คอร์ดเพลง เติมเน็ตมาดูเขารักกัน TewTer ฐณวัฒน์

  
Text   


Capo #1
INTRO | G Bm | C D |

 
เติมเน็ตมา
G 
ดูเขาและเธอรัก
Bm 
กัน
 
เห็นภาพเธอแบบ
C 
นี้ 
 
ก็ต้องยอมรับ
D 
มัน
 
เปลืองเน็ตเปลืองเว
G 
ลาฉัน..ทั้ง
Bm 
วัน
 
เพื่ออะ
C 
ไร.. 
 
 
D 

 
เติมเน็ตมา
G 
ดูเขาและเธอรัก
Bm 
กัน
 
ฉันก็รักของ
C 
ฉัน 
 
ชอบมาตั้งน
D 
าน
 
แค่ได้เห็นเธอ
G 
กับเขารัก
Bm 
กัน 
 
ฉันก็
C 
ยินดี..
 
ให้เ
D 
ธอมีความสุขมา
G 
กๆ 
 
เลย

 
เปิด Tik
Bm 
Tok 
 
เลื่อนไถทุกคลิป
 
ก็เห็นว่าเ
C 
ธอติดเทรนทวิต
 
เปิดตัวแฟนใ
D 
หม่ 
 
น่ารักกุ๊กกิ๊ก
 
ได้เ
G 
ห็นภาพเธอกับเขา
 
รู้สึกหน้า
Bm 
ชา 
 
หัวใจแทบเฉา
 
และต่อจาก
C 
นี้ต้องทำยังไง
 
เพราะไม่มีเ
D 
ธอฉันคงต้องเหงา

 
เพราะเธอมีเ
G 
ขา 
 
ฉันต้องทำยังไ
Bm 
งไม่รู้
 
I don’t  
C 
wanna รู้ และไม่อ
D 
ยากเป็นชู้
 
ฉันหวงทำไ
G 
มไม่รู้ ไม่ได้เป็นไร
Bm 
กันก็รู้
 
ขอได้ไ
C 
หม ฉันขอได้ไหม ไม่อยากให้
D 
รักกัน

 
เติมเน็ตมา
G 
ดูเขาและเธอรัก
Bm 
กัน
 
เห็นภาพเธอแบบ
C 
นี้ 
 
ก็ต้องยอมรับ
D 
มัน
 
เปลืองเน็ตเปลืองเว
G 
ลาฉัน..ทั้ง
Bm 
วัน
 
เพื่ออะ
C 
ไร.. 
 
 
D 

 
เติมเน็ตมา
G 
ดูเขาและเธอรัก
Bm 
กัน
 
ฉันก็รักของ
C 
ฉัน 
 
ชอบมาตั้งน
D 
าน
 
แค่ได้เห็นเธอ
G 
กับเขารัก
Bm 
กัน 
 
ฉันก็
C 
ยินดี..
 
ให้เ
D 
ธอมีความสุขมา
G 
กๆ 
 
เลย

 
จะไม่เอาแบบ
G 
นั้น จะไม่เอาแบบนี้
 
ไม่เติมเน็ตโป
Bm 
รนี้ ไม่เติมเน็ตโปรนั้น
 
4G 
C 
5G 6G ฉันคงไม่เอา ถ้าเติม
D 
มาแล้ว
 
ต้องเห็นภาพเธอกับเ
G 
ขารัก
Bm 
กัน ฉันก็
C 
คงเจ็บ..

 
เติมเน็ตมา
G 
ดูเขาและเธอรัก
Bm 
กัน
 
เห็นภาพเธอแบบ
C 
นี้ 
 
ก็ต้องยอมรับ
D 
มัน
 
เปลืองเน็ตเปลืองเว
G 
ลาฉัน..ทั้ง
Bm 
วัน
 
เพื่ออะ
C 
ไร.. 
 
 
D 

 
เติมเน็ตมา
G 
ดูเขาและเธอรัก
Bm 
กัน
 
ฉันก็รักของ
C 
ฉัน 
 
ชอบมาตั้งน
D 
าน
 
แค่ได้เห็นเธอ
G 
กับเขารัก
Bm 
กัน 
 
ฉันก็
C 
ยินดี..
 
ให้เ
D 
ธอมีความสุขมา
G 
กๆ 
 
เลย

 
จะไม่เอาแบบ
G 
นั้น จะไม่เอาแบบนี้
 
ไม่เติมเน็ตโป
Bm 
รนี้ ไม่เติมเน็ตโปรนั้น
 
4G 
C 
5G 6G ฉันคงไม่เอา ถ้าเติม
D 
มาแล้ว
 
ต้องเห็นภาพเธอกับเ
G 
ขารัก
Bm 
กัน ฉันก็
C 
คงเจ็บ..

 
ให้เ
D 
ธอมีความสุขมากๆ 
 
เลย

OUTRO | G Bm | C D | ( 2 Times ) | G |


เติมเน็ตมาดูเขาและเธอรักกัน
เห็นภาพเธอแบบนี้ ก็ต้องยอมรับมัน
เปลืองเน็ตเปลืองเวลาฉัน..ทั้งวัน
เพื่ออะไร..

เติมเน็ตมาดูเขาและเธอรักกัน
ฉันก็รักของฉัน ชอบมาตั้งนาน
แค่ได้เห็นเธอกับเขารักกัน ฉันก็ยินดี..
ให้เธอมีความสุขมากๆ เลย

เปิด TikTok เลื่อนไถทุกคลิป
ก็เห็นว่าเธอติดเทรนทวิต
เปิดตัวแฟนใหม่ น่ารักกุ๊กกิ๊ก
ได้เห็นภาพเธอกับเขา
รู้สึกหน้าชา หัวใจแทบเฉา
และต่อจากนี้ต้องทำยังไง
เพราะไม่มีเธอฉันคงต้องเหงา

เพราะเธอมีเขา ฉันต้องทำยังไงไม่รู้
I don’t wanna รู้ และไม่อยากเป็นชู้
ฉันหวงทำไมไม่รู้ไม่ได้เป็นไรกันก็รู้
ขอได้ไหม ฉันขอได้ไหม ไม่อยากให้รักกัน

เติมเน็ตมาดูเขาและเธอรักกัน
เห็นภาพเธอแบบนี้ ก็ต้องยอมรับมัน
เปลืองเน็ตเปลืองเวลาฉัน..ทั้งวัน
เพื่ออะไร..

เติมเน็ตมาดูเขาและเธอรักกัน
ฉันก็รักของฉัน ชอบมาตั้งนาน
แค่ได้เห็นเธอกับเขารักกัน ฉันก็ยินดี..
ให้เธอมีความสุขมากๆ เลย

จะไม่เอาแบบนั้น จะไม่เอาแบบนี้
ไม่เติมเน็ตโปรนี้ ไม่เติมเน็ตโปรนั้น
4G 5G 6G ฉันคงไม่เอา ถ้าเติมมาแล้ว
ต้องเห็นภาพเธอกับเขารักกัน ฉันก็คงเจ็บ..

เติมเน็ตมาดูเขาและเธอรักกัน
เห็นภาพเธอแบบนี้ ก็ต้องยอมรับมัน
เปลืองเน็ตเปลืองเวลาฉัน..ทั้งวัน
เพื่ออะไร..

เติมเน็ตมาดูเขาและเธอรักกัน
ฉันก็รักของฉัน ชอบมาตั้งนาน
แค่ได้เห็นเธอกับเขารักกัน ฉันก็ยินดี..
ให้เธอมีความสุขมากๆ เลย

จะไม่เอาแบบนั้น จะไม่เอาแบบนี้
ไม่เติมเน็ตโปรนี้ ไม่เติมเน็ตโปรนั้น
4G 5G 6G ฉันคงไม่เอา ถ้าเติมมาแล้ว
ต้องเห็นภาพเธอกับเขารักกัน ฉันก็คงเจ็บ..

ให้เธอมีความสุขมากๆ เลย..

มิวสิควิดีโอ เติมเน็ตมาดูเขารักกัน TewTer ฐณวัฒน์

เพลง : เติมเน็ตมาดูเขารักกัน (คอร์ด)
ศิลปิน : TewTer ฐณวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : TewTer ฐณวัฒน์
Produced : Palm Pawee, พัด Vorapat
IG: tewter_tnw
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend