คอร์ดเพลง คอพับ แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

  
Text   


INTRO | A | A E |
INTRO | A | A | A | A |
INTRO | A G# G F# |
INTRO | A G# G F# | E |

 
กี่โมงแ
A 
ล้วทำไมไม่กลับ
 
ผับปิดแ
F#m 
ล้วไม่เห็นมาหา
 
โทรจิก
D 
จนมือชา
 
ไม่ยอมแหก
E 
ตาดูเวลาหรือไง

 
คนคิด
A 
ถึงเข้าใจอ๊ะเปล่า
 
รอกิน
F#m 
ข้าวตั้งแต่ 
 
หกโมงเย็น
 
เดี๋ยวต้องก
D 
ลายเป็นประเด็น
 
รอเคลียร์ตอน
E 
นี้ 
 
รีบๆมาเลย

 
ไม่
D 
นานก็โทรกลับ
E 
มา
 
เอาละ
C#m 
วะเป็นเสียงคน
F#m 
อื่น
 
ฉันเ
D 
องแทบล้มทั้ง
E 
ยืน
 
เมื่อเขาพูด
A 
มา.. 
 
“ขอโทษนะครับ”

 
แฟนคุณคอ
A 
พับ พับ พับ พับ
 
แฟนคุณคอ
F#m 
พับ พับ พับ พับ
 
แล้วตอนนี้ห
D 
ลับ หลับ หลับ หลับ
 
ไม่รู้เรื่องเ
E 
ลย

 
แฟนคุณได้
A 
น็อค น็อค น็อค น็อค
 
แดกนัน
F#m 
สต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
 
รีบมารับ
D 
ก่อน 
 
ค่อยไปเคลียร์
E 
กัน

 
เล่น
A 
กินไม่ธรรมดา 
 
ไม่ผสมโซดา
F#m 
เติมจนเต็มอัตรา 
 
จุดจบของสุรา
 
คอ
D 
พับ พับ พับ พับ พับ
 
ได้เวลาคอ
E 
พับ พับ พับ พับ พับ..

INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | A | A | A | A |
INSTRU | A G# G F# | E |

 
กี่โมงแ
A 
ล้วทำไมไม่กลับ
 
ผับปิดแ
F#m 
ล้วไม่เห็นมาหา
 
โทรจิก
D 
จนมือชา
 
ไม่ยอมแหก
E 
ตาดูเวลาหรือไง

 
คนคิด
A 
ถึงเข้าใจอ๊ะเปล่า
 
รอกิน
F#m 
ข้าวตั้งแต่ 
 
หกโมงเย็น
 
เดี๋ยวต้องก
D 
ลายเป็นประเด็น
 
รอเคลียร์ตอน
E 
นี้ 
 
รีบๆมาเลย

 
ไม่
D 
นานก็โทรกลับ
E 
มา
 
เอาละ
C#m 
โว้ยเป็นเสียงคน
F#m 
อื่น
 
ฉันเ
D 
องแทบล้มทั้ง
E 
ยืน
 
เมื่อเขาพูด
A 
มา.. 
 
“ขอโทษนะครับ”

 
แฟนมึงคอ
A 
พับ พับ พับ พับ
 
แฟนมึงคอ
F#m 
พับ พับ พับ พับ
 
ตอนนี้เสือกห
D 
ลับ หลับ หลับ หลับ
 
ไม่รู้เรื่องเ
E 
ลย

 
แฟนมึงมัน
A 
น็อค น็อค น็อค น็อค
 
แดกนัน
F#m 
สต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
 
รีบมารับ
D 
ก่อน 
 
ค่อยไปเคลียร์
E 
กัน

 
แฟนมึงคอ
A 
พับ พับ พับ พับ
 
แฟนมึงคอ
F#m 
พับ พับ พับ พับ
 
ตอนนี้เสือกห
D 
ลับ หลับ หลับ หลับ
 
ไม่รู้เรื่องเ
E 
ลย

 
แฟนมึงมัน
A 
น็อค น็อค น็อค น็อค
 
แดกนัน
F#m 
สต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
 
รีบมารับ
D 
ก่อน 
 
ค่อยไปเคลียร์
E 
กัน
 
ร้านกำลังปิด..
 

OUTRO | A | A | A | A |
OUTRO | A | A | A | A |
OUTRO | A G# G F# | E |


กี่โมงแล้วทำไมไม่กลับ
ผับปิดแล้วไม่เห็นมาหา
โทรจิกจนมือชา
ไม่ยอมแหกตาดูเวลาหรือไง

คนคิดถึงเข้าใจอ๊ะเปล่า
รอกินข้าวตั้งแต่ หกโมงเย็น
เดี๋ยวต้องกลายเป็นประเด็น
รอเคลียร์ตอนนี้ รีบๆมาเลย

ไม่นานก็โทรกลับมา
เอาละวะเป็นเสียงคนอื่น
ฉันเองแทบล้มทั้งยืน
เมื่อเขาพูดมา.. “ขอโทษนะครับ”

แฟนคุณคอพับ พับ พับ พับ
แฟนคุณคอพับ พับ พับ พับ
แล้วตอนนี้หลับ หลับ หลับ หลับ
ไม่รู้เรื่องเลย

แฟนคุณได้น็อค น็อค น็อค น็อค
แดกนันสต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
รีบมารับก่อน ค่อยไปเคลียร์กัน

เล่นกินไม่ธรรมดา ไม่ผสมโซดา
เติมจนเต็มอัตรา จุดจบของสุรา
คอพับ พับ พับ พับ พับ
ได้เวลาคอพับ พับ พับ พับ พับ..

( ดนตรี )

กี่โมงแล้วทำไมไม่กลับ
ผับปิดแล้วไม่เห็นมาหา
โทรจิกจนมือชา
ไม่ยอมแหกตาดูเวลาหรือไง

คนคิดถึงเข้าใจอ๊ะเปล่า
รอกินข้าวตั้งแต่ หกโมงเย็น
เดี๋ยวต้องกลายเป็นประเด็น
รอเคลียร์ตอนนี้ รีบๆมาเลย

ไม่นานก็โทรกลับมา
เอาละโว้ยเป็นเสียงคนอื่น
ฉันเองแทบล้มทั้งยืน
เมื่อเขาพูดมา.. “ขอโทษนะครับ”

แฟนมึงคอพับ พับ พับ พับ
แฟนมึงคอพับ พับ พับ พับ
ตอนนี้เสือกหลับ หลับ หลับ หลับ
ไม่รู้เรื่องเลย

แฟนมึงมันน็อค น็อค น็อค น็อค
แดกนันสต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
รีบมารับก่อน ค่อยไปเคลียร์กัน

แฟนมึงคอพับ พับ พับ พับ
แฟนมึงคอพับ พับ พับ พับ
ตอนนี้เสือกหลับ หลับ หลับ หลับ
ไม่รู้เรื่องเลย

แฟนมึงมันน็อค น็อค น็อค น็อค
แดกนันสต๊อป ต๊อป ต๊อป ต๊อป
รีบมารับก่อน ค่อยไปเคลียร์กัน
ร้านกำลังปิด..

มิวสิควิดีโอ คอพับ แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

เพลง : คอพับ
ศิลปิน : แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี้ 3.50)
เรียบเรียง : นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี้ 3.50)
ติดต่องานศิลปิน : 0995289925
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend