คอร์ดเพลง ไม่ดีแค่เลือกใหม่ อาร์ท พชรพล

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D F#m | Bm A |
INTRO | G F#m | Em A |

 
น้ำตาของเธอที่ไ
D 
หล
 
ได้รับ
A/C# 
รู้ถึงความอ่อ
Bm 
นแอ
 
คน
A 
แพ้ที่เขาไม่เ
G 
คยแคร์ 
 
 
F#m 
 
ไม่เ
Em 
คยเหลียวแลเธอ
A 
สักนิด
 
ความ
D 
รักอาจไม่
A/C# 
สวยงามเหมือน
Bm 
ที่คิด
 
เจ็บ
A 
ซ้ำเพราะใจให้
G 
คนผิด 
 
 
F#m 
 
จน
Bm 
กลายเป็นน้ำ
A 
ตา

 
อย่า
G 
ฝืนให้ต้องปว
A 
ดใจ
 
เหนี่ยว
F#m 
รั้งเท่าไหร่ก็ไ
Bm 
ร้ค่า
 
อย่า
G 
มัวไปเสียเวลา 
 
ลืมมันไป
A 
สักที

 
ไม่ดีก็แค่เลือกใ
D 
หม่
 
จะ
F#m 
ทนทำไมให้เ
Bm 
จ็บช้ำ
 
น้ำ
A 
ตาที่เธอนั้น
G 
รับมัน 
 
 
F#m 
 
ไม่
Em 
คุ้มกับความเสี
A 
ยใจ
 
สักวันห
D 
นึ่ง 
 
แผลที่
F#m 
เธอเจ็บเกินจะ
Bm 
ทนไหว
 
เจ็บ
A 
จนต้องร้อ
G 
งไห้ 
 
 
F#m 
 
มันไม่
Em 
มีความหมายเ
F#m 
ท่าไหร่
 
มันไม่
G 
คุ้มที่ต้องเสีย
A 
ใจสักนิดเ
D 
ลย.. 
 
 
A 

INSTRU | D F#m | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |
INSTRU | D F#m | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
อย่า
G 
ฝืนให้ต้องปว
A 
ดใจ
 
เหนี่ยว
F#m 
รั้งเท่าไหร่ก็ไ
Bm 
ร้ค่า
 
อย่า
G 
มัวไปเสียเวลา 
 
ลืมมันไป
A 
สักที 
 
โฮ..

 
ไม่ดีก็แค่เลือกใ
D 
หม่
 
จะ
F#m 
ทนทำไมให้เ
Bm 
จ็บช้ำ
 
น้ำ
A 
ตาที่เธอนั้น
G 
รับมัน 
 
 
F#m 
 
ไม่
Em 
คุ้มกับความเสี
A 
ยใจ
 
สักวันห
D 
นึ่ง 
 
แผลที่
F#m 
เธอเจ็บเกินจะ
Bm 
ทนไหว
 
เจ็บ
A 
จนต้องร้อ
G 
งไห้ 
 
 
F#m 
 
มันไม่
Em 
มีความหมายเ
F#m 
ท่าไหร่
 
มันไม่
G 
คุ้มที่ต้องเสีย
A 
ใจสักนิดเ
 
ลย..

 
ไม่ดีก็แค่เลือกใ
D 
หม่
 
จะ
F#m 
ทนทำไมให้เ
Bm 
จ็บช้ำ
 
น้ำ
A 
ตาที่เธอนั้น
G 
รับมัน 
 
 
F#m 
 
ไม่
Em 
คุ้มกับความเสี
A 
ยใจ
 
สักวันห
D 
นึ่ง 
 
แผลที่
F#m 
เธอเจ็บเกินจะ
Bm 
ทนไหว
 
เจ็บ
A 
จนต้องร้อ
G 
งไห้ 
 
 
F#m 
 
มันไม่
Em 
มีความหมายเ
F#m 
ท่าไหร่
 
มันไม่
G 
คุ้มที่ต้องเสีย
A 
ใจสักนิดเ
D 
ลย.. 
 
 
A 

OUTRO | D F#m | Bm A |
OUTRO | G F#m | Em A | Dmaj7 |


น้ำตาของเธอที่ไหล ได้รับรู้ถึงความอ่อนแอ
คนแพ้ที่เขาไม่เคยแคร์ ไม่เคยเหลียวแลเธอสักนิด
ความรักอาจไม่สวยงามเหมือนที่คิด
เจ็บซ้ำเพราะใจให้คนผิด จนกลายเป็นน้ำตา

อย่าฝืนให้ต้องปวดใจ เหนี่ยวรั้งเท่าไหร่ก็ไร้ค่า
อย่ามัวไปเสียเวลา ลืมมันไปสักที

ไม่ดีก็แค่เลือกใหม่ จะทนทำไมให้เจ็บช้ำ
น้ำตาที่เธอนั้นรับมัน ไม่คุ้มกับความเสียใจ
สักวันหนึ่ง แผลที่เธอเจ็บเกินจะทนไหว
เจ็บจนต้องร้องไห้ มันไม่มีความหมายเท่าไหร่
มันไม่คุ้มที่ต้องเสียใจสักนิดเลย

ดนตรี

อย่าฝืนให้ต้องปวดใจ เหนี่ยวรั้งเท่าไหร่ก็ไร้ค่า
อย่ามัวไปเสียเวลา ลืมมันไปสักที โฮ..

ไม่ดีก็แค่เลือกใหม่ จะทนทำไมให้เจ็บช้ำ
น้ำตาที่เธอนั้นรับมัน ไม่คุ้มกับความเสียใจ
สักวันหนึ่ง แผลที่เธอเจ็บเกินจะทนไหว
เจ็บจนต้องร้องไห้ มันไม่มีความหมายเท่าไหร่
มันไม่คุ้มที่ต้องเสียใจสักนิดเลย

ไม่ดีก็แค่เลือกใหม่ จะทนทำไมให้เจ็บช้ำ
น้ำตาที่เธอนั้นรับมัน ไม่คุ้มกับความเสียใจ
สักวันหนึ่ง แผลที่เธอเจ็บเกินจะทนไหว
เจ็บจนต้องร้องไห้ มันไม่มีความหมายเท่าไหร่
มันไม่คุ้มที่ต้องเสียใจสักนิดเลย

มิวสิควิดีโอ ไม่ดีแค่เลือกใหม่ อาร์ท พชรพล

เพลง : ไม่ดีแค่เลือกใหม่
ศิลปิน : อาร์ท พชรพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : DEW Anfield
เรียบเรียง : Sek Panchuen
Contact the show : 0651789959
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend