คอร์ดเพลง ภาพทรงจำ (Memory) TRYST

  
Text   


INTRO | C | C7 | Am7 | G |

C 
  ไม่รู้ว่านานเท่าไ
C7 
หร่ 
 
ที่ฉันและเธอต้อ
Am 
งลา
 
  ความทรงจำ
G 
ย้อนคืนมา 
 
ดั่งภาพเราในวันวาน
C 
  แม้เนิ่นนานแค่ไ
C7 
หน 
 
ที่สองเราต้องห่างไ
Am 
กล
 
  เธอยังส
G 
บายดีไหม 
 
อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่าง
C 
ไร

 
เธอยังจำฉันไ
Bb 
ด้หรือไม่
 
เนิ่นนานแ
Am 
ค่ไหน 
 
ที่เราไม่ได้เ
G 
จอ

C 
  เปิดกล่องของขวัญของเราเมื่อก่อน
Bb 
  กลับย้อนภาพเธอข้างฉัน
Am 
  แต่ไม่อาจจะย้
G 
อนคืนวันที่ฉันนั้นเคยมีเธอ
C 
  ก็รู้ไม่มีเธอแ
Bb 
ล้ว แค่ยังนึกถึงรอยยิ้ม
Am 
  อยากให้
G 
รู้ว่าฉันยังคิดถึงเธอ

C 
  เธอยังจำฉันไ
Bb 
ด้หรือไม่
 
เนิ่นนานแ
Am 
ค่ไหนที่เรา 
 
ไม่ได้เ
G 
จอ
C 
  ฉันยังจำภาพ
Bb 
รักของเรา 
 
อยู่เ
Am 
สมอ
 
ยังไม่เ
G 
คยเลือนลบไปจากหั
C 
วใจ
 
ในวันที่เธอกอ
Bb 
ดฉัน 
 
ภาพทรงจำเหล่
Am 
านั้น
 
มันยิ่งทำให้
G 
คิดถึง 
 
วันที่สองเราต้องไ
C 
กล
 
แต่ฉันไม่เคยลืมเ
Bb 
ธอเลย 
 
เหมือนว่าเธอยัง
Am 
อยู่
 
อยู่เ
G 
สมอ.. 
 
ความรักยังคงอยู่

INSTRU | C | Bb | Am | G ( 2 Times )

C 
  เธอยังจำฉันไ
Bb 
ด้หรือไม่
 
เนิ่นนานแ
Am 
ค่ไหนที่เรา 
 
ไม่ได้เ
G 
จอ
C 
  ฉันยังจำภาพ
Bb 
รักของเรา 
 
อยู่เ
Am 
สมอ
 
ยังไม่เ
G 
คยเลือนลบไปจากหั
C 
วใจ
 
ในวันที่เธอกอ
Bb 
ดฉัน 
 
ภาพทรงจำเหล่
Am 
านั้น
 
ยังไม่เค
G 
ยเลือนลบไปจากหั
C 
วใจ
 
ฉันไม่เคยลืม
Bb 
เธอ 
 
เหมือนว่าเธอยัง
Am 
อยู่
 
เธอยัง
G 
อยู่ 
 
กับฉันตลอดไป..

OUTRO | C | Bb | Am | G |


ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ที่ฉันและเธอต้องลา
ความทรงจำย้อนคืนมา ดั่งภาพเราในวันวาน
แม้เนิ่นนานแค่ไหน ที่สองเราต้องห่างไกล
เธอยังสบายดีไหม อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร

เธอยังจำฉันได้หรือไม่
เนิ่นนานแค่ไหน ที่เราไม่ได้เจอ

เปิดกล่องของขวัญของเราเมื่อก่อน
กลับย้อนภาพเธอข้างฉัน
แต่ไม่อาจจะย้อนคืนวันที่ฉันนั้นเคยมีเธอ
ก็รู้ไม่มีเธอแล้ว แค่ยังนึกถึงรอยยิ้ม
อยากให้รู้ว่าฉันยังคิดถึงเธอ

เธอยังจำฉันได้หรือไม่
เนิ่นนานแค่ไหนที่เรา ไม่ได้เจอ
ฉันยังจำภาพรักของเรา อยู่เสมอ
ยังไม่เคยเลือนลบไปจากหัวใจ
ในวันที่เธอกอดฉัน ภาพทรงจำเหล่านั้น
มันยิ่งทำให้คิดถึง วันที่สองเราต้องไกล
แต่ฉันไม่เคยลืมเธอเลย เหมือนว่าเธอยังอยู่
อยู่เสมอ.. ความรักยังคงอยู่

( ดนตรี )

เธอยังจำฉันได้หรือไม่
เนิ่นนานแค่ไหนที่เรา ไม่ได้เจอ
ฉันยังจำภาพรักของเรา อยู่เสมอ
ยังไม่เคยเลือนลบไปจากหัวใจ
ในวันที่เธอกอดฉัน ภาพทรงจำเหล่านั้น
ยังไม่เคยเลือนลบไปจากหัวใจ
ฉันไม่เคยลืมเธอ เหมือนว่าเธอยังอยู่
เธอยังอยู่ กับฉันตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ ภาพทรงจำ (Memory) TRYST

เพลง : ภาพทรงจำ (Memory) (คอร์ด)
ศิลปิน : TRYST
เนื้อร้อง/ทำนอง : Taweesub Artamnuay
เรียบเรียง : TRYST
ติดต่องานศิลปิน : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend