คอร์ดเพลง สถานะกำลังเหงา โบว์รัก สิงห์มิวสิค

  
Text   


INTRO | Bm | Bm | A | A |
INTRO | G | G | F# | F# |
INTRO | Bm | A | G | F# |
INTRO | Bm | A | G | F# | F# |

Bm 
เปิดเฟชไปหัวใ
A 
จน้องหวั่น
 
G 
มื่ออ้ายนั้นอัพ
Bm 
เดทรูปใหม่
Bm 
อัพรูปคู่เขา
F#m 
ขึ้นโปรไฟล์
 
ทำร้
A 
ายหัวใจน้อง
Bm 
คักแท้น้อ

Bm 
ไสว่าฮัก 
 
ไส
A 
ว่าฮักกัน
 
ว่าสิ
G 
บ่ถิ่มกันใน
Bm 
วันที่ท้อ
Bm 
อ้ายลืมคำ
F#m 
สัญญาแล้วบ่
 
ย้อนเ
A 
ขาแมนบ่เลยถิ่ม
Bm 
น้อง

 
อ้ายเ
Bm 
ปลี่ยนสถานะใ
A 
หม่
 
กำลังคบ
F#m 
หาดูใจกับเ
Bm 
ขาอยู่
 
บ่ต้องบ
G 
อกน้องกะพอฮู้ 
 
ว่าอ้ายห
A 
ลาย..ใจ

 
สถานะน้องตอ
Bm 
นนี้ 
 
กำลังเหงา
 
กำลังเหงา กำลังเหงา เมื่ออ้าย
F#m 
ทิ้งไป
 
มีคนใหม่ มีคนใหม่ จักสิเฮ็ด
Em 
จั่งใด๋
 
น้อหัวใ
A 
จ 
 
มันเจ็บคักอี
D 
หลี 
 
 
F# 
 
สถานะน้องตอ
Bm 
นนี้ กำลังเหงา มันต้องเมา
 
มันต้องเมา ให้
F#m 
ลืมอ้าย 
 
ลืมอ้ายวันนี้
 
ไป
Em 
สาขั่นว่าเขา
A 
ดี
 
สัญ
Em 
ญาพอหมดแก้ว
A 
นี้ 
 
น้องสิลืมอ้
D 
าย..

INSTRU | Bm | A | G | F# |
INSTRU | Bm | A | G | F# | F# | Bm |

Bm 
เปิดเฟชไปหัวใ
A 
จแทบพัง
 
เห็นภ
G 
าพอ้ายนั่งจู๋
Bm 
จี๋กับเขา
Bm 
สถานะน้องกลาย
F#m 
เป็นแฟนเก่า
 
ย้อนอ้
A 
ายเลือกเขาน้อง
Bm 
เบิดความหมาย

 
อ้ายเ
Bm 
ปลี่ยนสถานะใ
A 
หม่
 
กำลังคบ
F#m 
หาดูใจกับเ
Bm 
ขาอยู่
 
บ่ต้องบ
G 
อกน้องกะพอฮู้ 
 
ว่าอ้ายห
A 
ลายใจ

 
สถานะน้องตอ
Bm 
นนี้ 
 
กำลังเหงา
 
กำลังเหงา กำลังเหงา เมื่ออ้าย
F#m 
ทิ้งไป
 
มีคนใหม่ มีคนใหม่ จักสิเฮ็ด
Em 
จั่งใด๋
 
น้อหัวใ
A 
จ 
 
มันเจ็บคักอี
D 
หลี 
 
 
F# 
 
สถานะน้องตอ
Bm 
นนี้ กำลังเหงา มันต้องเมา
 
มันต้องเมา ให้
F#m 
ลืมอ้าย 
 
ลืมอ้ายวันนี้
 
ไป
Em 
สาขั่นว่าเขา
A 
ดี 
 
สัญ
Em 
ญาพอหมดแก้ว
A 
นี้

 
สถานะน้องตอ
Bm 
นนี้ 
 
กำลังเหงา
 
กำลังเหงา กำลังเหงา เมื่ออ้าย
F#m 
ทิ้งไป
 
มีคนใหม่ มีคนใหม่ จักสิเฮ็ด
Em 
จั่งใด๋
 
น้อหัวใ
A 
จ 
 
มันเจ็บคักอี
D 
หลี 
 
 
F# 
 
สถานะน้องตอ
Bm 
นนี้ กำลังเหงา มันต้องเมา
 
มันต้องเมา ให้
F#m 
ลืมอ้าย 
 
ลืมอ้ายวันนี้
 
ไป
Em 
สาขั่นว่าเขา
A 
ดี
 
สัญ
Em 
ญาพอหมดแก้ว
A 
นี้.. 
 
น้องสิลืมอ้
D 
าย..

OUTRO | Bm | A | G | F# |
OUTRO | Bm | A | G | F# | F# | Bm |


เปิดเฟชไปหัวใจน้องหวั่น เมื่ออ้ายนั้นอัพเดทรูปใหม่
อัพรูปคู่เขาขึ้นโปรไฟล์ ทำร้ายหัวใจน้องคักแท้น้อ
ไสว่าฮักไสว่าฮักกันว่าสิบ่ถิ่มกันในวันที่ท้อ
อ้ายลืมคำสัญญาแล้วบ่ ย้อนเขาแมนบ่เลยถิ่มน้อง

อ้ายเปลี่ยนสถานะใหม่ กำลังคบหาดูใจกับเขาอยู่
บ่ต้องบอกน้องกะพอฮู้ ว่าอ้ายหลายใจ

สถานะน้องตอนนี้ กำลังเหงา
กำลังเหงา กำลังเหงา เมื่ออ้ายทิ้งไป
มีคนใหม่ มีคนใหม่ จักสิเฮ็ดจั่งใด๋
น้อหัวใจ มันเจ็บคักอีหลี
สถานะน้องตอนนี้ กำลังเหงา มันต้องเมา
มันต้องเมา ให้ลืมอ้าย ลืมอ้ายวันนี้
ไปสาขั่นว่าเขาดี สัญญาพอหมดแก้วนี้
น้องสิลืมอ้าย

ดนตรี

เปิดเฟชไปหัวใจแทบพัง เห็นภาพอ้ายนั่งจู๋จี๋กับเขา
สถานะน้องกลายเป็นแฟนเก่า
ย้อนอ้ายเลือกเขาน้องเบิดความหมาย

อ้ายเปลี่ยนสถานะใหม่ กำลังคบหาดูใจกับเขาอยู่
บ่ต้องบอกน้องกะพอฮู้ ว่าอ้ายหลายใจ

สถานะน้องตอนนี้ กำลังเหงา
กำลังเหงา กำลังเหงา เมื่ออ้ายทิ้งไป
มีคนใหม่ มีคนใหม่ จักสิเฮ็ดจั่งใด๋
น้อหัวใจ มันเจ็บคักอีหลี
สถานะน้องตอนนี้ กำลังเหงา มันต้องเมา
มันต้องเมา ให้ลืมอ้าย ลืมอ้ายวันนี้
ไปสาขั่นว่าเขาดี สัญญาพอหมดแก้วนี้

สถานะน้องตอนนี้ กำลังเหงา
กำลังเหงา กำลังเหงา เมื่ออ้ายทิ้งไป
มีคนใหม่ มีคนใหม่ จักสิเฮ็ดจั่งใด๋
น้อหัวใจ มันเจ็บคักอีหลี
สถานะน้องตอนนี้ กำลังเหงา มันต้องเมา
มันต้องเมา ให้ลืมอ้าย ลืมอ้ายวันนี้
ไปสาขั่นว่าเขาดี สัญญาพอหมดแก้วนี้
น้องสิลืมอ้าย

มิวสิควิดีโอ สถานะกำลังเหงา โบว์รัก สิงห์มิวสิค

เพลง : สถานะกำลังเหงา
ศิลปิน : โบว์รัก สิงห์มิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง : ท๊อป วิษณุ
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend