คอร์ดเพลง หมาวัด มล หงษา

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D E | C#m F#m | D C#m | F#m |

F#m 
แมนสิดีส่ำได๋ 
 
กะ
C#m 
เป็นได้แค่หมาวัด
 
ถืก
D 
คนเอิ้นว่าจรจัด 
 
ย่านมัน
E 
กัดบ่มีไผกล้าเข้าใกล้
F#m 
พอเจ้ามาเฮ็ดดี 
 
หมาโต
C#m 
นี้กะเลยคิดไปแสนไกล
 
ว่าเจ้า
D 
ฮักว่าเจ้าใส่ใจ 
 
ให้
E 
คนจั่งอ้ายมีหวัง

F#m 
จนได้มาฮู้ว่า 
 
ตลอดเว
C#m 
ลาอ้ายมันคิดไปเอง
D 
จินตนาการเก่ง 
 
ทั้งที่เ
E 
จ้าบ่ได้คิดอีหยังเลย
F#m 
แค่คนฮู้จักกัน 
 
ทัก
C#m 
ทายด้วยความคุ้นเคย
 
ทุกอ
D 
ย่างก็เลย 
 
ลงเอยด้วยน้ำ
C# 
ตา

 
กะเ
D 
ขาบ่เคยฮักเ
E 
ฮาอยู่แล้ว
C#m 
เขาบ่เคย
F#m 
สนใจอิหยัง
 
เหลือ
Bm 
แต่สิหลับตา
E 
ซังใส่กันท่อ
A 
นั่นแล้ว
D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

INSTRU | D Dm | C#m F#m | Bm E | A A7 |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | E | E |

F#m 
จนได้มาฮู้ว่า 
 
ตลอดเว
C#m 
ลาอ้ายมันคิดไปเอง
D 
จินตนาการเก่ง 
 
ทั้งที่เ
E 
จ้าบ่ได้คิดอีหยังเลย
F#m 
แค่คนฮู้จักกัน 
 
ทัก
C#m 
ทายด้วยความคุ้นเคย
 
ทุกอ
D 
ย่างก็เลย 
 
ลงเอยด้วยน้ำ
C# 
ตา

 
กะเ
D 
ขาบ่เคยฮักเ
E 
ฮาอยู่แล้ว
C#m 
เขาบ่เคย
F#m 
สนใจอิหยัง
 
เหลือ
Bm 
แต่สิหลับตา
E 
ซังใส่กันท่อ
A 
นั่นแล้ว
D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

 
กะเ
D 
ขาบ่เคยฮักเ
E 
ฮาอยู่แล้ว
C#m 
เขาบ่เคย
F#m 
สนใจอิหยัง
 
เหลือ
Bm 
แต่สิหลับตา
E 
ซังใส่กันท่อ
A 
นั่นแล้ว
D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

D 
เขาผู้เคยอยู่
E 
สูงเทิ่งฟ้า
 
สิใ
C#m 
ห้ลงมามันกะ
F#m 
บ่แม่นแนว
 
เป็นนา
Bm 
งฟ้าของเทวดาก็ถูกแ
E 
ล้ว
 
แค่หมาวัดอย่าไ
A 
ปหวัง

OUTRO | D E | C#m F#m | D C#m | F#m |


แมนสิดีส่ำได๋ กะเป็นได้แค่หมาวัด
ถืกคนเอิ้นว่าจรจัด ย่านมันกัดบ่มีไผกล้าเข้าใกล้
พอเจ้ามาเฮ็ดดี หมาโตนี้กะเลยคิดไปแสนไกล
ว่าเจ้าฮักว่าเจ้าใส่ใจ ให้คนจั่งอ้ายมีหวัง

จนได้มาฮู้ว่า ตลอดเวลาอ้ายมันคิดไปเอง
จินตนาการเก่ง ทั้งที่เจ้าบ่ได้คิดอีหยังเลย
แค่คนฮู้จักกัน ทักทายด้วยความคุ้นเคย
ทุกอย่างก็เลย ลงเอยด้วยน้ำตา

กะเขาบ่เคยฮักเฮาอยู่แล้ว เขาบ่เคยสนใจอิหยัง
เหลือแต่สิหลับตาซังใส่กันท่อนั่นแล้ว
เขาผู้เคยอยู่สูงเทิ่งฟ้า สิให้ลงมามันกะบ่แม่นแนว
เป็นนางฟ้าของเทวดาก็ถูกแล้ว แค่หมาวัดอย่าไปหวัง

ดนตรี

จนได้มาฮู้ว่า ตลอดเวลาอ้ายมันคิดไปเอง
จินตนาการเก่ง ทั้งทีเจ้าบ่ได่คิดอีหยังเลย
แค่คนฮู้จักกัน ทักทายด้วยความคุ้นเคย
ทุกอย่างก็เลย ลงเอยด้วยน้ำตา

กะเขาบ่เคยฮักเฮาอยู่แล้ว เขาบ่เคยสนใจอิหยัง
เหลือแต่สิหลับตาซังใส่กันท่อนั่นแล้ว
เขาผู้เคยอยู่สูงเทิ่งฟ้า สิให้ลงมามันกะบ่แม่นแนว
เป็นนางฟ้าของเทวดาก็ถูกแล้ว แค่หมาวัดอย่าไปหวัง

กะเขาบ่เคยฮักเฮาอยู่แล้ว เขาบ่เคยสนใจอิหยัง
เหลือแต่สิหลับตาซังใส่กันท่อนั่นแล้ว
เขาผู้เคยอยู่สูงเทิ่งฟ้า สิให้ลงมามันกะบ่แม่นแนว
เป็นนางฟ้าของเทวดาก็ถูกแล้ว แค่หมาวัดอย่าไปหวัง

กะเขาผู้เคยอยู่สูงเทิ่งฟ้า สิให้ลงมามันกะบ่แม่นแนว
เป็นนางฟ้าของเทวดาก็ถูกแล้ว แค่หมาวัดอย่าไปหวัง

มิวสิควิดีโอ หมาวัด มล หงษา

เพลง : หมาวัด
ศิลปิน : มล หงษา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เหมันต์
เรียบเรียง : เฮ็ดดี สตูดิโอ
ติดต่องานศิลปิน :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend