คอร์ดเพลง เลือน WeiWei Han (เหวยเหวย ฮัน)

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C | Am | F | Ab Bb |

C 
  ก็เพราะเธอลืม  
Am 
  แต่ฉันยังจำ
F 
  อยากขอโอกาสอีก
Ab 
ครั้งที่เธอจ
Bb 
ะมีฉันในหัวใจ

C 
  ที่สร้างกันมา
Am 
  ไม่เหลืออะไร
F 
  คงเหลืออดีตเท่า
Ab 
นั้นที่มีให้ม
Bb 
องย้อนไป

C 
  อยากใช้เวลา 
 
 
Am 
  กอดเธอให้นาน
F 
  แม้ว่าเธอจะไ
Ab 
ม่รู้สึกอะไ
Bb 
รก็ตาม

C 
  คงถึงเวลา 
 
 
Am 
  ปล่อยเธอให้ไป
F 
  แม้ว่าฉันจะ
Ab 
รักเธอที่สุดใ
Bb 
นหัวใจ

C 
  ค่อยๆ 
 
เลือนหา
Am 
ยไป 
 
เพียงไม่นาน
F 
  ปล่อยให้
Ab 
รักลอยไปอย่าง
Bb 
ทรมาน
C 
  ไม่มีทาง
Am 
ที่เธอ 
 
จะย้อน
F 
มา
F 
  ตอนจบสุด
Ab 
ท้ายก็คงต้องเลื
Bb 
อนหายไป

F 
  ไม่เหลือแรงยื้อเธอไว้
Fm 
  และอยากจะห
C 
นีความจริงนี้ไปให้ไกล

F 
  เคยรักกันมากแ
Ab 
ค่ไหน
 
  เคยอยู่กับ
Dm 
ฉันทุกๆ 
 
นาที
 
  แต่ต่อจาก
G 
นี้มันคงจบ 
 
เธอนั้นทิ้งฉันไว้

C 
  ค่อยๆ 
 
เลือนหา
Am 
ยไป 
 
เพียงไม่นาน
F 
  ปล่อยให้
Ab 
รักลอยไปอย่าง
Bb 
ทรมาน
C 
  ไม่มีทาง
Am 
ที่เธอ 
 
จะย้อน
F 
มา
F 
  ตอนจบสุด
Ab 
ท้ายก็คงต้องเลื
Bb 
อนหายไป

C 
  ค่อยๆ 
 
เลือนหา
Am 
ยไป 
 
เพียงไม่นาน
F 
  ปล่อยให้
Ab 
รักลอยไปอย่าง
Bb 
ทรมาน
C 
  ไม่มีทาง
Am 
ที่เธอ 
 
จะย้อน
F 
มา
F 
  ตอนจบสุด
Ab 
ท้ายก็คงต้องเลื
Bb 
อนหายไป

C 
  ก็เพราะเธอลืม 
 
 
Am 
  แต่ฉันยังจำ
F 
  อยากใช้เวลากอดเธอ..


ก็เพราะเธอลืมแต่ฉันยังจำ
อยากขอโอกาสอีกครั้งที่เธอจะมีฉันในหัวใจ

ที่สร้างกันมาไม่เหลืออะไร
คงเหลืออดีตเท่านั้นที่มีให้มองย้อนไป

อยากใช้เวลา กอดเธอให้นาน
แม้ว่าเธอจะไม่รู้สึกอะไรก็ตาม

คงถึงเวลา ปล่อยเธอให้ไป
แม้ว่าฉันจะรักเธอที่สุดในหัวใจ

ค่อยๆ เลือนหายไป เพียงไม่นาน
ปล่อยให้รักลอยไปอย่างทรมาน
ไม่มีทางที่เธอ จะย้อนมา
ตอนจบสุดท้ายก็คงต้องเลือนหายไป

ไม่เหลือแรงยื้อเธอไว้
และอยากจะหนีความจริงนี้ไปให้ไกล

เคยรักกันมากแค่ไหน
เคยอยู่กับฉันทุกๆ นาที
แต่ต่อจากนี้มันคงจบ เธอนั้นทิ้งฉันไว้

ค่อยๆ เลือนหายไป เพียงไม่นาน
ปล่อยให้รักลอยไปอย่างทรมาน
ไม่มีทางที่เธอ จะย้อนมา
ตอนจบสุดท้ายก็คงต้องเลือนหายไป

ค่อยๆ เลือนหายไป เพียงไม่นาน
ปล่อยให้รักลอยไปอย่างทรมาน
ไม่มีทางที่เธอ จะย้อนมา
ตอนจบสุดท้ายก็คงต้องเลือนหายไป

ก็เพราะเธอลืม แต่ฉันยังจำ
อยากใช้เวลากอดเธอ..

มิวสิควิดีโอ เลือน WeiWei Han

เพลง : เลือน (คอร์ด)
ศิลปิน : WeiWei Han
เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
เรียบเรียง : WeiWei Han / วิทวัส ภักดิ์แจ่มใส
IG: weiweihan.p
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend