คอร์ดเพลง หมดสิทธิ์ครอบครอง สเต็ปวัน

  
Text   


 
อยู่ดีๆน้ำตาก็ไ
G 
หล 
 
อยู่
A 
ดีๆหัวใจก็
F#m 
ร่ำร้อง
 
เพราะคนที่เคยครอบค
G 
รอง
 
วันนี้ทำได้เ
A 
พียงยืนมอง 
 
เธอเ
D 
ดินไปกับเขา

 
พื้นที่หัวใ
G 
จของเธอ 
 
เคยเ
A 
ป็นของฉัน
 
แต่วัน
F#m 
นี้มันกลายไปเ
Bm 
ป็นของเขา..
 
คำว่าเ
Em 
รามันจบลงตั้งแต่วัน
F#m 
ที่เธอบอกลา
 
ทำไมเธอ
Em 
ลืมง่ายจัง 
 
ที่ผ่า
A 
นมา
 
ส่วนตัว
G 
ฉัน 
 
ยัง
A 
คงทำใจไม่ไ
D 
ด้เลย 
 
 
A 

 
อ้อมกอด
D 
นั้นเคยเป็นของฉัน
 
รอยจูบ
F#m 
นั้นยังจำฝังใจ
 
คำว่า
G 
รักที่เธอเคยบอก
F#m 
ฉันไว้
 
มันยัง
Em 
ดังอยู่ในหัวใ
A 
จของฉันเส
D 
มอ 
 
 
A 

 
กาลเว
D 
ลามันเลยผ่านไป
 
แต่หัว
F#m 
ใจไม่เคยผ่านตาม
 
ความทรง
G 
จำของเราชัด
F#m 
เจนทุกอย่าง
Em 
เพราะหัวใจของ
A 
ฉันมันอยู่
D 
ที่เดิม

Em 
สมองบอกให้ฉันพอ 
 
หัว
F#m 
ใจบอกให้ฉันรอ
 
มัน
G 
ทรมานมันเกินจะทนไ
A 
หว

 
อยู่ดีๆน้ำตาก็ไ
G 
หล 
 
อยู่
A 
ดีๆหัวใจก็
F#m 
ร่ำร้อง
 
เพราะ
Bm 
คนที่เคยครอบค
Em 
รอง
 
วันนี้ทำได้เ
A 
พียงยืนมอง 
 
เธอเ
D 
ดินไปกับเขา

 
พื้นที่หัวใ
G 
จของเธอ 
 
เคยเ
A 
ป็นของฉัน
 
แต่วัน
F#m 
นี้มันกลายไปเ
Bm 
ป็นของเขา..
 
คำว่าเ
Em 
รามันจบลงตั้งแต่วัน
F#m 
ที่เธอบอกลา
 
ทำไมเธอ
Em 
ลืมง่ายจัง 
 
ที่
F#m 
ผ่านมา
 
ส่วนตัว
G 
ฉัน 
 
ยัง
A 
คงทำใจไม่ไ
D 
ด้เลย

Em 
คนหมดใจอย่างเธอมัน
F#m 
คงไม่ทรมาน
G 
กับการทิ้งใครสักคนที่
A 
มันรักเธอ 
 
อยู่เต็มหัวใจ

INSTRU | D | F#m Bm | Em | A | B | B |

 
อยู่ดีๆน้ำตาก็ไ
A 
หล 
 
อยู่
B 
ดีๆหัวใจก็
G#m 
ร่ำร้อง
 
เพราะ
C#m 
คนที่เคยครอบ
F#m 
ครอง
 
วันนี้ทำได้เ
Bm 
พียงยืนมอง 
 
เธอเ
E 
ดินไปกับเขา

 
พื้นที่หัวใ
A 
จของเธอ 
 
เคยเ
B 
ป็นของฉัน
 
แต่วัน
G#m 
นี้มันกลายไปเป็นขอ
C#m 
งเขา..
 
คำว่า
F#m 
เรามันจบลงตั้งแต่วัน
G#m 
ที่เธอบอกลา
 
ทำไมเธอ
F#m 
ลืมง่ายจัง 
 
 
G#m 
ที่ผ่านมา
 
ส่วนตัว
A 
ฉัน 
 
ยัง
B 
คงทำใจไม่ไ
E 
ด้เลย

 
ส่วนตัว
A 
ฉัน 
 
ยัง
B 
คงทำใจไม่ไ
E 
ด้เลย..


อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหล อยู่ดีๆหัวใจก็ร่ำร้อง
เพราะคนที่เคยครอบครอง
วันนี้ทำได้เพียงยืนมอง เธอเดินไปกับเขา

พื้นที่หัวใจของเธอ เคยเป็นของฉัน
แต่วันนี้มันกลายไปเป็นของเขา..
คำว่าเรามันจบลงตั้งแต่วันที่เธอบอกลา
ทำไมเธอลืมง่ายจัง ที่ผ่านมา
ส่วนตัวฉัน ยังคงทำใจไม่ได้เลย

อ้อมกอดนั้นเคยเป็นของฉัน
รอยจูบนั้นยังจำฝังใจ
คำว่ารักที่เธอเคยบอกฉันไว้
มันยังดังอยู่ในหัวใจของฉันเสมอ

กาลเวลามันเลยผ่านไป
แต่หัวใจไม่เคยผ่ามตาม
ความทรงจำของเราชัดเจนทุกอย่าง
เพราะหัวใจของฉันมันอยู่ที่เดิม

สมองบอกให้ฉันพอ หัวใจบอกให้ฉันรอ
มันทรมานมันเกินจะทนไหว

อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหล อยู่ดีๆหัวใจก็ร่ำร้อง
เพราะคนที่เคยครอบครอง
วันนี้ทำได้เพียงยืนมอง เธอเดินไปกับเขา

พื้นที่หัวใจของเธอ เคยเป็นของฉัน
แต่วันนี้มันกลายไปเป็นของเขา..
คำว่าเรามันจบลงตั้งแต่วันที่เธอบอกลา
ทำไมเธอลืมง่ายจัง ที่ผ่านมา
ส่วนตัวฉัน ยังคงทำใจไม่ได้เลย

คนหมดใจอย่างเธอมันคงไม่ทรมาน
กับการทิ้งใครสักคนที่มันรักเธอ อยู่เต็มหัวใจ

ดนตรี

อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหล อยู่ดีๆหัวใจก็ร่ำร้อง
เพราะคนที่เคยครอบครอง
วันนี้ทำได้เพียงยืนมอง เธอเดินไปกับเขา

พื้นที่หัวใจของเธอ เคยเป็นของฉัน
แต่วันนี้มันกลายไปเป็นของเขา..
คำว่าเรามันจบลงตั้งแต่วันที่เธอบอกลา
ทำไมเธอลืมง่ายจัง ที่ผ่านมา
ส่วนตัวฉัน ยังคงทำใจไม่ได้เลย

ส่วนตัวฉัน ยังคงทำใจไม่ได้เลย

มิวสิควิดีโอ หมดสิทธิ์ครอบครอง สเต็ปวัน

เพลง : หมดสิทธิ์ครอบครอง
ศิลปิน : สเต็ปวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend