คอร์ดเพลง แก้มอ้วน RAM x IMARM feat. EarthTone

  
Text   


INTRO | Ab | Cm | Fm | Cm |
INTRO | Ab | Cm | Bb7 | Eb | Ab |

Ab 
มอง..ดูเธอมาตั้ง
Cm 
นาน
 
หัวใจมันอ้าง
Fm 
ว้าง 
 
อยากให้เธอมาเติม
Cm 
เต็ม
Ab 
รู้..ว่าเธอไม่คิดอ
Cm 
ะไร
 
หัวใจดวงน้อยดวง
Bb7 
นี้มันคอยความรักจาก
Eb 
เธอ

Ab 
เธอก็คงไม่รู้ตัว..ว่า
Cm 
มีใครแอบมองเธออยู่
Fm 
อยู่ตรงนี้ 
 
ไม่ไ
Cm 
ปไหน..
 
ขอ
Ab 
ถามเธอสักคำได้เปล่า
 
ยังโสดใช่ไ
Cm 
หมเพราะผมได้ข่าว
 
 
ว่า
Bb7 
เธอ เธอ เธอ..ยังไ
Eb 
ม่มีแฟน

Ab 
แก้มของคุณน่ารักเกิน
 
มัน
Cm 
ทำให้ผมต้องเผชิญ
 
กับ
Fm 
ความน่ารักอย่า
Cm 
งนี้..
Ab 
แพ้แก้มคุณเหลือเกิน
 
มันทนไม่ไ
Cm 
หวกับความน่า
Bb7 
รัก..
 
ผม
Eb 
แพ้แก้มของคุณ..
Ab 

 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ 
 
มันทำให้ผมละ
Cm 
เมอ
 
มันคิดถึงเธอทุก
Fm 
วัน 
 
มันทำให้ใจของผมไห
Cm 
วหวั่น
 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ
 
มันทำให้ผม
Cm 
เพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
 
ไม่รู้
Bb7 
ว่าทำไม 
 
ไม่รู้เพราะอะไร
 
ที่
Eb 
ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของ
Ab 
เธอ

Ab 
  ตอนคุณทำหน้างอน
 
  ผมอยากจะ
Cm 
เห็นคุณยิ้ม 
 
อีกสักที
Fm 
  เพราะแก้มคุณนี้ช่างดูละ
Cm 
มุนเหลือเกิน
 
  ใครจะทนไหว
 
Ab 
  อยากจะเดินไป 
 
ยืดแก้มของ
Cm 
คุณสักที 
 
จะได้ไหม
Bb7 
  น่ารักไม่ไหว 
 
ใจผมละ
Eb 
ลายไปหมดแล้วคุณ

Ab 
  ให้ผมเอ่ยถึงคุณ 
 
ก็คงจ
Cm 
ะมีแต่คำว่า so cute
Fm 
  I just wanna tell you, I  
Cm 
fall in love with you
Ab 
  แค่อยากบอกให้รู้ว่าผมก็
Cm 
หลงคุณอยู่
 
  เพราะ
Bb7 
แก้มของคุณนั้น
Eb 
น่ารักจัง

Ab 
  น่าหยิก น่าหอม ไม่รู้ทำไม
Cm 
  น่ารักจริงๆ 
 
อย่างใครพูดกัน
Fm 
  จนคำว่ารักมันล้นหั
Cm 
วใจ

Ab 
  อยากบอกตรงๆ 
 
เอาใจผมไป
Cm 
  อย่าไปหลงใคร 
 
เพราะ
Bb7 
ผมหลงคุณ
 
  หลง
Eb 
แก้มของคุณ..  
Ab 

 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ 
 
มันทำให้ผมละ
Cm 
เมอ
 
มันคิดถึงเธอทุก
Fm 
วัน 
 
มันทำให้ใจของผมไห
Cm 
วหวั่น
 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ
 
มันทำให้ผม
Cm 
เพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
 
และไม่
Bb7 
ว่ายังไง 
 
ไม่รู้เพราะอะไร
 
ที่
Eb 
ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของ
Ab 
เธอ

 
โอ้ยคือมาเป็นตาฮักเอา
Ab 
ฮ้าย
 
ขออ้ายบายแหน่
Cm 
ผู้สาว
 
อ้ายนั้นเป็นลูก
Fm 
ลาว 
 
ซอมเบิ่งเจ้า
Cm 
มาดน
 
ย่อนอ้ายเ
Ab 
หลือโตนแม่ใหญ่
 
เฒ่าจน
Cm 
ผมขาวโจ่นโพ่น
 
อยากได้
Bb7 
คนแก้มขาวๆ 
 
คือเจ้าส่อยเ
Eb 
ทคแคร์

 
แก้มอ่อง
Ab 
ต่อง 
 
ขออ้ายลองดม
Cm 
เบิ่งแหน่
 
สิหอมคือแก้ม
Fm 
อิแม่ 
 
อ้ายบ่น้อ
Cm 
น้องนาง
 
เหลียวเบิ่ง
Ab 
แก้มปิงซิง 
 
คือจั่งถืก
Cm 
ยิงโดยเทพกาม
 
โอ้ยคน
Bb7 
งาม 
 
เบิ่งหัวใจให้อ้า
Eb 
ยแหน่
 
แพ้ผู้สาวแ
Ab 
ก้มป่อง

 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ 
 
มันทำให้ผมละ
Cm 
เมอ
 
มันคิดถึงเธอทุก
Fm 
วัน 
 
มันทำให้ใจของผมไห
Cm 
วหวั่น
 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ
 
มันทำให้ผม
Cm 
เพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
 
ไม่รู้
Bb7 
ว่าทำไม 
 
ไม่รู้เพราะอะไร
 
ที่
Eb 
ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของ
Ab 
เธอ

 
มักแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เจ้า 
 
มันเฮ็ดให้ข่อย
Cm 
มักเจ้า
 
มันคิดฮอดเจ้าทุก
Fm 
วันมันทำให้ใจของข่อยไห
Cm 
วหวั่น
 
มักแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เจ้า
 
มันเฮ็ดให้ข่อย
Cm 
เพ้อฮอดเจ้าอยู่อย่างนี้
 
บ่ฮู้
Bb 
ว่าทำไม 
 
บ่ฮู้เพราะอะไร
 
ที่
Eb 
เฮ็ดให้ข่อยนั้นแพ้แก้มของ
Ab 
เจ้า

 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ 
 
มันทำให้ผมละ
Cm 
เมอ
 
มันคิดถึงเธอทุก
Fm 
วัน 
 
มันทำให้ใจของผมไห
Cm 
วหวั่น
 
ชอบแก้มอ้วนๆ ของ
Ab 
เธอ
 
มันทำให้ผม
Cm 
เพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
 
ไม่รู้
Bb7 
ว่าทำไม 
 
ไม่รู้เพราะอะไร
 
ที่
Eb 
ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของ
Ab 
เธอ


มอง..ดูเธอมาตั้งนาน
หัวใจมันอ้างว้าง อยากให้เธอมาเติมเต็ม
รู้..ว่าเธอไม่คิดอะไร
หัวใจดวงน้อยดวงนี้มันคอยความรักจากเธอ

เธอก็คงไม่รู้ตัว..ว่ามีใครแอบมองเธออยู่
อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน..
ขอถามเธอสักคำได้เปล่า
ยังโสดใช่ไหมเพราะผมได้ข่าว
ว่าเธอ เธอ เธอ..ยังไม่มีแฟน

แก้มของคุณน่ารักเกิน
มันทำให้ผมต้องเผชิญ
กับความน่ารักอย่างนี้..
แพ้แก้มคุณเหลือเกิน
มันทนไม่ไหวกับความน่ารัก..
ผมแพ้แก้มของคุณ..

ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ มันทำให้ผมละเมอ
มันคิดถึงเธอทุกวัน มันทำให้ใจของผมไหวหวั่น
ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ
มันทำให้ผมเพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
ไม่รู้ว่าทำไม ไม่รู้เพราะอะไร
ที่ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของเธอ

ตอนคุณทำหน้างอน
ผมอยากจะเห็นคุณยิ้ม อีกสักที
เพราะแก้มคุณนี้ช่างดูละมุนเหลือเกิน
ใครจะทนไหว
อยากจะเดินไป ยืดแก้มของคุณสักที จะได้ไหม
น่ารักไม่ไหว ใจผมละลายไปหมดแล้วคุณ

ให้ผมเอ่ยถึงคุณ ก็คงจะมีแต่คำว่า so cute
I just wanna tell I fall I love with you
แค่อยากบอกให้รู้ว่าผมก็หลงคุณอยู่
เพราะแก้มของคุณนั้นน่ารักจัง

น่าหยิก น่าหอม ไม่รู้ทำไม
น่ารักจริงๆ อย่างใครพูดกัน
จนคำว่ารักมันล้นหัวใจ

อยากบอกตรงๆ เอาใจผมไป
อย่าไปหลงใคร เพราะผมหลงคุณ
หลงแก้มของคุณ..

ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ มันทำให้ผมละเมอ
มันคิดถึงเธอทุกวัน มันทำให้ใจของผมไหวหวั่น
ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ
มันทำให้ผมเพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
และไม่ว่ายังไง ไม่รู้เพราะอะไร
ที่ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของเธอ

โอ้ยคือมาเป็นตาฮักเอาฮ้าย
ขออ้ายบายแหน่ผู้สาว
อ้ายนั้นเป็นลูกลาว ซอมเบิ่งเจ้ามาดน
ย่อนอ้ายเหลือโตนแม่ใหญ่
เฒ่าจนผมขาวโจ่นโพ่น
อยากได้คนแก้มขาวๆ คือเจ้าส่อยเทคแคร์

แก้มอ่องต่อง ขออ้ายลองดมเบิ่งแหน่
สิหอมคือแก้มอิแม่ อ้ายบ่น้อน้องนาง
เหลียวเบิ่งแก้มปิงซิง คือจั่งถืกยิงโดยเทพกาม
โอ้ยคนงาม เบิ่งหัวใจให้อ้ายแหน่
แพ้ผู้สาวแก้มป่อง

ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ มันทำให้ผมละเมอ
มันคิดถึงเธอทุกวัน มันทำให้ใจของผมไหวหวั่น
ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ
มันทำให้ผมเพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
ไม่รู้ว่าทำไม ไม่รู้เพราะอะไร
ที่ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของเธอ

มักแก้มอ้วนๆ ของเจ้า มันเฮ็ดให้ข่อยมักเจ้า
มันคิดฮอดเจ้าทุกวันมันทำให้ใจของข่อยไหวหวั่น
มักแก้มอ้วนๆ ของเจ้า
มันเฮ็ดให้ข่อยเพ้อฮอดเจ้าอยู่อย่างนี้
บ่ฮู้ว่าทำไม บ่ฮู้เพราะอะไร
ที่เฮ็ดให้ข่อยนั้นแพ้แก้มของเจ้า

ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ มันทำให้ผมละเมอ
มันคิดถึงเธอทุกวัน มันทำให้ใจของผมไหวหวั่น
ชอบแก้มอ้วนๆ ของเธอ
มันทำให้ผมเพ้อถึงเธออยู่อย่างนี้
ไม่รู้ว่าทำไม ไม่รู้เพราะอะไร
ที่ทำให้ฉันนั้น..แพ้แก้มของเธอ

มิวสิควิดีโอ แก้มอ้วน RAM x IMARM

เพลง : แก้มอ้วน (คอร์ด)
ศิลปิน : RAM x IMARM
Lyrics by RAM, IMARM, EarthTone
Arranged by RAM, IMARM, EarthTone
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend