คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มหัวควน เต่าน้อย กินรี

  
Text   


INTRO | D F#m | Bm F#m |
INTRO | G F#m | Em A |

 
ลมเจ้าเ
D 
อ๋ย 
 
ช่วยพัด
F#m 
พาใจไปใ
Bm 
ห้ที
 
จากคนทาง
G 
นี้ 
 
ถึงคนทาง
A 
นั้นว่าอย่าอ้
D 
อร้อ 
 
 
D7 
 
อยากให้
G 
รู้ว่าใจบ่าวมัน
A 
คิดถึง
 
น้อง
F#m 
สาว 
 
ให้
Bm 
รู้ว่ารอ
Em 
เธอนั้นไปเรียน
A 
ต่อให้ฉันร
D 
ออยู่.. 
 
 
A 

 
อยู่
D 
ดีๆ 
 
เธอนั้นก็เงียบหา
F#m 
ยไป
 
โทรศัพท์โทรไ
Bm 
หร 
 
ก็โทรไม่ติดสัก
F#m 
อย่าง
 
ได้ข่
G 
าวลางๆ 
 
ว่าเ
A 
ธอนั้นมีให
D 
ม่แล้ว
 
นักศึก
G 
ษาป
A 
ริญญา 
 
 
F#m 
เขาเหมาะสม
Bm 
กันดี
 
ไอ้
Em 
เด็กเลี้ยงวัวอย่าง
A 
พี่ 
 
มันคงไม่
D 
มีสิทธิ์ 
 
 
A 

 
ตัดยางก็ยางเ
D 
พื่อน
 
เลี้ยงไก่เถื่อนโดด
A/C# 
คลอง
 
หาปลาในห
Bm 
นองนิไม่ได้หรูอย่างเ
A 
ขา
 
ไอ้เรามันกระจ
D 
อก 
 
เขาถึงหลอก
A/C# 
เอา
 
อิเอาไอ้ไ
Bm 
หรไปสู้เขาไ
A 
ด้

 
ลมที่
D 
พัดก็กลายเป็นลมหัว
A/C# 
ด้วน
 
ไอ้หนุ่มหัว
Bm 
ควน 
 
มันต้องอกหักแล้วห
A 
ล่าว
Em 
หลบมาวิดลูกคลักต
F#m 
ะบ่าว
 
ปล่อยให้
Em 
เขาได้ผัวดีๆ 
 
ตะบ่
A 
าว 
 
ถ้าสา
D 
วลืม

INSTRU | D F#m | Bm F#m |
INSTRU | G A | D | G A | F#m Bm |
INSTRU | Em A | D A |

 
อยู่
D 
ดีๆ 
 
เธอนั้นก็เงียบหา
F#m 
ยไป
 
โทรศัพท์โทรไ
Bm 
หร 
 
ก็โทรไม่ติดสัก
F#m 
อย่าง
 
ได้ข่
G 
าวลางๆ 
 
ว่าเ
A 
ธอนั้นมีให
D 
ม่แล้ว
 
นักศึก
G 
ษาป
A 
ริญญา 
 
 
F#m 
เขาเหมาะสม
Bm 
กันดี
 
ไอ้
Em 
เด็กเลี้ยงวัวอย่าง
A 
พี่ 
 
มันคงไม่
D 
มีสิทธิ์ 
 
 
A 

 
ตัดยางก็ยางเ
D 
พื่อน
 
เลี้ยงไก่เถื่อนโดด
A 
คลอง
 
หาปลาในห
Bm 
นองนิไม่ได้หรูอย่างเ
A 
ขา
 
ไอ้เรามันกระจ
D 
อก 
 
เขาถึงหลอ
A 
กเอา
 
อิเอาไอ้ไ
Bm 
หรไปสู้เขาไ
A 
ด้

 
ลมที่
D 
พัดก็กลายเป็นลมหัว
A/C# 
ด้วน
 
ไอ้หนุ่มหัว
Bm 
ควน 
 
มันต้องอกหักแล้วห
A 
ล่าว
Em 
หลบมาวิดลูกคลักต
F#m 
ะบ่าว
 
ปล่อยให้
Em 
เขาได้ผัวดีๆ 
 
ตะบ่
A 
าว

 
ตัดยางก็ยางเ
D 
พื่อน
 
เลี้ยงไก่เถื่อนโดด
A/C# 
คลอง
 
หาปลาในห
Bm 
นองนิไม่ได้หรูอย่างเ
A 
ขา
 
ไอ้เรามันกระจ
D 
อก 
 
เขาถึงหลอ
A/C# 
กเอา
 
อิเอาไอ้ไ
Bm 
หรไปสู้เขาไ
A 
ด้

 
ลมที่
D 
พัดก็กลายเป็นลมหัว
A/C# 
ด้วน
 
ไอ้หนุ่มหัว
Bm 
ควน 
 
มันต้องอกหักแล้วห
A 
ล่าว
Em 
หลบมาวิดลูกคลักต
F#m 
ะบ่าว
 
ปล่อยให้
Em 
เขาได้ผัวดีๆ 
 
ตะบ่
A 
าว 
 
ถ้าสาว
D 
ลืม

OUTRO | D F#m | Bm F#m |
OUTRO | G F#m | Em A | Dmaj7 |


ลมเจ้าเอ๋ย ช่วยพัดพาใจไปให้ที
จากคนทางนี้ ถึงคนทางนั้นว่าอย่าอ้อร้อ
อยากให้รู้ว่าใจบ่าวมันคิดถึง
น้องสาว ให้รู้ว่ารอ
เธอนั้นไปเรียนต่อให้ฉันรออยู่..

อยู่ดีๆ เธอนั้นก็เงียบหายไป
โทรศัพท์โทรไหร ก็โทรไม่ติดสักอย่าง
ได้ข่าวลางๆ ว่าเธอนั้นมีใหม่แล้ว
นักศึกษาปริญญา เขาเหมาะสมกันดี
ไอ้เด็กเลี้ยงวัวอย่างพี่ มันคงไม่มีสิทธิ์

ตัดยางก็ยางเพื่อน
เลี้ยงไก่เถื่อนโดดคลอง
หาปลาในหนองนิไม่ได้หรูอย่างเขา
ไอ้เรามันกระจอก เขาถึงหลอกเอา
อิเอาไอ้ไหรไปสู้เขาได้

ลมที่พัดก็กลายเป็นลมหัวด้วน
ไอ้หนุ่มหัวควน มันต้องอกหักแล้วหล่าว
หลบมาวิดลูกคลักตะบ่าว
ปล่อยให้เขาได้ผัวดีๆ ตะบ่าว ถ้าสาวลืม

( ดนตรี )

อยู่ดีๆ เธอนั้นก็เงียบหายไป
โทรศัพท์โทรไหร ก็โทรไม่ติดสักอย่าง
ได้ข่าวลางๆ ว่าเธอนั้นมีใหม่แล้ว
นักศึกษาปริญญา เขาเหมาะสมกันดี
ไอ้เด็กเลี้ยงวัวอย่างพี่ มันคงไม่มีสิทธิ์

ตัดยางก็ยางเพื่อน
เลี้ยงไก่เถื่อนโดดคลอง
หาปลาในหนองนิไม่ได้หรูอย่างเขา
ไอ้เรามันกระจอก เขาถึงหลอกเอา
อิเอาไอ้ไหรไปสู้เขาได้

ลมที่พัดก็กลายเป็นลมหัวด้วน
ไอ้หนุ่มหัวควน มันต้องอกหักแล้วหล่าว
หลบมาวิดลูกคลักตะบ่าว
ปล่อยให้เขาได้ผัวดีๆ ตะบ่าว

ตัดยางก็ยางเพื่อน
เลี้ยงไก่เถื่อนโดดคลอง
หาปลาในหนองนิไม่ได้หรูอย่างเขา
ไอ้เรามันกระจอก เขาถึงหลอกเอา
อิเอาไอ้ไหรไปสู้เขาได้

ลมที่พัดก็กลายเป็นลมหัวด้วน
ไอ้หนุ่มหัวควน มันต้องอกหักแล้วหล่าว
หลบมาวิดลูกคลักตะบ่าว
ปล่อยให้เขาได้ผัวดีๆ ตะบ่าว ถ้าสาวลืม

มิวสิควิดีโอ ไอ้หนุ่มหัวควน เต่าน้อย กินรี

เพลง : ไอ้หนุ่มหัวควน
ศิลปิน : เต่าน้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานแสดง : 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend