คอร์ดเพลง บ่ทวงคืน เดฟ วัชรพงษ์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C G | Am G | F | G |
INTRO | C G | Am G | F | G |

 
คั่นสิ
C 
ฮักหมาๆแบบนี้ 
 
กะบ่ต้อง
G 
ฮักกันเลยดีกว่า
 
อยู่ต่อห
F 
น้ากะผัวคะผัวขา 
 
ลับห
G 
ลังผั่นว่าเฮาโง่หลาย

 
ทุก
F 
สิ่งทุกอย่างที่
G 
ทุ่มเทไป
 
กะหวังเสียไ
Em 
ด้เป็นคู่ครองกันยา
Am 
วนาน
 
แต่สุดท้
F 
ายกะถิ่มอ้ายตาห
G 
วานไปสมสู่
C 
กับเขา

 
ควา
Dm 
มดี 
 
ที่เ
G 
คยสร้างมา 
 
มันบ่มี
Em 
ค่ากับผู้หญิงหลา
Am 
ยใจ
 
ตอแ
F 
หลแบบหน้าใ
G 
สๆ 
 
ยามอยากได้
C 
สิ่งที่ต้องการ
 
ขอร้
F 
อง 
 
ให้ขอร้
G 
องหลายๆ
 
มันรับบ่ไ
Em 
ด้กับพฤติกรรมแบ
Am 
บนั้น
 
มัน
F 
คือสันดาน 
 
มันเ
G 
ป็นสันดานของ
C 
คนหลายใจ 
 
 
G 

 
ข้าวของเครื่องใ
F 
ช้ที่อ้ายเป็นคน
G 
ซื้อให้
 
ให้เก็บไ
Em 
ว้ดีๆเด้
Am 
อหล่า
 
แล้วไอ้
F 
คำว่าผัวคะผัว
G 
ขา 
 
กะเก็บเอาไว้ไปใ
C 
ช้กับคนอื่น
 
พอแ
F 
ล้วกับผู้หญิงหลา
G 
ยใจ
 
เงินทองที่ใ
Em 
ห้กะเก็บเอาไว้ 
 
อ้ายสิ
Am 
บ่ทวงคืน
 
สิบ่
F 
ฝืน.
G 
.. 
 
ถ้าบ่ฮั
C 
กกัน.. 
 
 
G 

 
ขออนุโ
F 
มทนาส
G 
าธุ
 
อโหสิก
Em 
รรมขอเฮ็ดบุญ
Am 
เฮ็ดทาน
 
ทุกสิ่งที่ผ่
F 
านมานั้น 
 
ขอไว้
G 
อาลัย 
 
เด้อฮัก

INSTRU | C G | Am G | F | G |
INSTRU | C G | Am G | F | G |

 
ควา
Dm 
มดี 
 
ที่เ
G 
คยสร้างมา 
 
มันบ่มี
Em 
ค่ากับผู้หญิงหลา
Am 
ยใจ
 
ตอแ
F 
หลแบบหน้าใ
G 
สๆ 
 
ยามอยากได้
C 
สิ่งที่ต้องการ
 
ขอร้
F 
อง 
 
ให้ขอร้
G 
องหลายๆ
 
มันรับบ่ไ
Em 
ด้กับพฤติกรรมแบ
Am 
บนั้น
 
มัน
F 
คือสันดาน 
 
มันเ
G 
ป็นสันดานของ
C 
คนหลายใจ 
 
 
G 

 
ข้าวของเครื่องใ
F 
ช้ที่อ้ายเป็นคน
G 
ซื้อให้
 
ให้เก็บไ
Em 
ว้ดีๆเด้
Am 
อหล่า
 
แล้วไอ้
F 
คำว่าผัวคะผัว
G 
ขา 
 
กะเก็บเอาไว้ไปใ
C 
ช้กับคนอื่น
 
พอแ
F 
ล้วกับผู้หญิงหลา
G 
ยใจ
 
เงินทองที่ใ
Em 
ห้กะเก็บเอาไว้ 
 
อ้ายสิ
Am 
บ่ทวงคืน
 
สิบ่
Dm 
ฝืน.
G 
..

 
ข้าวของเครื่องใ
F 
ช้ที่อ้ายเป็นคน
G 
ซื้อให้
 
ให้เก็บไ
Em 
ว้ดีๆเด้
Am 
อหล่า
 
แล้วไอ้
F 
คำว่าผัวคะผัว
G 
ขา 
 
กะเก็บเอาไว้ไปใ
C 
ช้กับคนอื่น
 
พอแ
F 
ล้วกับผู้หญิงหลา
G 
ยใจ
 
เงินทองที่ใ
Em 
ห้กะเก็บเอาไว้ 
 
อ้ายสิ
Am 
บ่ทวงคืน
 
สิบ่
F 
ฝืน.
G 
.. 
 
ถ้าบ่ฮักกัน..

OUTRO | C G | Am G | F | G | C |


คั่นสิฮักหมาๆแบบนี้ กะบ่ต้องฮักกันเลยดีกว่า
อยู่ต่อหน้ากะผัวคะผัวขา ลับหลังผั่นว่าเฮาโง่หลาย

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเทไป
กะหวังเสียได้เป็นคู่ครองกันยาวนาน
แต่สุดท้ายกะถิ่มอ้ายตาหวานไปสมสู่กับเขา

ความดี ที่เคยสร้างมา มันบ่มีค่ากับผู้หญิงหลายใจ
ตอแหลแบบหน้าใสๆ ยามอยากได้สิ่งที่ต้องการ
ขอร้อง ให้ขอร้องหลายๆ
มันรับบ่ได้กับพฤติกรรมแบบนั้น
มันคือสันดาน มันเป็นสันดานของคนหลายใจ

ข้าวของเครื่องใช้ที่อ้ายเป็นคนซื้อให้
ให้เก็บไว้ดีๆเด้อหล่า
แล้วไอ้คำว่าผัวคะผัวขา กะเก็บเอาไว้ไปใช้กับคนอื่น
พอแล้วกับผู้หญิงหลายใจ
เงินทองที่ให้กะเก็บเอาไว้ อ้ายสิบ่ทวงคืน
สิบ่ฝืน.. ถ้าบ่ฮักกัน

ขออนุโมทนาสาธุ
อโหสิกรรมขอเฮ็ดบุญเฮ็ดทาน
ทุกสิ่งที่ผ่านมานั้น ขอไว้อาลัย เด้อฮัก

ดนตรี

ความดี ที่เคยสร้างมา มันบ่มีค่ากับผู้หญิงหลายใจ
ตอแหลแบบหน้าใสๆ ยามอยากได้สิ่งที่ต้องการ
ขอร้อง ให้ขอร้องหลายๆ
มันรับบ่ได้กับพฤติกรรมแบบนั้น
มันคือสันดาน มันเป็นสันดานของคนหลายใจ

ข้าวของเครื่องใช้ที่อ้ายเป็นคนซื้อให้
ให้เก็บไว้ดีๆเด้อหล่า
แล้วไอ้คำว่าผัวคะผัวขา กะเก็บเอาไว้ไปใช้กับคนอื่น
พอแล้วกับผู้หญิงหลายใจ
เงินทองที่ให้กะเก็บเอาไว้ อ้ายสิบ่ถ่วงคืน
สิบ่ฝืน..

ข้าวของเครื่องใช้ที่อ้ายเป็นคนซื้อให้
ให้เก็บไว้ดีๆเด้อหล่า
แล้วไอ้คำว่าผัวคะผัวขา กะเก็บเอาไว้ไปใช้กับคนอื่น
พอแล้วกับผู้หญิงหลายใจ
เงินทองที่ให้กะเก็บเอาไว้ อ้ายสิบ่ถ่วงคืน
สิบ่ฝืน.. ถ้าบ่ฮักกัน

มิวสิควิดีโอ บ่ทวงคืน เดฟ วัชรพงษ์

เพลง : บ่ทวงคืน (คอร์ด)
ศิลปิน : เดฟ วัชรพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : dhl ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องานศิลปิน : ค่ายเพลง : จอนนี่มิวสิค

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend