คอร์ดเพลง กอดสุดท้าย วงไออุ่น

  
Text   


INTRO | C | Em | F | G |
INTRO | C | Em | F | G | G |

 
อยากโอบก
C 
อดเธอไว้น
Em 
านๆ
 
ก่อนที่เว
F 
ลา..มันจะผ่านไ
G 
 
อยากจะห
C 
ยุด 
 
เวลานี้
Em 
ไว้
 
เพื่อไม่ใ
F 
ห้เธอไปจาก
G 
ฉัน

 
คงต้องยอม
Am 
รับ.. 
 
ความเป็น
Em 
จริง
 
ทุกๆ  
F 
สิ่ง 
 
ย่อม
G 
มีทางของ
C 
มัน
 
ไม่โกรธเ
Am 
ธอเลย.. 
 
ที่ทิ้
Em 
งกัน
 
เมื่อเธอ
F 
นั้นมีทางฝันก็ไ
G 

 
เพียงอยาก
C 
ขอ.. 
 
กอดเ
Em 
ธอครั้งสุด
Am 
ท้าย
 
ก่อนเธอจะ
F 
ไป เดินคนละท
G 
าง
 
เพียงอยาก
C 
ขอ.. 
 
กอด
Em 
เธอไว้
Am 
ข้างๆ
 
ก่อนวันพรุ่ง
F 
นี้.. 
 
ฉันจะไม่มีเ
G 
ธอ…

INSTRU | Bb | C# | C | G |

 
อยากจะ
C 
ขอให้เธอโช
Em 
คดี
 
เรื่องราว
F 
ดีๆ ฉันจะเก็บไ
G 
ว้
 
อยากโอบก
C 
อดก่อนเธอจะไ
Em 
 
กอดเธอไ
F 
ว้..จนสุดท้ายของนา
G 
ที

 
คงต้องยอม
Am 
รับ.. 
 
ความเป็น
Em 
จริง
 
ทุกๆ  
F 
สิ่ง 
 
ย่อม
G 
มีทางของ
C 
มัน
 
ไม่โกรธเ
Am 
ธอเลย.. 
 
ที่ทิ้
Em 
งกัน
 
เมื่อเธอ
F 
นั้นมีทางฝันก็ไ
G 

 
เพียงอยาก
C 
ขอ.. 
 
กอดเ
Em 
ธอครั้งสุด
Am 
ท้าย
 
ก่อนเธอจะ
F 
ไป เดินคนละท
G 
าง
 
เพียงอยาก
C 
ขอ.. 
 
กอด
Em 
เธอไว้
Am 
ข้างๆ
 
ก่อนวันพรุ่ง
F 
นี้.. 
 
ฉันจะไม่มีเ
G 
ธอ…

 
แค่เพียงอยากจ
Am 
ะขอ.. 
 
 
Em 
กอดเธอครั้งสุด
Am 
ท้าย
 
ก่อนเธอจะไ
F 
ป เดินกันคนละท
G 
าง
 
แค่เพียงอยากจะ
C 
ขอ..กอด
Em 
เธอไว้
Am 
ข้างๆ
 
ก่อนวันพรุ่ง
F 
นี้.. 
 
ฉันจะไม่มีเ
G 
ธอ.. 
 
อีกต่อไ
C 

F 
ก่อน..จะตื่น
G 
มา.. 
 
ไม่เจอใ
C 
คร..


อยากโอบกอดเธอไว้นานๆ
ก่อนที่เวลา..มันจะผ่านไป
อยากจะหยุด เวลานี้ไว้
เพื่อไม่ให้เธอไปจากฉัน

คงต้องยอมรับ.. ความเป็นจริง
ทุกๆ สิ่ง ย่อมมีทางของมัน
ไม่โกรธเธอเลย.. ที่ทิ้งกัน
เมื่อเธอนั้นมีทางฝันก็ไป

เพียงอยากขอ.. กอดเธอครั้งสุดท้าย
ก่อนเธอจะไปเดินคนละทาง
เพียงอยากขอ.. กอดเธอไว้ข้างๆ
ก่อนวันพรุ่งนี้.. ฉันจะไม่มีเธอ…

( ดนตรี )

อยากจะขอให้เธอโชคดี
เรื่องราวดีๆฉันจะเก็บไว้
อยากโอบกอดก่อนเธอจะไป
กอดเธอไว้..จนสุดท้ายของนาที

คงต้องยอมรับ.. ความเป็นจริง
ทุกๆ สิ่ง ย่อมมีทางของมัน
ไม่โกรธเธอเลย.. ที่ทิ้งกัน
เมื่อเธอนั้นมีทางฝันก็ไป

เพียงอยากขอ.. กอดเธอครั้งสุดท้าย
ก่อนเธอจะไปเดินคนละทาง
เพียงอยากขอ.. กอดเธอไว้ข้างๆ
ก่อนวันพรุ่งนี้.. ฉันจะไม่มีเธอ…

แค่เพียงอยากจะขอ.. กอดเธอครั้งสุดท้าย
ก่อนเธอจะไปเดินกันคนละทาง
แค่เพียงอยากจะขอ..กอดเธอไว้ข้างๆ
ก่อนวันพรุ่งนี้.. ฉันจะไม่มีเธอ.. อีกต่อไป

ก่อน..จะตื่นมา.. ไม่เจอใคร..

มิวสิควิดีโอ กอดสุดท้าย วงไออุ่น

เพลง : กอดสุดท้าย
ศิลปิน : วงไออุ่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend