ่อน
อีกใจนึงก็รู้ ไม่ได้บอกแค่ฉันแน่นอน
บอกตัวเองเอาไว้ จะไม่รัก
แต่พอเธอทักมาเมื่อไหร่ ก็ยอมเธอทุกที

แต่มันคุ้ม กันไหม
ที่เอาหัวใจตัวเองไปเล่นกับไฟ ไม่เอาดีกว่า
เจ็บมาพอแล้ว รักไม่รักยังไงก็ไม่ต้องเข้ามา
เกือบเกรียมอยู่แล้ววันนี้หัวใจฉัน

เหมือนเธอมีตารางอยู่ ว่าว่างอีกทีคือวันศุกร์
โผล่มาตอนคืนวันเสาร์ ชวนให้เราไป hang out
ต่อกันที่ห้องได้ไหม
yeah ok, then we spent the night
แต่ตื่นมาเธอก็หายไป และฉันคนเดียวที่ปวดใจ

ถ้ารักเปรียบเป็น steak
คงต้องเป็น medium rare
รักที่ถูกเผาอย่างคนเขลาคงไม่แฟร์
ใจฉันมันแค่เนื้ออ่อนๆ
และคนอย่างเธอมันไม่ใช่ไฟอ่อน
ก็ร้อนใจ บอกตรงๆ ว่าร้อนไป Ooh baby
ใจฉันมีเท่านี้ให้เจ็บอีกทีอย่างนี้ก็คงไม่ไหว

แต่มันคุ้มกันไหม
ที่เอาหัวใจตัวเองไปเล่นกับไฟ ไม่เอาดีกว่า
เจ็บมาพอแล้ว รักไม่รักยังไงก็ไม่ต้องเข้ามา
เกือบเกรียมอยู่แล้ววันนี้หัวใจฉัน

( ดนตรี )

แต่มันคุ้มกันไหม
ที่เอาหัวใจตัวเองไปเล่นกับไฟ ไม่เอาดีกว่า
เจ็บมาพอแล้ว รักไม่รักยังไงก็ไม่ต้องเข้ามา
เกือบเกรียมอยู่แล้ววันนี้หัวใจฉัน

มิวสิควิดีโอ Medium Rare Atom Chanakan (อะตอม ชนกันต์)

เพลง : Medium Rare (คอร์ด)
ศิลปิน : Atom Chanakan (อะตอม ชนกันต์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Atom
เรียบเรียง : Sangsun Wattanakun, atom
ติดต่องานศิลปิน : 093-192-9669

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend