คอร์ดเพลง อย่าลืม (Forget Me Not) JEEP

  
Text   


INTRO | E | D | C#m | A |

E 
  อาจเป็นเหตุผลของวันเว
D 
ลา
 
  ที่ต้องนำ
C#m 
พาให้เราไกลห่าง
 
  กับความเป็นจ
A 
ริงที่เราต้องย
B 
อมรับ

E 
  ยังอยากเฝ้าดูทุกความเป็
D 
นไป
 
  อยากจะรู้
C#m 
เธอนั้นเป็นยังไง
 
  เธอจะนึก
A 
ถึงเรื่องราวเ
B 
ก่าๆ 
 
ไหม

G#m 
วันเวลาอาจทำให้เธอเจอใ
C#m 
ครมากมาย
G#m 
เสียงหัวเราะและน้ำตายังรอ
C#m 
อยู่ไม่ไกล
 
แต่ไ
F#m 
ม่ว่าพบเจออะไร 
 
แค่อยาก
G#m 
ขอให้เธอได้
B 
รู้

 
อย่าลืม
E 
ว่ามีใครคน
B/D# 
หนึ่งที่เคยไ
C#m 
ด้รัก
 
และเ
B 
ขายังรอเธอ
A 
อยู่เหมือน
G#m 
เดิม
 
ไม่
F#m 
ว่าจะนานเท่าไ
B 

 
อย่าลืม
E 
ว่ามีใครคน
B/D# 
หนึ่งที่เคยไ
C#m 
ด้รัก
 
และ
C#7 
เขาจะรอคอย
F#m 
เธอตร
Am 
งนี้
 
หากวัน
G#m 
ไหนที่เธอ
C#m 
เสียใจ 
 
ต้อง
F#m 
การอ้อมกอด
 
อย่า
A 
ลืมว่าเขายัง
B 
รักเธอ..เสมอ..

INSTRU | E | D | C#m | A |

E 
  หากมีวันใดที่เธออ่อ
D 
นล้า
 
  หากมีใคร
C#m 
ทำให้เสียน้ำตา
 
  ถ้าเธอนั้นเ
A 
ดินก้าวไปอีกไ
B 
ม่ไหว

G#m 
เพียงเธอมองกลับมา 
 
ฉันจะรอเธอ
C#m 
อยู่ที่เก่า
G#m 
ทุกข์หรือสมดังหวังฉันจะมอง
C#m 
อยู่ไม่ไกล
 
และไ
F#m 
ม่ว่าพบเจออะไร 
 
แค่อยาก
G#m 
ขอให้เธอได้
B 
รู้..

 
อย่าลืม
E 
ว่ามีใครคน
B/D# 
หนึ่งที่เคยไ
C#m 
ด้รัก
 
และเ
B 
ขายังรอเธอ
A 
อยู่เหมือน
G#m 
เดิม
 
ไม่
F#m 
ว่าจะนานเท่าไ
B 

 
อย่าลืม
E 
ว่ามีใครคน
B/D# 
หนึ่งที่เคยไ
C#m 
ด้รัก
 
และ
C#7 
เขาจะรอคอย
F#m 
เธอตร
Am 
งนี้..
 
หากวัน
G#m 
ไหนที่เธอ
C#m 
เสียใจ 
 
ต้อง
F#m 
การอ้อมกอด
 
อย่า
A 
ลืมว่าเขายัง
B 
รักเธอ..เส
A 
มอ..

 
เพราะคนๆ
Am 
นี้นั้นจะไม่มีวัน
 
ที่จะ
G#m 
ลบจะเลือนเธอไปจาก
C#m 
หัวใจ
 
ยัง
F#m 
คิดถึงวันที่มีเธออยู่
 
ตรง
G#m 
นี้ยังเป็นที่ของเธออยู่..เส
D 
มอ..
 
แค่เธอกลับ
B 
มา.. 
 
 
C 

 
อย่าลืม
F 
ว่ามีใครคน
C/E 
หนึ่งที่เคยไ
Dm 
ด้รัก
 
และเ
C 
ขายังรอเธอ
Bb 
อยู่เหมือน
Am 
เดิม
 
ไม่
Gm 
ว่าจะนานเท่าไ
C 
 
อย่าลืม
F 
ว่ามีใครคน
C/E 
หนึ่งที่เคยไ
Dm 
ด้รัก
 
และเ
D7 
ขาจะรอคอย
Gm 
เธอตร
Bbm 
งนี้..
 
หากวันไ
Am 
หนที่เธอเสี
Dm 
ยใจ 
 
ต้อง
Gm 
การอ้อมกอด
 
อย่า
Bb 
ลืมว่าเขายังรั
C 
กเธอ..เสมอ..

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb Am |

 
อย่า
Gm 
ลืมว่าเขายัง
C 
รักเธอ.. 
 
เส
F 
มอ..


อาจเป็นเหตุผลของวันเวลา
ที่ต้องนำพาให้เราไกลห่าง
กับความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับ
ยังอยากเฝ้าดูทุกความเป็นไป
อยากจะรู้ เธอนั้นเป็นยังไง
เธอจะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆ ไหม

วันเวลาอาจทำให้เธอเจอใครมากมาย
เสียงหัวเราะและน้ำตายังรออยู่ไม่ไกล
แต่ไม่ว่าพบเจออะไร แค่อยากขอให้เธอได้รู้

อย่าลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เคยได้รัก
และเขายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
อย่าลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เคยได้รัก
และเขาจะรอคอยเธอตรงนี้
หากวันไหนที่เธอเสียใจ ต้องการอ้อมกอด
อย่าลืมว่าเขายังรักเธอเสมอ

ดนตรี

หากมีวันใดที่เธออ่อนล้า
หากมีใครทำให้เสียน้ำตา
ถ้าเธอนั้นเดินก้าวไปอีกไม่ไหว

เพียงเธอมองกลับมา ฉันจะรอเธออยู่ที่เก่า
ทุกข์หรือสมดังหวังฉันจะมองอยู่ไม่ไกล
และไม่ว่าพบเจออะไร แค่อยากขอให้เธอได้รู้

อย่าลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เคยได้รัก
และเขายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
อย่าลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เคยได้รัก
และเขาจะรอคอยเธอตรงนี้
หากวันไหนที่เธอเสียใจ ต้องการอ้อมกอด
อย่าลืมว่าเขายังรักเธอเสมอ

เพราะคน คนนี้ นั้นจะไม่มีวัน
ที่จะลบจะเลือนเธอไป จากหัวใจ
ยังคิดถึงวันที่มีเธออยู่
ตรงนี้ยังเป็นที่ของเธออยู่ เสมอ
แค่เธอกลับมา

อย่าลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เคยได้รัก
และเขายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
อย่าลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เคยได้รัก
และเขาจะรอคอยเธอตรงนี้
หากวันไหนที่เธอเสียใจ ต้องการอ้อมกอด
อย่าลืมว่าเขายังรักเธอเสมอ

อย่าลืมว่าเขายังรักเธอเสมอ

มิวสิควิดีโอ อย่าลืม JEEP

เพลง : อย่าลืม (Forget Me Not)
ศิลปิน : JEEP
เนื้อร้อง/ทำนอง : WANYAi
เรียบเรียง : Guntapich
Produced : Guntapich
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend