คอร์ดเพลง No One Can Be Kaew Natruja (แก้ว ณัฐรุจา)

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Dmaj7 | F#m | Em | A |

 
ไม่ต้องมีคำ
Dmaj7 
พูดใด
F#m 
ที่จะทำให้ฉันรักเธอมาก
Em 
กว่า
 
ใครที่เจอในทุกวัน..  
A 

 
แค่เธอจับมือ
Dmaj7 
ฉันไว้
F#m 
รู้ไหมทำให้ฉันสบา
Em 
ยใจ
 
ใครก็แทนเธอไม่ได้ทั้งนั้น..  
A 

F#m 
ไม่ต้องการของขวัญหรือดอกไม้
Bm 
ฉันต้องการที่มากมายกว่านั้น 
 
 
Em 
 
อยากให้เธอช่วย
F#m 
รับฟัง 
 
ได้ไ
G 
หม.. 
 
 
A 

Dmaj7 
ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใ
Bm 
จในคืนวันที่เหงา
 
กอด
Em 
ฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
 
ให้ความเห
A 
งาที่มีได้จางหายไป
F#m 
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า 
 
 
Bm 
จะมีเธออยู่ข้างกาย
Em 
ขอรักเธอ
F#m 
ทั้งหัวใจ
 
และจะไ
G 
ม่ให้ใครแทน
A 
ที่เธอได้เลย

INSTRU | Dmaj7 | F#m | Em | A |

 
ไม่ได้มากไปใ
Dmaj7 
ช่ไหม
F#m 
ถ้าจะขอให้เธอเป็นทุก
Em 
อย่าง
 
อยากมีแต่เธอในทุกวัน..  
A 

F#m 
ไม่ต้องการของขวัญหรือดอกไม้
Bm 
ฉันต้องการที่มากมายกว่านั้น 
 
 
Em 
 
อยากให้เธอช่วย
F#m 
รับฟัง 
 
ได้ไ
G 
หม.. 
 
 
A 

Dmaj7 
ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใ
Bm 
จในคืนวันที่เหงา
 
กอด
Em 
ฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
 
ให้ความเห
A 
งาที่มีได้จางหายไป
F#m 
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า 
 
 
Bm 
จะมีเธออยู่ข้างกาย
Em 
ขอรักเธอ
F#m 
ทั้งหัวใจ
 
และจะไ
G 
ม่ให้ใครแทน
A 
ที่เธอได้เลย

G 
  ไม่ต้องตา
F#m 
มหา
 
  เพราะไม่
Bm 
พบว่ามีใคร 
 
 
Em 
 
  ที่จ
A 
ะดีได้เ
Dmaj7 
ท่าเธอ.. 
 
 
Am 
 
D7 
G 
  แค่อยากอยู่
F#m 
ตรงนี้
 
  ตร
Bm 
งที่มีแค่
Em 
ฉันและเธอ 
 
ให้ฉันได้ไ
A 
หม

Dmaj7 
ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใ
Bm 
จในคืนวันที่เหงา
 
กอด
Em 
ฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
 
ให้ความเห
A 
งาที่มีได้จางหายไป
F#m 
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า 
 
 
Bm 
จะมีเธออยู่ข้างกาย
Em 
ขอรักเธอ
F#m 
ทั้งหัวใจ
 
และจะไ
G 
ม่ให้ใครแทน
A 
ที่เธอ..

Dmaj7 
ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใ
Bm 
จในคืนวันที่เหงา
 
กอด
Em 
ฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
 
ให้ความเห
A 
งาที่มีได้จางหายไป
F#m 
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า 
 
 
Bm 
จะมีเธออยู่ข้างกาย
Em 
ขอรักเธอ
F#m 
ทั้งหัวใจ
 
และจะไ
G 
ม่ให้ใครแทน
A 
ที่เธอได้เลย..

OUTRO | Dmaj7 | F#m | Em | A |


ไม่ต้องมีคำพูดใด
ที่จะทำให้ฉันรักเธอมากกว่า
ใครที่เจอในทุกวัน

แค่เธอจับมือฉันไว้
รู้ไหมทำให้ฉันสบายใจ
ใครก็แทนเธอไม่ได้ทั้งนั้น

ไม่ต้องการของขวัญหรือดอกไม้
ฉันต้องการที่มากมายกว่านั้น
อยากให้เธอช่วยรับฟังได้ไหม

ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใจในคืนวันที่เหงา
กอดฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
ให้ความเหงาที่มีได้จางหายไป
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า จะมีเธออยู่ข้างกาย
ขอรักเธอทั้งหัวใจ และจะไม่ให้ใครแทนที่เธอได้เลย

ดนตรี

ไม่ได้มากไปใช่ไหม
ถ้าจะขอให้เธอเป็นทุกอย่าง
อยากมีแต่เธอในทุกวัน

ไม่ต้องการของขวัญหรือดอกไม้
ฉันต้องการที่มากมายกว่านั้น
อยากให้เธอช่วยรับฟังได้ไหม

ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใจในคืนวันที่เหงา
กอดฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
ให้ความเหงาที่มีได้จางหายไป
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า จะมีเธออยู่ข้างกาย
ขอรักเธอทั้งหัวใจ และจะไม่ให้ใครแทนที่เธอได้เลย

ไม่ต้องตามหา
เพราะไม่พบว่ามีใคร ที่จะดีได้เท่าเธอ
แค่อยากอยู่ตรงนี้ ตรงที่มีแค่ฉันและเธอ
ให้ฉันได้ไหม

ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใจในคืนวันที่เหงา
กอดฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
ให้ความเหงาที่มีได้จางหายไป
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า จะมีเธออยู่ข้างกาย
ขอรักเธอทั้งหัวใจ และจะไม่ให้ใครแทนที่เธอ

ขออยู่ในอ้อมแขนที่อุ่นใจในคืนวันที่เหงา
กอดฉันไว้ไม่ปล่อยได้หรือเปล่า
ให้ความเหงาที่มีได้จางหายไป
ขอแค่วันที่รู้สึกอ่อนล้า จะมีเธออยู่ข้างกาย
ขอรักเธอทั้งหัวใจ และจะไม่ให้ใครแทนที่เธอได้เลย

มิวสิควิดีโอ No One Can Be Kaew Natruja

เพลง : No One Can Be
ศิลปิน : Kaew Natruja
เนื้อร้อง/ทำนอง : Kittiwat Saengpratheep
เรียบเรียง : Kittiwat Saengpratheep, Suparut Tanawarrat
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend