คอร์ดเพลง เอิ้นอ้ายคืนนา กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   


INTRO | Fmaj7 | Fm7b5 | Em7b5 | Am | Am |

 
ฮ้อง
Am 
เอิ้นอ้ายคืนนา 
 
จนเว
F 
ลาล่วงเเรมปี
 
ทุ่ง
Em 
นากลายเป็นโรงสี 
 
เเม่ให
Dm 
ญ่มีจน
Em 
ได้ลูก
Am 
เขย
 
อ้ายบ่เ
G 
คย 
 
สิ
E/G# 
หวนคื
Am 
นนา

 
อ้าย
Am 
เอ้ย อ้ายไปอยู่ไส อยู่เมืองไ
F 
กล 
 
มิดมี่บ่มา
 
เกา
Em 
หลี หรืออเมริกา ดูไบ  
Dm 
พม่า 
 
หรือว่า
Em 
มาเล
Am 
เซีย
 
ดูไบ พ
G 
ม่า 
 
หรือว่า
E/G# 
มาเล
Am 
เซีย

 
เก็บซ่ง
Am 
เสื้อ 
 
คืนเมื่อสาก่อน
 
น้องสิหมกปลาค่
F 
อน 
 
คองอ้ายคืนมา
 
นาท่ง
Em 
น้อย 
 
ข้าวกะบ่ได้
Am 
เกี่ยว
 
นาท่งน้
Dm 
อย 
 
ข้าวกะบ่ได้
Am 
เกี่ยว
 
ถ้ารถไฟเเล่นเ
G 
ลี้ยวโง้โค้งต้า
Am 
วหา
 
หมากลิ้นฟ้ากะสิต่อยมาเ
F 
ผา
 
หมากลิ้น
G 
ฟ้ากะสิต่อยมา
Am 
เผา
 
ก้อยขมๆ สองเ
G 
ฮา 
 
อยู่เทิง
E/G# 
เถียงจกข้า
Am 
วคุ้ย

 
ยังคอ
Am 
ยถ่าคำสัญญาม่องเก่า
 
ต้นกระโดนมันเศ
F 
ร้า 
 
ย้อนเจ้าบ่มา
 
ลมพัด
Em 
ส่า 
 
คำคนเว้าใส่
 
ว่าอ้า
Dm 
ยไปได้
Em 
ชู้ผู้
Am 
สวย
 
เเถมยังร
G 
วย 
 
อยู่ก
E/G# 
รุงเทพ 
 
กรุงไ
Am 
ทย
 
ฟ้าวกลับมาเด้ออ้
G 
าย.. 
 
มาลบคำคน
F 
ส่า 
 
 
Em 
 
Dm 
 
G 

 
อ้าย
Am 
เอ้ยคั้นบ่กลับมา
 
น้องสิขาย
F 
นา 
 
ไปอยู่เกาหลี
 
ควายบั
Em 
กตู้ให้พ่อใหญ่ลี
 
แบ่ง
Am 
ภูต…งันมื้อบายศรี
 
ขึ้นเครื่องบิน
Em 
หนี 
 
ผู้ชาย
Am 
ขี้ตั้ว
 
ชังคน
Dm 
ซั่วๆบ่
Em 
จำสั
Am 
ญญา
 
ชังคน
G 
ซั่วๆ
E/G# 
บ่จำสัญ
Am 
ญา

INSTRU | F Em | Dm G | G |
INSTRU | F | Em | Dm G |

 
เก็บซ่ง
Am 
เสื้อ 
 
คืนเมื่อสาก่อน
 
น้องสิหมกปลาค่
F 
อน 
 
คองอ้ายคืนมา
 
นาท่ง
Em 
น้อย 
 
ข้าวกะบ่ได้
Am 
เกี่ยว
 
นาท่งน้
Dm 
อย 
 
ข้าวกะบ่ได้
Am 
เกี่ยว
 
ถ้ารถไฟเเล่นเ
G 
ลี้ยวโง้โค้งต้า
Am 
วหา
 
หมากลิ้นฟ้ากะสิต่อยมาเ
F 
ผา
 
หมากลิ้น
G 
ฟ้ากะสิต่อยมา
Am 
เผา
 
ก้อยขมๆ สองเ
G 
ฮา 
 
อยู่เทิง
E/G# 
เถียงจกข้า
Am 
วคุ้ย

 
ยังคอ
Am 
ยถ่าคำสัญญาม่องเก่า
 
ต้นกระโดนมันเศ
F 
ร้า 
 
ย้อนเจ้าบ่มา
 
ลมพัด
Em 
ส่า 
 
คำคนเว้าใส่
 
ว่าอ้า
Dm 
ยไปได้
Em 
ชู้ผู้
Am 
สวย
 
เเถมยังร
G 
วย 
 
อยู่ก
E/G# 
รุงเทพ 
 
กรุงไ
Am 
ทย
 
ฟ้าวกลับมาเด้ออ้
G 
าย.. 
 
มาลบคำคน
F 
ส่า 
 
 
Em 
 
Dm 
 
G 

 
อ้าย
Am 
เอ้ยคั้นบ่กลับมา
 
น้องสิขาย
F 
นา 
 
ไปอยู่เกาหลี
 
ควายบั
Em 
กตู้ให้พ่อใหญ่ลี
 
แบ่ง
Am 
ภูต…งันมื้อบายศรี
 
ขึ้นเครื่องบิน
Em 
หนี 
 
ผู้ชาย
Am 
ขี้ตั้ว
 
ชังคน
Dm 
ซั่วๆบ่
Em 
จำสั
Am 
ญญา
 
ชังคน
G 
ซั่วๆ
E/G# 
บ่จำสัญ
Am 
ญา

OUTRO | Am | F | Em Am | Dm Am |
OUTRO | G Am | Am F | G Am | G Am | G Am |


ฮ้องเอิ้นอ้ายคืนนา จนเวลาล่วงเเรมปี
ทุ่งนากลายเป็นโรงสี เเม่ใหญ่มีจนได้ลูกเขย
อ้ายบ่เคย สิหวนคืนนา

อ้ายเอ้ย อ้ายไปอยู่ไส อยู่เมืองไกล มิดมี่บ่มา
เกาหลี หรือ อเมริกา ดูไบ พม่า หรือว่ามาเลเซีย
ดูไบ พม่า หรือว่ามาเลเซีย

เก็บซ่งเสื้อ คืนเมื่อสาก่อน
น้องสิหมกปลาค่อน คองอ้ายคืนมา
นาท่งน้อย ข้าวกะบ่ได้เกี่ยว
นาท่งน้อย ข้าวกะบ่ได้เกี่ยว
ถ้ารถไฟเเล่นเลี้ยวโง้โค้งต้าวหา
หมากลิ้นฟ้ากะสิต่อยมาเผา
หมากลิ้นฟ้ากะสิต่อยมาเผา
ก้อยขมๆ สองเฮา อยู่เทิงเถียงจกข้าวคุ้ย

ยังคอยถ่าคำสัญญาม่องเก่า
ต้นกระโดนมันเศร้า ย้อนเจ้าบ่มา
ลมพัดส่า คำคนเว้าใส่
ว่าอ้ายไปได้ชู้ผู้สวย
เเถมยังรวย อยู่กรุงเทพ กรุงไทย
ฟ้าวกลับมาเด้ออ้าย มาลบคำคนส่า

อ้ายเอ้ยคั้นบ่กลับมา
น้องสิขายนา ไปอยู่เกาหลี
ควายบักตู้ให้พ่อใหญ่ลี
แบ่งภูต…งันมื้อบายศรี
ขึ้นเครื่องบินหนี ผู้ชายขี้ตั้ว
ชังคนซั่วๆบ่จำสัญญา
ชังคนซั่วๆที่ลืมสัญญา

ดนตรี

เก็บซ่งเสื้อ คืนเมื่อสาก่อน
น้องสิหมกปลาค่อน คองอ้ายคืนมา
นาท่งน้อย ข้าวกะบ่ได้เกี่ยว
นาท่งน้อย ข้าวกะบ่ได้เกี่ยว
ถ้ารถไฟเเล่นเลี้ยวโง้โค้งต้าวหา
หมากลิ้นฟ้ากะสิต่อยมาเผา
หมากลิ้นฟ้ากะสิต่อยมาเผา
ก้อยขมๆ สองเฮา อยู่เทิงเถียงจกข้าวคุ้ย

ยังคอยถ่าคำสัญญาม่องเก่า
ต้นกระโดนมันเศร้า ย้อนเจ้าบ่มา
ลมพัดส่า คำคนเว้าใส่
ว่าอ้ายไปได้ชู้ผู้สวย
เเถมยังรวย อยู่กรุงเทพ กรุงไทย
ฟ้าวกลับมาเด้ออ้าย มาลบคำคนส่า

อ้ายเอ้ยคั้นบ่กลับมา
น้องสิขายนา ไปอยู่เกาหลี
ควายบักตู้ให้พ่อใหญ่ลี
แบ่งภูต…งันมื้อบายศรี
ขึ้นเครื่องบินหนี ผู้ชายขี้ตั้ว
ชังคนซั่วๆบ่จำสัญญา
ชังคนซั่วๆ ที่ลืมสัญญา

มิวสิควิดีโอ เอิ้นอ้ายคืนนา กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : เอิ้นอ้ายคืนนา
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ แสงเดือน
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend