คอร์ดเพลง Moment Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)

  
Text   


 
ยิ่งห่
E 
าง 
 
ยิ่งคิดถึงเธอ
Emaj7 
ทุกที
 
ยัง
E7 
จำรอยยิ้มที่ดูส
Bm 
ดใส
 
อยากเ
E 
ห็นเธอยืนใก
A 
ล้ๆ
 
อยากได้ยินคำในใ
Am 
 
ข้อควา
F#m 
มนั้น ยิ่งฟัง ยิ่งประทับ
B7 
ใจ

 
ตอน
E 
นี้ฉันเหงากับความเดีย
Emaj7 
วดาย
 
เว
E7 
ลาเชื่องช้าไม่มีความห
Bm 
มาย
 
ก็เพ
E 
ราะว่าเธอไม่
A 
อยู่..
 
และฉันก็คงต้อง
G#m 
ฝืนให้
C#m 
ไหว
 
อยากให้
F#m 
เธอกลับมาหา
B 
ฉัน

 
ได้นั่งฟังเพ
E 
ลงโปรด..ด้วยกันอีก
G#7 
ครั้ง
 
นอนดูหนังเรื่อ
C#m 
งโปรด 
 
หนุนบนตั
Bm 
กฉัน
E 
หวังให้เธอเ
A 
ก็บ Moment  
B 
ดีๆ 
 
G#m 
ว้คิด..ถึ
C#m 
งกัน
 
เพื่อไม่ว่า
 
วันไ
F#m 
หน..
G#m 
ไม่..
A 
ลืม..
B 
กันไป..

INSTRU | E | D A/C# |

 
จะ
E 
ดีแค่ไหน 
 
ถ้ายัง
Emaj7 
มีกัน
E7 
ทำเวลานั้นให้มีความ
Bm 
หมาย
 
แก้ไ
E 
ขเรื่องที่เราพ
A 
ลาด
 
เติมช่องว่างที่มัน
G#m 
เคยขาด
C#m 
หาย
 
อยากให้เธอกลั
F#m 
บมาอยู่ข้างฉันเหมือนเ
B 
ดิม

 
ได้นั่งฟังเพ
E 
ลงโปรด..ด้วยกันอีก
G#7 
ครั้ง
 
นอนดูหนังเรื่อ
C#m 
งโปรด 
 
หนุนบนตั
Bm 
กฉัน
E 
หวังให้เธอเ
A 
ก็บ Moment  
B 
ดีๆ 
 
G#m 
ว้คิด..ถึ
C#m 
งกัน
 
เพื่อไม่ว่า
 
วันไ
F#m 
หน..
G#m 
ไม่..
A 
ลืม..
B 
กันไป..

INSTRU | E | Emaj7 | E7 | C#7 |
INSTRU | A | G#m | F#m G#m A | B |

 
ได้นั่งฟังเพ
E 
ลงโปรด..ด้วยกันอีก
G#7 
ครั้ง
 
นอนดูหนังเรื่อ
C#m 
งโปรด 
 
หนุนบนตั
Bm 
กฉัน
E 
หวังให้เธอเ
A 
ก็บ Moment  
B 
ดีๆ 
 
G#m 
ว้คิด..ถึ
C#m 
งกัน
 
เพื่อไม่ว่า
 
วันไ
F#m 
หน..
G#m 
ไม่..
A 
ลืม..
B 
กันไป..

OUTRO | E | Emaj7 | E7 |


ยิ่งห่าง ยิ่งคิดถึงเธอทุกที
ยังจำรอยยิ้มที่ดูสดใส
อยากเห็นเธอยืนใกล้ๆ
อยากได้ยินคำในใจ
ข้อความนั้น ยิ่งฟัง ยิ่งประทับใจ

ตอนนี้ฉันเหงากับความเดียวดาย
เวลาเชื่องช้าไม่มีความหมาย
ก็เพราะว่าเธอไม่อยู่..
และฉันก็คงต้องฝืนให้ไหว
อยากให้เธอกลับมาหาฉัน

ได้นั่งฟังเพลงโปรด..ด้วยกันอีกครั้ง
นอนดูหนังเรื่องโปรด หนุนบนตักฉัน
หวังให้เธอเก็บ Moment ดีๆ ไว้คิดถึงกัน
เพื่อไม่ว่าวันไหน..ไม่..ลืม..กันไป..

( ดนตรี )

จะดีแค่ไหน ถ้ายังมีกัน
ทำเวลานั้นให้มีความหมาย
แก้ไขเรื่องที่เราพลาด
เติมช่องว่างที่มันเคยขาดหาย
อยากให้เธอกลับมาอยู่ข้างฉันเหมือนเดิม

ได้นั่งฟังเพลงโปรด..ด้วยกันอีกครั้ง
นอนดูหนังเรื่องโปรด หนุนบนตักฉัน
หวังให้เธอเก็บ Moment ดีๆ ไว้คิดถึงกัน
เพื่อไม่ว่าวันไหน..ไม่..ลืม..กันไป..

( ดนตรี )

ได้นั่งฟังเพลงโปรด..ด้วยกันอีกครั้ง
นอนดูหนังเรื่องโปรด หนุนบนตักฉัน
หวังให้เธอเก็บ Moment ดีๆ ไว้คิดถึงกัน
เพื่อไม่ว่าวันไหน..ไม่..ลืม..กันไป..

มิวสิควิดีโอ Moment Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)

เพลง : Moment
ศิลปิน : Pang Pattanan (แพง พัทธนันท์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Pang Pattanan, Pheeranut Suksamran
เรียบเรียง : Prateep Siri-issranan
ติดต่องาน : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend