คอร์ดเพลง แฟนใหม่ขอถอนโต เนย ญาดา

  
Text   


 
น้องคงอยู่บ่ไ
D 
หว 
 
แฟนใ
A 
หม่คงต้องถอ
Bm 
นโต
 
อยู่ไ
A 
ปกะเป็นคนโ
G 
ง่.. 
 
 
A 

Bm 
คือสิบ่มีปัญ
A 
ญาห้ามดอกคันอ้
G 
ายสิไป
 
คือ
Bm 
สิได้โจมหัวใ
A 
จมาเจ็บไกลไกล 
 
จากอ้
D 
ายกับเขา
 
ฮู้สึก
Em 
ดีบ่แมนความฮัก 
 
หัวใจ
F#m 
อ้ายบ่ได้คือ
Bm 
ปากเว้า
 
ขอบคุณอ้
G 
ายที่เคยเอิ้นเฮา 
 
ว่าเป็นแ
A 
ฟนใหม่

 
น้องคงอยู่บ่ไ
D 
หว 
 
แฟน
A/C# 
ใหม่คงต้องถอ
Bm 
นโต
 
อยู่ไ
A 
ปกะเป็นคน
G 
โง่ 
 
โสเ
A 
จ็บดีกว่าโ
D 
สตาย 
 
 
D7 
 
คนมาที่ห
G 
ลัง 
 
บ่อาจเป็นที่ห
A 
นึ่ง
 
ถึง
F#m 
สิฮักอ้าย
Bm 
ซำใด๋ 
 
ถ้าอ้ายอยาก
Em 
คืนไป
 
ง้อแฟนเ
G 
ก่าที่อ้ายฮักห
A 
ลาย.. 
 
น้องกะสิถอ
D 
นโต 
 
 
A 

 
ถึง
Bm 
สิลืมอ้ายบ่ไ
A 
ด้ 
 
จนตายจาก
G 
กัน
Bm 
ชีวิตจากนี้ทุก
A 
วัน 
 
กะสิค่อยๆ
D 
โส
 
สิโส
Em 
สู้กับความเหงาใจ
 
สิหลับตา
F#m 
ไว้ยามคิดฮอดอ้าย
Bm 
พาโล
 
สิบอกใ
G 
จว่าบัดนี้โตอย่าฮักคนไ
A 
วหลาย

 
น้องคงอยู่บ่ไ
D 
หว 
 
แฟน
A/C# 
ใหม่คงต้องถอ
Bm 
นโต
 
อยู่ไ
A 
ปกะเป็นคน
G 
โง่ 
 
โสเ
A 
จ็บดีกว่าโ
D 
สตาย
 
คนมาที่ห
G 
ลัง 
 
บ่อาจเป็นที่ห
A 
นึ่ง
 
ถึง
F#m 
สิฮักอ้าย
Bm 
ซำใด๋ 
 
ถ้าอ้ายอยาก
Em 
คืนไป
 
ง้อแฟนเ
G 
ก่าที่อ้ายฮักห
A 
ลาย.. 
 
น้องกะสิถอนโต..

INSTRU | D A/C# | Bm A | G A | D |
INSTRU | D A/C# | Bm A | G A | D |
INSTRU | G A | D A/C# Bm | Em G | A |

 
น้องคงอยู่บ่ไ
D 
หว 
 
แฟน
A/C# 
ใหม่คงต้องถอ
Bm 
นโต
 
อยู่ไ
A 
ปกะเป็นคน
G 
โง่ 
 
โสเ
A 
จ็บดีกว่าโ
D 
สตาย
 
คนมาที่ห
G 
ลัง 
 
บ่อาจเป็นที่ห
A 
นึ่ง
 
ถึง
F#m 
สิฮักอ้าย
Bm 
ซำใด๋ 
 
ถ้าอ้ายอยาก
Em 
คืนไป 
 
 
G 
 
ถ้าอ้ายฮักเข
A 
าหลาย..

 
น้องคงอยู่บ่ไ
D 
หว 
 
แฟน
A/C# 
ใหม่คงต้องถอ
Bm 
นโต
 
อยู่ไ
A 
ปกะเป็นคน
G 
โง่ 
 
โสเ
A 
จ็บดีกว่าโ
D 
สตาย
 
คนมาที่ห
G 
ลัง 
 
บ่อาจเป็นที่ห
A 
นึ่ง
 
ถึง
F#m 
สิฮักอ้าย
Bm 
ซำใด๋ 
 
ถ้าอ้ายอยาก
Em 
คืนไป
 
ง้อแฟนเ
G 
ก่าที่อ้ายฮักห
A 
ลาย.. 
 
น้องกะสิถอ
D 
นโต

 
น้องคงอยู่บ่ไ
E 
ทหว.. 
 
 
A 
ฮือ..
 
แฟนใหม่คงต้องถอนโต..
 

OUTRO | D A/C# | Bm A | G A | D | D |


น้องคงอยู่บ่ไหว แฟนใหม่คงต้องถอนโต
อยู่ไปกะเป็นคนโง่..

คือสิบ่มีปัญญาห้ามดอกคันอ้ายสิไป
คือสิได้โจมหัวใจมาเจ็บไกลไกล จากอ้ายกับเขา
ฮู้สึกดีบ่แมนความฮัก หัวใจอ้ายบ่ได้คือปากเว้า
ขอบคุณอ้ายที่เคยเอิ้นเฮา ว่าเป็นแฟนใหม่

น้องคงอยู่บ่ไหว แฟนใหม่คงต้องถอนโต
อยู่ไปกะเป็นคนโง่ โสเจ็บดีกว่าโสตาย
คนมาที่หลัง บ่อาจเป็นที่หนึ่ง
ถึงสิฮักอ้ายซำใด๋ ถ้าอ้ายอยากคืนไป
ง้อแฟนเก่าที่อ้ายฮักหลาย.. น้องกะสิถอนโต

ถึงสิลืมอ้ายบ่ได้ จนตายจากกัน
ชีวิตจากนี้ทุกวัน กะสิค่อยๆโส
สิโสสู้กับความเหงาใจ
สิหลับตาไว้ยามคิดฮอดอ้ายพาโล
สิบอกใจว่าบัดนี้โตอย่าฮักคนไวหลาย

น้องคงอยู่บ่ไหว แฟนใหม่คงต้องถอนโต
อยู่ไปกะเป็นคนโง่ โสเจ็บดีกว่าโสตาย
คนมาที่หลัง บ่อาจเป็นที่หนึ่ง
ถึงสิฮักอ้ายซำใด๋ ถ้าอ้ายอยากคืนไป
ง้อแฟนเก่าที่อ้ายฮักหลาย.. น้องกะสิถอนโต

ดนตรี

น้องคงอยู่บ่ไหว แฟนใหม่คงต้องถอนโต
อยู่ไปกะเป็นคนโง่ โสเจ็บดีกว่าโสตาย
คนมาที่หลัง บ่อาจเป็นที่หนึ่ง
ถึงสิฮักอ้ายซำใด๋ ถ้าอ้ายอยากคืนไป
ถ้าอ้ายฮักเขาหลาย..

น้องคงอยู่บ่ไหว แฟนใหม่คงต้องถอนโต
อยู่ไปกะเป็นคนโง่ โสเจ็บดีกว่าโสตาย
คนมาที่หลัง บ่อาจเป็นที่หนึ่ง
ถึงสิฮักอ้ายซำใด๋ ถ้าอ้ายอยากคืนไป
ง้อแฟนเก่าที่อ้ายฮักหลาย.. น้องกะสิถอนโต

น้องคงอยู่บ่ไหว.. ฮือ..
แฟนใหม่คงต้องถอนโต..

มิวสิควิดีโอ แฟนใหม่ขอถอนโต เนย ญาดา

เพลง : แฟนใหม่ขอถอนโต
ศิลปิน : เนย ญาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : สำเนียง ใจบุญ
เรียบเรียง : บุ๊ค คลาสสิค/ต้าร์ โก๋สยาม/ปิยะ สร้อยอุดม
ติดต่องานศิลปิน : 086-2398772
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend