คอร์ดเพลง เพรียงแล้ว (ไอ้วานลาย) บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   


INTRO | Am G | Am G |
INTRO | F | G | Fmaj7 | G G#dim | Am G |

Am 
  ร้องแล้วร้องไปใ
G 
ห้พอ
Am 
  ร้องแล้วเขาก็ไม่ก
G 
ลับมา
Am 
  มันเจ็บที่ใจแต่ไหลอ
G 
อกตา
Am 
  อยากสมน้ำหน้า 
 
เด็
G 
กถูกทุ่ม 
 
 
Am 
 
G 

Am 
  หลอกเล่นน้ำข้าวแก
G 
งเลียง
Am 
  หลอกพระขึ้นเถียงไ
G 
ปซัด
Am 
  เจ็บโวยเจ็บโว้ยเหมือน
G 
อิผลัด
Dm 
  ใจดำชะ
G 
มัด..คนแบ
Am 
บนี้ 
 
 
G 

Am 
  เหมือนเล่นจุ้มจี้จุ้
G 
มจวด
Am 
  ก็ให้เขาหวด 
 
เสียง่า
G 
ยๆ
Am 
  ใจเหอใจเห้อโม่แ
G 
ค่ตาย
Dm 
  ถูกไอวานล
G 
าย 
 
กิ
Am 
นฟรี 
 
 
G 

F 
  พ่อแหลงแม่แหลง 
 
ไม่เชื่อ
G 
  ผู้หญิงยิงเรือ 
 
ไม่ง่าย
F 
  พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนเกือบตาย
Fmaj7 
  ยังคิดไม่ได้ 
 
แพ้ทางเ
G 
ขา 
 
 
G#dim 

Am 
  เขาเอาความหวานม
G 
าล่อ
Am 
  แต่เราไม่รู้สันดา
G 
นที
Am 
  คุยสี่ห้าวันไปทั
G 
นที
Dm 
  เอฟวรีบอ
G 
ดี้ 
 
เพรีย
Am 
งแล้ว 
 
 
G 

Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่
G 
อเห้อ
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แ
G 
ม่จ๋า
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไ
G 
ว้นะ
Dm 
  ก่อนจะแก้G
 
..คบสั
Am 
กปี 
 
 
G 

Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่
G 
อเห้อ
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แ
G 
ม่จ๋า
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไ
G 
ว้นะ
Dm 
  ก่อนจะแก้ผ้า
G 
.. 
 
คบสั
Am 
กปี 
 
 
G 

INSTRU | F | G | Fmaj7 | G |
INSTRU | Am G | Am |

Am 
  หลอกเล่นน้ำข้าวแก
G 
งเลียง
Am 
  หลอกพระขึ้นเถียงไ
G 
ปซัด
Am 
  เจ็บโวยเจ็บโว้ยเหมือน
G 
อิผลัด
Dm 
  ใจดำชะ
G 
มัด..คนแบ
Am 
บนี้ 
 
 
G 

Am 
  เหมือนเล่นจุ้มจี้จุ้
G 
มจวด
Am 
  ก็ให้เขาหวด 
 
เสียง่า
G 
ยๆ
Am 
  ใจเหอใจเห้อโม่แ
G 
ค่ตาย
Dm 
  ถูกไอวานล
G 
าย 
 
กิ
Am 
นฟรี 
 
 
G 

F 
  พ่อแหลงแม่แหลง 
 
ไม่เชื่อ
G 
  ผู้หญิงยิงเรือ 
 
ไม่ง่าย
F 
  พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนเกือบตาย
Fmaj7 
  ยังคิดไม่ได้ 
 
แพ้ทางเ
G 
ขา 
 
 
G#dim 

Am 
  เขาเอาความหวานม
G 
าล่อ
Am 
  แต่เราไม่รู้สันดา
G 
นที
Am 
  คุยสี่ห้าวันไปทั
G 
นที
Dm 
  เอฟวรีบอ
G 
ดี้เพรีย
Am 
งแล้ว 
 
 
G 

Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่
G 
อเห้อ
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แ
G 
ม่จ๋า
Am 
  เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไ
G 
ว้นะ
Dm 
  ก่อนจะแก้
G 
ผ้า 
 
คบสัก
Am 
สิบปี 
 
 
G 

 
  สิบเอ็
Am 
ดปี 
 
 
G 
 
  สิบสอ
Am 
งปี 
 
 
G 
 
  สิบสา
Am 
มปี 
 
 
G 
 
  เพรีย
Am 
งแล้ว..


ร้องแล้วร้องไปให้พอ
ร้องแล้วเขาก็ไม่กลับมา
มันเจ็บที่ใจแต่ไหลออกตา
อยากสมน้ำหน้า เด็กถูกทุ่ม

หลอกเล่นน้ำข้าวแกงเลียง
หลอกพระขึ้นเถียงไปซัด
เจ็บโวยเจ็บโว้ยเหมือนอิผลัด
ใจดำชะมัด คนแบบนี้

เหมือนเล่นจุ้มจี้จุ้มจวด
ก็ให้เขาหวด เสียง่ายๆ
ใจเหอใจเห้อโม่แค่ตาย
ถูกไอวานลาย กินฟรี

พ่อแหลงแม่แหลงไม่เชื่อ
ผู้หญิงยิงเรือ ไม่ง่าย
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนเกือบตาย
ยังคิดไม่ได้ แพ้ทางเขา

เขาเอาความหวานมาล่อ
แต่เราไม่รู้สันดานที
คุยสี่ห้าวันไปทันที
เอฟวรีบอดี้เพรียงแล้ว

เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่อเห้อ
เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แม่จ๋า
เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไว้นะ
ก่อนจะแก้ผ้า คบสักปี

เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่อเห้อ
เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แม่จ๋า
เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไว้นะ
ก่อนจะแก้ผ้า คบสักปี

ดนตรี

หลอกเล่นน้ำข้าวแกงเลียง
หลอกพระขึ้นเถียงไปซัด
เจ็บโวยเจ็บโว้ยเหมือนอิผลัด
ใจดำชะมัด คนแบบนี้

เหมือนเล่นจุ้มจี้จุ้มจวด
ก็ให้เขาหวด เสียง่ายๆ
ใจเหอใจเห้อโม่แค่ตาย
ถูกไอวานลาย กินฟรี

พ่อแหลงแม่แหลงไม่เชื่อ
ผู้หญิงยิงเรือ ไม่ง่าย
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนเกือบตาย
ยังคิดไม่ได้ แพ้ทางเขา

เขาเอาความหวานมาล่อ
แต่เราไม่รู้สันดานที
คุยสี่ห้าวันไปทันที
เอฟวรีบอดี้ เพรียงแล้ว

เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว พ่อเห้อ
เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว แม่จ๋า
เพรียงแล้ว เพรียงแล้ว จำไว้นะ
ก่อนจะแก้ผ้า คบสักสิบปี
สิบเอ็ดปี สิบสองปี สิบสามปี
เพรียงแล้ว..

มิวสิควิดีโอ เพรียงแล้ว (ไอ้วานลาย) บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : เพรียงแล้ว (ไอ้วานลาย) (คอร์ด)
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง : บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend