คอร์ดเพลง เก็บไว้ก่อนเธอไป (Remind) CURS

  
Text   


C#m 
ทุกทุกอย่างที่เคยอยู่
G#m 
ตรงนี้
 
และแม้เวลาจะผ่านไปเท่าไ
A 
หร่
 
ไม่มีความคิดถึง
B 
ใด 
 
ให้ฉันอยากกลับไป

INSTRU | Amaj7 | G#m C#m | ( 4 Times )

C#m 
เรื่องราวทุกอย่างยังคงอยู่ต
G#m 
รงนี้
 
เก็บไว้แม้ทุกๆ อย่างจะพัดผ่
A 
าน
 
ความ
F#m 
รู้สึกที่เปลี่ยนไป
 
ไม่เหมือน
C#m 
เดิม 
 
 
G#m 

 
จะเก็บดอกไ
A 
ม้ที่เธอให้ไว้ก่อนจากกัน
G#m 
แม้จะร่วงโรย
C#m 
หล่น
 
ให้แทนความห
A 
มายที่เธอทำร้ายในวันนั้น
G#m 
แทนทุกความเ
C#m 
สียใจ

 
ไม่มีอีกแ
A 
ล้วทุกอย่างที่ฉันจดจำเธอ
 
ว่า
G#m 
เคยสวยงามเท่า
C#m 
ไหร่
 
และสิ่งสุดท้
A 
ายที่อยากจะขอนั้นแค่เพียง
G#m 
จบเรื่องราว 
 
และ
C#m 
หนีไปจากเธอ

INSTRU | F#m | E | A | G#m |
INSTRU | C#m | F#m | G# | G# |
INSTRU | A | A | G#m | C#m |
INSTRU | A | A | G#m | C#m |

 
จะเก็บดอกไ
A 
ม้ที่เธอให้ไว้ก่อนจากกัน
G#m 
แม้จะร่วงโรย
C#m 
หล่น
 
ให้แทนความห
A 
มายที่เธอทำร้ายในวันนั้น
G#m 
แทนทุกความเ
C#m 
สียใจ

 
ไม่มีอีกแ
A 
ล้วทุกอย่างที่ฉันจดจำเธอ
 
ว่า
G#m 
เคยสวยงามเท่า
C#m 
ไหร่
 
และสิ่งสุดท้
A 
ายที่อยากจะขอนั้นแค่เพียง
G#m 
จบเรื่องราว 
 
และ
C#m 
หนีไปจากเธอ

OUTRO | Amaj7 | Amaj7 | G#m | C#m | ( 4 Times )


ทุกทุกอย่างที่เคยอยู่ตรงนี้
และแม้เวลาจะผ่านไปเท่าไหร่
ไม่มีความคิดถึงใด ให้ฉันอยากกลับไป

ดนตรี

เรื่องราวทุกอย่างยังคงอยู่ตรงนี้
เก็บไว้แม้ทุกๆ อย่างจะพัดผ่าน
ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม

จะเก็บดอกไม้ที่เธอให้ไว้ก่อนจากกัน
แม้จะร่วงโรยหล่น
ให้แทนความหมายที่เธอทำร้ายในวันนั้น
แทนทุกความเสียใจ

ไม่มีอีกแล้วทุกอย่างที่ฉันจดจำเธอ
ว่าเคยสวยงามเท่าไหร่
และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะขอนั้นแค่เพียง
จบเรื่องราวและหนีไปจากเธอ

ดนตรี

จะเก็บดอกไม้ที่เธอให้ไว้ก่อนจากกัน
แม้จะร่วงโรยหล่น
ให้แทนความหมายที่เธอทำร้ายในวันนั้น
แทนทุกความเสียใจ

ไม่มีอีกแล้วทุกอย่างที่ฉันจดจำเธอ
ว่าเคยสวยงามเท่าไหร่
และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะขอนั้นแค่เพียง
จบเรื่องราวและหนีไปจากเธอ

มิวสิควิดีโอ เก็บไว้ก่อนเธอไป (Remind) CURS

เพลง : เก็บไว้ก่อนเธอไป (Remind)
ศิลปิน : CURS
Written by Chatsiri Suppasincharoen
Produced by CURS
SHOW BOOKING : 065-440-9098
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend