คอร์ดเพลง เด็กเลี้ยงไก่ ก้อย กินรี

  
Text   


INTRO | G | Bm | C D | ( 2 Times )

G 
ตัวดำๆ 
 
ผม
Bm 
ยาวรุงรัง
 
พูด
C 
จาโผงผาง 
 
พี่บ่
D 
าวหนุ่มใต้
 
ทรง
G 
หุ่นขี้ยา 
 
หน้า
Bm 
ตาทรงโจร
 
ไม่ห
C 
ล่อไม่โดน แต่ในหัวใจ ก็ยัง ไม่มีใ
D 
คร

Bm 
อยู่คนเดียวบาง
Em 
ทีมันก็เหงา
Bm 
มีไก่ชนตัว
Em 
นี้แหละเป็นเพื่อน
 
พอไ
Bm 
ด้เจอเธอ 
 
ไอ้
Em 
ยะมันถูกใจ
 
น้องรู้ห
C 
ม้าย 
 
ว่าระบบของพี่มันเริ่มร
D 
วน

 
ก็ใจมัน
G 
สั่น สั่น สั่น ว่าขามัน
Bm 
แข็ง แข็ง แข็ง
 
ว่าอยากอิเ
C 
ข้าไปแหลง 
 
แต่ใ
D 
จมันไม่หาญ
 
อยากให้
G 
รู้ รู้ รู้ ว่าพี่
Bm 
ชอบชอบน้อง
 
ว่าช
C 
อบเดี้ยน 
 
น้องสา
D 
วเห้อ..

 
ถ้า
Bm 
หากว่าเธอยังไ
Em 
ม่มีใคร
Bm 
มาคบกับพี่สัก
Em 
ทีแลหม้าย
C 
ตัวดำๆ 
 
ว่าเ
D 
ด็กเลี้ยงไก่
C 
อยากให้น้องแล
D 
พี่ที่ข้างใน
 
ถึงทรงขาดหุ้น แต่พี่
G 
รุนขาดใจ

INSTRU | G | Bm | C D | ( 4 Times )

G 
ตัวดำๆ 
 
ผม
Bm 
ยาวรุงรัง
 
พูด
C 
จาโผงผาง 
 
พี่บ่
D 
าวหนุ่มใต้
 
ทรง
G 
หุ่นขี้ยา 
 
หน้า
Bm 
ตาทรงโจร
 
ไม่ห
C 
ล่อไม่โดน แต่ในหัวใจ ก็ยัง ไม่มีใ
D 
คร

Bm 
อยู่คนเดียวบาง
Em 
ทีมันก็เหงา
Bm 
มีไก่ชนตัว
Em 
นี้แหละเป็นเพื่อน
 
พอไ
Bm 
ด้เจอเธอ 
 
ไอ้
Em 
ยะมันถูกใจ
 
น้องรู้ห
C 
ม้าย 
 
ว่าระบบของพี่มันเริ่มร
D 
วน

 
ก็ใจมัน
G 
สั่น สั่น สั่น ว่าขามัน
Bm 
แข็ง แข็ง แข็ง
 
ว่าอยากอิเ
C 
ข้าไปแหลง 
 
แต่ใ
D 
จมันไม่หาญ
 
อยากให้
G 
รู้ รู้ รู้ ว่าพี่
Bm 
ชอบชอบน้อง
 
ว่าช
C 
อบเดี้ยน 
 
น้องสา
D 
วเห้อ..

 
ถ้า
Bm 
หากว่าเธอยังไ
Em 
ม่มีใคร
Bm 
มาคบกับพี่สัก
Em 
ทีแลหม้าย
C 
ตัวดำๆ 
 
ว่าเ
D 
ด็กเลี้ยงไก่
C 
อยากให้น้องแล
D 
พี่ที่ข้างใน

 
ก็ใจมัน
G 
สั่น สั่น สั่น ว่าขามัน
Bm 
แข็ง แข็ง แข็ง
 
ว่าอยากอิเ
C 
ข้าไปแหลง 
 
แต่ใ
D 
จมันไม่หาญ
 
อยากให้
G 
รู้ รู้ รู้ ว่าพี่
Bm 
ชอบชอบน้อง
 
ว่าช
C 
อบเดี้ยน 
 
น้องสา
D 
วเห้อ..

 
ถ้า
Bm 
หากว่าเธอยังไ
Em 
ม่มีใคร
Bm 
มาคบกับพี่สัก
Em 
ทีแลหม้าย
C 
ตัวดำๆ 
 
ว่าเ
D 
ด็กเลี้ยงไก่
C 
อยากให้น้องแล
D 
พี่ที่ข้างใน
 
ถึงทรงขาดหุ้น แต่พี่
G 
รุนขาดใจ.. 
 
 
D 

OUTRO | G | Bm | C | D | ( 2 Times ) | G |


ตัวดำๆ ผมยาวรุงรัง
พูดจาโผงผาง พี่บ่าวหนุ่มใต้
ทรงหุ่นขี้ยา หน้าตาทรงโจร
ไม่หล่อไม่โดน แต่ในหัวใจ ก็ยัง ไม่มีใคร

อยู่คนเดียวบางทีมันก็เหงา
มีไก่ชนตัวนี้แหละเป็นเพื่อน
พอได้เจอเธอไอ้ยะมันถูกใจ น้องรู้หม้าย
ว่าระบบของพี่มันเริ่มรวน

ก็ใจมันสั่น สั่น สั่น ว่าขามันแข็ง แข็ง แข็ง
ว่าอยากอิเข้าไปแหลงแต่ใจมันไม่หาญ
อยากให้รู้ รู้ รู้ ว่าพี่ชอบชอบน้อง
ว่าชอบเดี้ยน น้องสาวเห้อ..

ถ้าหากว่าเธอยังไม่มีใคร
มาคบกับพี่สักทีแลหม้าย
ตัวดำๆ ว่าเด็กเลี้ยงไก่
อยากให้น้องแลพี่ที่ข้างใน
ถึงทรงขาดหุ้น แต่พี่รุนขาดใจ

ดนตรี

ตัวดำๆ ผมยาวรุงรัง
พูดจาโผงผาง พี่บ่าวหนุ่มใต้
ทรงหุ่นขี้ยา หน้าตาทรงโจร
ไม่หล่อไม่โดน แต่ในหัวใจ ก็ยัง ไม่มีใคร

อยู่คนเดียวบางทีมันก็เหงา
มีไก่ชนตัวนี้แหละเป็นเพื่อน
พอได้เจอเธอไอ้ยะมันถูกใจ น้องรู้หม้าย
ว่าระบบของพี่มันเริ่มรวน

ก็ใจมันสั่น สั่น สั่น ว่าขามันแข็ง แข็ง แข็ง
ว่าอยากอิเข้าไปแหลงแต่ใจมันไม่หาญ
อยากให้รู้ รู้ รู้ ว่าพี่ชอบชอบน้อง
ว่าชอบเดี้ยน น้องสาวเห้อ..

ถ้าหากว่าเธอยังไม่มีใคร
มาคบกับพี่สักทีแลหม้าย
ตัวดำๆ ว่าเด็กเลี้ยงไก่
อยากให้น้องแลพี่ที่ข้างใน

ก็ใจมันสั่น สั่น สั่น ว่าขามันแข็ง แข็ง แข็ง
ว่าอยากอิเข้าไปแหลงแต่ใจมันไม่หาญ
อยากให้รู้ รู้ รู้ ว่าพี่ชอบชอบน้อง
ว่าชอบเดี้ยน น้องสาวเห้อ..

ถ้าหากว่าเธอยังไม่มีใคร
มาคบกับพี่สักทีแลหม้าย
ตัวดำๆ ว่าเด็กเลี้ยงไก่
อยากให้น้องแลพี่ที่ข้างใน
ถึงทรงขาดหุ้น แต่พี่รุนขาดใจ

มิวสิควิดีโอ เด็กเลี้ยงไก่ ก้อย กินรี

เพลง : เด็กเลี้ยงไก่
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : บี วงสาคู พาราฮัท
เรียบเรียง : แอม ฟอร์มาลีน /อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานแสดง : 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend