คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซด์ทำหล่น ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | E G#m | C#m |
INTRO | E G#m | C#m |

 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์
G#m 
ไซค์ทำ
C#m 
หล่น
 
หน้า
E 
มลสว
G#m 
ยสะดุด
C#m 
ตา
 
ป่านฉะ
F#m 
นี้ก็ไม่มีใคร
C#m 
มา..ตาม
E 
หา..เธอเลยซัก
B 
คน

 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์ไ
C#m 
ซค์ทำ
C#m 
ร่วง
 
พุ่ม
E 
พวง 
 
ผิว
G#m 
บาง 
 
คา
C#m 
งมน
 
เจ็บตรงไ
F#m 
หน 
 
ปวดตรงไหนมาก
C#m 
ล้น
 
หน้า
E 
มน 
 
แล้วพี่จ
G#m 
ะฝนย
C#m 
าทา

A 
โอยโฉม
C#m 
งาม
 
ถ้าใครไม่
A 
ตาม 
 
ก็โ
B 
ง่เป็น
E 
บ้า
 
แม้นว่าใ
F#m 
ครไม่ปรารถนา
 
จะรีบ
B 
คว้าน้องมาเชย
 
ชื่น

 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์
G#m 
ไซค์คิด
C#m 
สั้น
 
ข้าม
E 
วัน 
 
ห้าม
G#m 
ทวงเอา
C#m 
คืน
 
หากวัน
F#m 
นี้ ถ้าไม่มี โจทก์
C#m 
ยื่น
 
ข้าม
E 
คืน 
 
แล้วผมจะ
G#m 
ตีทะเ
C#m 
บียน

INSTRU | E G#m | C#m | E G#m | C#m |
INSTRU | F# | C#m | E G#m | C#m |

 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์
G#m 
ไซค์ทำ
C#m 
หล่น
 
หน้า
E 
มลสว
G#m 
ยสะดุด
C#m 
ตา
 
ป่านฉะ
F#m 
นี้ก็ไม่มีใคร
C#m 
มา..ตาม
E 
หา..เธอเลยซัก
B 
คน

 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์ไ
C#m 
ซค์ทำ
C#m 
ร่วง
 
พุ่ม
E 
พวง 
 
ผิว
G#m 
บาง 
 
คา
C#m 
งมน
 
เจ็บตรงไ
F#m 
หน 
 
ปวดตรงไหนมาก
C#m 
ล้น
 
หน้า
E 
มน 
 
แล้วพี่จ
G#m 
ะฝนย
C#m 
าทา

A 
โอยโฉม
C#m 
งาม
 
ถ้าใครไม่
A 
ตาม 
 
ก็โ
B 
ง่เป็น
E 
บ้า
 
แม้นว่าใ
F#m 
ครไม่ปรารถนา
 
จะรีบ
B 
คว้าน้องมาเชย
 
ชื่น

 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์
G#m 
ไซค์คิด
C#m 
สั้น
 
ข้าม
E 
วัน 
 
ห้าม
G#m 
ทวงเอา
C#m 
คืน
 
หากวัน
F#m 
นี้ ถ้าไม่มี โจทก์
C#m 
ยื่น
 
ข้าม
E 
คืน 
 
แล้วผมจะ
G#m 
ตีทะเ
C#m 
บียน
 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์ไ
G#m 
ซค์ทำ
C#m 
หล่น.. 
 
 
E 
 
G#m 
 
C#m 

 
แฟนของใ
E 
คร 
 
มอเตอร์ไ
G#m 
ซค์ทำ
C#m 
ร่วง.. 
 
 
E 
 
G#m 
 
C#m 

OUTRO | E G#m | C#m | ( 8 Times )


แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำหล่น
หน้ามลสวยสะดุดตา
ป่านฉะนี้ก็ไม่มีใครมา..ตามหา..เธอเลยซักคน

แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำร่วง
พุ่มพวง ผิวบาง คางมน
เจ็บตรงไหน ปวดตรงไหนมากล้น
หน้ามน แล้วพี่จะฝนยาทา

โอยโฉมงาม
ถ้าใครไม่ตาม ก็โง่เป็นบ้า
แม้นว่าใครไม่ปรารถนา
จะรีบคว้าน้องมาเชยชื่น

แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์คิดสั้น
ข้ามวัน ห้ามทวงเอาคืน
หากวันนี้ ถ้าไม่มี โจทก์ยื่น
ข้ามคืน แล้วผมจะตีทะเบียน

( ดนตรี )
แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำหล่น
หน้ามลสวยสะดุดตา
ป่านฉะนี้ก็ไม่มีใครมา..ตามหา..เธอเลยซักคน

แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำร่วง
พุ่มพวง ผิวบาง คางมน
เจ็บตรงไหน ปวดตรงไหนมากล้น
หน้ามน แล้วพี่จะฝนยาทา

โอยโฉมงาม
ถ้าใครไม่ตาม ก็โง่เป็นบ้า
แม้นว่าใครไม่ปรารถนา
จะรีบคว้าน้องมาเชยชื่น

แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์คิดสั้น
ข้ามวัน ห้ามทวงเอาคืน
หากวันนี้ ถ้าไม่มี โจทก์ยื่น
ข้ามคืน แล้วผมจะตีทะเบียน

แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำหล่น..

แฟนของใคร มอเตอร์ไซค์ทำร่วง..

มิวสิควิดีโอ มอเตอร์ไซด์ทำหล่น ไท ธนาวุฒิ

เพลง : มอเตอร์ไซด์ทำหล่น (คอร์ด)
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิเชียร คำเจริญ
เรียบเรียง : ลูกคอไท 3
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend