คอร์ดเพลง หนาวนี้กอดใคร เป้ บรรพต

  
Text   


INTRO | Eb Gm | Cm Gm |
INTRO | Ab Gm | Fm Bb |

 
ตั้งแต่วัน
Eb 
นั้นที่เราจา
Gm 
กกัน 
 
จากไป
Cm 
แสนไกล
 
ภายในใ
Fm 
จไม่เคยลบเ
Bb 
ลือนเลื่อนไปจา
Eb 
กเธอ
Ab 
ฤดูกาล 
 
เปลี่ยนเวียนห
Bb 
มุนไป
Gm 
ฤดูไหนใจไม่เคยเ
Cm 
ปลี่ยนแปลง
 
ยังค
Fm 
งจำภาพวันเก่
Bb 
าๆ 
 
ที่เรามี
Eb 
กันและกัน

 
หน้าหนาว
Ab 
ปีนี้.. 
 
 
Bb 
เธอ 
 
 
Gm 
เธอนั้นกอ
Cm 
ดใคร
 
เธอเคยพูด
Ab 
ไว้ 
 
หนาวไ
Bb 
หมมากอด
Eb 
กัน
Ab 
ตัวฉันเองก็เ
Bb 
หงา 
 
หนาวใจเฝ้า
Gm 
รอหวังเพียงได้
Cm 
พบกัน
Fm 
วอนลมหนาวทุก
Bb 
วันพัดเธอให้หว
Eb 
นคืน.. 
 
 
Bb 

 
เป็นคนไม่มีเจ้า
Eb 
ของ
 
อยู่ที่ไ
Gm 
หนก็ไม่มีค
Cm 
วามหมาย
 
หากว่า
Gm 
เธอกลับมายืนข้า
Ab 
งกาย
Gm 
 
หัวใ
Fm 
จมันคงไม่เ
Bb 
หงา
 
หากเธอยังไม่มีใ
Eb 
ครยืนข้า
Gm 
งกาย
 
บอกกับ
Cm 
ฉันคนนี้ได้ไ
Gm 
หม
 
จะไม่ไป
Ab 
ทัก 
 
หรือ
Gm 
รักใคร
 
หัว
Fm 
ใจยังมอบให้เ
Bb 
ธอแค่เพียง
Eb 
ผู้เดียว..

INSTRU | Eb Gm | Cm Bb |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb
INSTRU | Eb Gm | Cm Gm |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb | Eb |

 
หน้าหนาว
Ab 
ปีนี้.. 
 
 
Bb 
เธอ 
 
 
Gm 
เธอนั้นกอ
Cm 
ดใคร
 
เธอเคยพูด
Ab 
ไว้ 
 
หนาวไ
Bb 
หมมากอด
Eb 
กัน
Ab 
ตัวฉันเองก็เ
Bb 
หงา 
 
หนาวใจเฝ้า
Gm 
รอหวังเพียงได้
Cm 
พบกัน
Fm 
วอนลมหนาวทุก
Bb 
วันพัดเธอให้หว
Eb 
นคืน.. 
 
 
Bb 

 
เป็นคนไม่มีเจ้า
Eb 
ของ
 
อยู่ที่ไ
Gm 
หนก็ไม่มีค
Cm 
วามหมาย
 
หากว่า
Gm 
เธอกลับมายืนข้า
Ab 
งกาย
Gm 
 
หัวใ
Fm 
จมันคงไม่เ
Bb 
หงา
 
หากเธอยังไม่มีใ
Eb 
ครยืนข้า
Gm 
งกาย
 
บอกกับ
Cm 
ฉันคนนี้ได้ไ
Gm 
หม
 
จะไม่ไป
Ab 
ทัก 
 
หรือ
Gm 
รักใคร
 
หัว
Fm 
ใจยังมอบให้เ
Bb 
ธอแค่เพียง
Eb 
ผู้เดียว.. 
 
 
C 

 
เป็นคนไม่มีเจ้าข
F 
อง
 
อยู่ที่ไ
C/E 
หนก็ไม่มีความ
Dm 
หมาย
 
หากว่า
Am 
เธอกลับมายืนข้า
Bb 
งกาย
Am 
 
หัวใ
Gm 
จมันคงไม่เ
C 
หงา
 
หากเธอยังไม่มีใ
F 
ครยืนข้า
C/E 
งกาย
 
บอกกับ
Dm 
ฉันคนนี้ได้ไ
Am 
หม
 
จะไม่ไป
Bb 
ทัก 
 
หรือ
Am 
รักใคร
 
หัวใ
Gm 
จยังมอบให้เ
C 
ธอแค่เพียง
F 
ผู้เดียว.. 
 
 
C 
 
F 


ตั้งแต่วันนั้นที่เราจากกัน จากไปแสนไกล
ภายในใจไม่เคยลบเลือนเลื่อนไปจากเธอ
ฤดูกาล เปลี่ยนเวียนหมุนไป
ฤดูไหนใจไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ยังคงจำภาพวันเก่าๆ ที่เรามีกันและกัน

หน้าหนาวปีนี้.. เธอ เธอนั้นกอดใคร
เธอเคยพูดไว้ หนาวไหมมากอดกัน
ตัวฉันเองก็เหงา หนาวใจเฝ้ารอหวังเพียงได้พบกัน
วอนลมหนาวทุกวันพัดเธอให้หวนคืน..

เป็นคนไม่มีเจ้าของ อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความหมาย
หากว่าเธอกลับมายืนข้างกาย หัวใจมันคงไม่เหงา
หากเธอยังไม่มีใครยืนข้างกาย บอกกับฉันคนนี้ได้ไหม
จะไม่ไปทัก หรือรักใคร
หัวใจยังมอบให้เธอแค่เพียงผู้เดียว..

ดนตรี

หน้าหนาวปีนี้.. เธอ เธอนั้นกอดใคร
เธอเคยพูดไว้ หนาวไหมมากอดกัน
ตัวฉันเองก็เหงา หนาวใจเฝ้ารอหวังเพียงได้พบกัน
วอนลมหนาวทุกวันพัดเธอให้หวนคืน..

เป็นคนไม่มีเจ้าของ อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความหมาย
หากว่าเธอกลับมายืนข้างกาย หัวใจมันคงไม่เหงา
หากเธอยังไม่มีใครยืนข้างกาย บอกกับฉันคนนี้ได้ไหม
จะไม่ไปทัก หรือรักใคร
หัวใจยังมอบให้เธอแค่เพียงผู้เดียว..

เป็นคนไม่มีเจ้าของ อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความหมาย
หากว่าเธอกลับมายืนข้างกาย หัวใจมันคงไม่เหงา
หากเธอยังไม่มีใครยืนข้างกาย บอกกับฉันคนนี้ได้ไหม
จะไม่ไปทัก หรือรักใคร
หัวใจยังมอบให้เธอแค่เพียงผู้เดียว..

มิวสิควิดีโอ หนาวนี้กอดใคร เป้ บรรพต

เพลง : หนาวนี้กอดใคร
ศิลปิน : เป้ บรรพต
เนื้อร้อง/ทำนอง : เป้ วงบรรพต & บังนัสฟิวเจอร์แบนด์
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 089 843 4888
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend