คอร์ดเพลง วิมาน บอล เชิญยิ้ม feat. PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์

  
Text   


INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |

 
โช
Em 
คชะตาอาจะซ่อนเวลา
 
ของเธ
อที่มีค่าไป
 
วา
Em 
สนาไม่ย้อนขึ้นมา
 
หากวั
นนี้ไม่ตั้งใจ

 
ชีวิ
Am 
ตเธอลิขิตเอง 
 
ฉันจะร่วมบรรเลง
 
และสร้
Bm 
างมันไปพร้อมกัน
 
ไม่
Am 
ต้องโทษสิ่งใด 
 
จับมือฉันและก้าวให้ไกล
 
เตรียมตั
วกระโดดเอาไว้..  

 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..ในอากาศ
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยขึ้นลับขอบฟ้า
 
พาเธอโหย พาเธอหาวิมา
Bm 
น..บนสวรรค์
 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..บนดวงจันทร์
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยข้ามไปด้วยกัน
 
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมา
Bm 
น.. 
 
ของเรา..

INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |

 
เรี่
Em 
ยวแรงพอให้สานไฟต่อ
 
อย่ายอ
มแม้ต้องเริ่มใหม่
 
ไม่
Em 
มีว่าสมบูรณ์
 
ในปลายทา
งที่ไร้ซึ่งเธอ

 
ชีวิ
Am 
ตเธอลิขิตเอง 
 
ฉันจะร่วมบรรเลง
 
และสร้
Bm 
างมันไปพร้อมกัน
 
ไม่
Am 
ต้องโทษสิ่งใด 
 
จับมือฉันและก้าวให้ไกล
 
เตรียมตั
วกระโดดเอาไว้..  

 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..ในอากาศ
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยขึ้นลับขอบฟ้า
 
พาเธอโหย พาเธอหาวิมา
Bm 
น..บนสวรรค์
 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..บนดวงจันทร์
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยข้ามไปด้วยกัน
 
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมา
Bm 
น.. 
 
ของเรา..

 
วาดฝั
Em 
นป็นดังวิมาน
 
อยากสุขให้เหมือนกับนิพพาน
 
 
แม้มื
Bm 
ดยิ่งกว่ายามวิกาล
 
ถ้าทำได้จริงไม่ต้องอิงนิทาน
 
 
ขอเพี
Am 
ยงมีใจแล้วไปต่อ 
 
ไม่สนคำใครให้ใจฝ่อ
 
วิมา
Bm 
นหลังใหญ่ใช้ใจก่อ 
 
งดงามขึ้นได้ใช้ใจจ่อ

 
วิมา
Em 
นไม่ได้อยู่บนฟ้า
 
มันอาจจะเป็นเพียงห้องที่สองเราเช่า
 
 
วิมานจริ
Bm 
งไม่รู้ว่าอยู่ไหน
 
แต่วิมานใจของข้านั้นคือเจ้า
 
 
บ้างก็ว่
Am 
าอยู่ที่อวกาศ 
 
บ้างก็ว่ามันเป็นสิ่งประหลาด
 
เธอลอ
Bm 
งชี้ที่หน้าผาก
 
เพราะวิมาจริงอยู่ในนั้นต่างหาก
 

 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..ในอากาศ
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยขึ้นลับขอบฟ้า
 
พาเธอโหย พาเธอหาวิมา
Bm 
น..บนสวรรค์
 
จะพาเธอลอ
Em 
ยขึ้นมาจากดิน
 
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป
Bm 
..บนดวงจันทร์
 
จะพาเธอลอ
Am 
ยข้ามไปด้วยกัน
 
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมา
Bm 
น.. 
 
ของเรา..

OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |
OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |


โชคชะตาอาจะซ่อนเวลา ของเธอที่มีค่าไป
วาสนาไม่ย้อนขึ้นมา หากวันนี้ไม่ตั้งใจ

ชีวิตเธอลิขิตเอง ฉันจะร่วมบรรเลง
และสร้างมันไปพร้อมกัน
ไม่ต้องโทษสิ่งใด จับมือฉันและก้าวให้ไกล
เตรียมตัวกระโดดเอาไว้

จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป ในอากาศ
จะพาเธอลอยขึ้นลับขอบฟ้า พาเธอโหย
พาเธอหาวิมาน บนสวรรค์

จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป บนดวงจันทร์
จะพาเธอลอยข้ามไปด้วยกัน
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมาน ของเรา

( ดนตรี )

เรี่ยวแรงพอให้สานไฟต่อ อย่ายอมแม้ต้องเริ่มใหม่
ไม่มีว่าสมบูรณ์ ในปลายทางที่ไร้ซึ่งเธอ

ชีวิตเธอลิขิตเอง ฉันจะร่วมบรรเลง
และสร้างมันไปพร้อมกัน
ไม่ต้องโทษสิ่งใด จับมือฉันและก้าวให้ไกล
เตรียมตัวกระโดดเอาไว้

จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป ในอากาศ
จะพาเธอลอยขึ้นลับขอบฟ้า พาเธอโหย
พาเธอหาวิมาน บนสวรรค์

จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป บนดวงจันทร์
จะพาเธอลอยข้ามไปด้วยกัน
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมาน ของเรา

วาดฝันป็นดังวิมาน อยากสุขให้เหมือนกับนิพพาน
แม้มืดยิ่งกว่ายามวิกาล ถ้าทำได้จริงไม่ต้องอิงนิทาน
ขอเพียงมีใจแล้วไปต่อ ไม่สนคำใครให้ใจฝ่อ
วิมานหลังใหญ่ใช้ใจก่อ งดงามขึ้นได้ใช้ใจจ่อ

วิมานไม่ได้อยู่บนฟ้า
มันอาจจะเป็นเพียงห้องที่สองเราเช่า
วิมานจริงไม่รู้ว่าอยู่ไหน
แต่วิมานใจของข้านั้นคือเจ้า
บ้างก็ว่าอยู่ที่อวกาศ
บ้างก็ว่ามันเป็นสิ่งประหลาด
เธอลองชี้ที่หน้าผาก
เพราะวิมานจริงอยู่ในนั้นต่างหาก

จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน
พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไป ในอากาศ
จะพาเธอลอยขึ้นลับขอบฟ้า พาเธอโหย
พาเธอหาวิมาน บนสวรรค์

จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน
พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไป บนดวงจันทร์
จะพาเธอลอยข้ามไปด้วยกัน
ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมาน ของเรา

มิวสิควิดีโอ วิมาน บอล เชิญยิ้ม

เพลง : วิมาน (คอร์ด)
ศิลปิน : บอล เชิญยิ้ม
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิติกร สิมะลี
เรียบเรียง : นิติกร สิมะลี ( บ๊อบบี้ 3.50 )
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend