คอร์ดเพลง ขอบคุณนะที่รักฉัน น้องแนน หนุ่มอ้อยโชว์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Dm | G | C | C |

 
เส้น
C 
ทางที่เราเลือกเดิน 
 
ชี
Em 
วิตที่เราเลือกเอง
 
อาจมีเค
F 
ว้งคว้างบ้
G 
างในบาง
C 
ที
 
อาจจะ
Dm 
มีทุกข์ใ
G 
จ 
 
อาจจะไ
Em 
ม่สม
Am 
หวัง
 
แต่ยัง
F 
มีคนอยู่ข้างหลังให้กำลัง
G 
ใจ

 
ใน
C 
วันที่ฉันท้อ 
 
เธอไม่
Em 
เคยจะเปลี่ยนไป
 
เธอยัง
F 
คงอยู่เคียงข้างก
G 
ายไม่เปลี่ย
C 
นแปลง
 
ไม่
Dm 
เคยโดดเดี่ยวเดีย
G 
วดาย
 
เธอทำ
Em 
ให้จิตใจฉันแ
Am 
ข็งแกร่ง
 
ขอบ
Dm 
คุณ 
 
ที่
G 
รักและเอ็น
C 
ดูฉัน

Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
รักกัน 
 
 
Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
ให้ใจ
Dm 
เธอนั้นคือความห
G 
มายของชี
C 
วิตฉัน
Em 
กี่ปัญหาที่ไ
Am 
ด้เจอ 
 
 
Em 
เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบ
Dm 
คุณจริงๆจาก
G 
หัวใจดว
C 
งนี้

 
ขอบคุณ
F 
นะที่เธอรัก
G 
ฉัน
 
ขอบคุณ
Em 
นะที่เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบคุณ
Dm 
เธอที่มอบ
G 
หัวใจ 
 
ให้
C 
ฉัน
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่อยู่เคียงข้างก
G 
าย
 
ในวัน
Em 
ร้ายๆเธอยังอยู่
Am 
กับฉัน
 
ร่วม
Dm 
ทุกข์ร่วมสุขไปด้ว
G 
ยกัน
 
จะกี่ปัญ
F 
หา 
 
เราจะเ
G 
คียงข้างกันตลอ
C 
ดไป

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
รักกัน 
 
 
Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
ให้ใจ
Dm 
เธอนั้นคือความห
G 
มายของชี
C 
วิตฉัน
Em 
กี่ปัญหาที่ไ
Am 
ด้เจอ 
 
 
Em 
เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบ
Dm 
คุณจริงๆจาก
G 
หัวใจดว
C 
งนี้

 
ขอบคุณ
F 
นะที่เธอรัก
G 
ฉัน
 
ขอบคุณ
Em 
นะที่เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบคุณ
Dm 
เธอที่มอบ
G 
หัวใจ 
 
ให้
C 
ฉัน
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่อยู่เคียงข้างก
G 
าย
 
ในวัน
Em 
ร้ายๆเธอยังอยู่
Am 
กับฉัน
 
ร่วม
Dm 
ทุกข์ร่วมสุขไปด้ว
G 
ยกัน
 
จะกี่ปัญ
F 
หา 
 
เราจะเ
G 
คียงข้างกันตลอ
C 
ดไป

 
ขอบคุณ
F 
นะที่เธอรัก
G 
ฉัน
 
ขอบคุณ
Em 
นะที่เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบคุณ
Dm 
เธอที่มอบ
G 
หัวใจ 
 
ให้
C 
ฉัน
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่อยู่เคียงข้างก
G 
าย
 
ในวัน
Em 
ร้ายๆเธอยังอยู่
Am 
กับฉัน
 
ร่วม
Dm 
ทุกข์ร่วมสุขไปด้ว
G 
ยกัน
 
จะกี่ปัญ
F 
หา 
 
เราจะเ
G 
คียงข้างกัน..ตลอ
C 
ดไป..


เส้นทางที่เราเลือกเดิน ชีวิตที่เราเลือกเอง
อาจมีเคว้งคว้างบ้างในบางที
อาจจะมีทุกข์ใจ อาจจะไม่สมหวัง
แต่ยังมีคนอยู่ข้างหลังให้กำลังใจ

ในวันที่ฉันท้อ เธอไม่เคยจะเปลี่ยนไป
เธอยังคงอยู่เคียงข้างกายไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เคยโดดเดี่ยวเดียวดาย เธอทำให้จิตใจฉันแข็งแกร่ง
ขอบคุณที่รักและเอ็นดูฉัน

ขอบคุณเธอที่รักกัน ขอบคุณเธอที่ให้ใจ
เธอนั้นคือความหมายของชีวิตฉัน
กี่ปัญหาที่ได้เจอเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
ขอบคุณจริงๆจากหัวใจดวงนี้

ขอบคุณนะที่เธอรักฉัน
ขอบคุณนะที่เธอไม่เคยเปลี่ยนไป
ขอบคุณเธอที่มอบหัวใจ ให้ฉัน
ขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างกาย
ในวันร้ายๆเธอยังอยู่กับฉัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน
จะกี่ปัญหา เราจะเคียงข้างกันตลอดไป

ดนตรี

ขอบคุณเธอที่รักกัน ขอบคุณเธอที่ให้ใจ
เธอนั้นคือความหมายของชีวิตฉัน
กี่ปัญหาที่ได้เจอเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
ขอบคุณจริงๆจากหัวใจดวงนี้

ขอบคุณนะที่เธอรักฉัน
ขอบคุณนะที่เธอไม่เคยเปลี่ยนไป
ขอบคุณเธอที่มอบหัวใจ ให้ฉัน
ขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างกาย
ในวันร้ายๆเธอยังอยู่กับฉัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน
จะกี่ปัญหา เราจะเคียงข้างกันตลอดไป

ขอบคุณนะที่เธอรักฉัน
ขอบคุณนะที่เธอไม่เคยเปลี่ยนไป
ขอบคุณเธอที่มอบหัวใจ ให้ฉัน
ขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างกาย
ในวันร้ายๆเธอยังอยู่กับฉัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน
จะกี่ปัญหา เราจะเคียงข้างกัน..ตลอดไป

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณนะที่รักฉัน น้องแนน หนุ่มอ้อยโชว์

เพลง : ขอบคุณนะที่รักฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : น้องแนน หนุ่มอ้อยโชว์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend