คอร์ดเพลง คือเจ้าเด้อหล่า วี พนม ภูไท feat. แซ็ค หลานยายแหม่ม

  
Text   


 
ขอบคุณ
C#m 
เด้อที่ยังฮักกัน
 
ขอบคุณเ
E 
ด้อที่บ่ถิ่มกัน
 
ขอบคุณเ
A 
ด้อ.. 
 
ที่บ่ไปไ
B 
ส..
 
ในตอนมีโ
E 
อกาส 
 
 
B 

INSTRU | C#m | A B |

E 
  มองย้อนคืนไปในมื้อเก่าๆ
B 
  โอ้นี้สองเฮากะสู้มาคักยุน้อนาง
C#m 
  ลำบากลำบนเดินลุยข้า
A 
งทาง 
 
ในวันที่
B 
ยังไม่มีอะไร
E 
  คิดฮอดภาพที่เจ้านั้นยืนเบิ่งกระเป๋า
B 
  อยากได้รองเท้าแต่อ้ายบ่มีตังค์ซื้อให้
C#m 
  กะแอบเห็นอยู่บางเทื่อเจ้าน้ำตาไหล
A 
  เลยเป็นเชื้อไ
B 
ฟให้อ้ายสู้เต็มที่

E 
  หล่านางเอย 
 
อ้ายมีแฮงใจหลาย
B 
  บืนล้มบืนตายกว่าสิมีมื้อนี้
C#m 
  เห็นเจ้ายิ้มได้ 
 
อ้ายกะฮู้สึกดี
A 
  อ้ายกะฮู้สึกดี 
 
อ้ายกะฮู้สึก
B 
ดี
 
  โอ ฮะ โอ ฮะ โฮ ฮะ โฮ ฮะ โอ  
 

 
ที่สุดของชีวิตอ้
E 
าย 
 
คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
 
ที่สุดของชีวิต
B 
คู่ 
 
คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
 
ที่สุดของคำว่
C#m 
าฮัก 
 
คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
 
ที่สุดในหั
A 
วใจ 
 
กะคือเจ้
B 
าคนเดียวเด้อหล่า

INSTRU | E | B | C#m | A B |

 
หล่านางเ
E 
อย 
 
อ้ายมีแฮงใจหลาย
 
บืนล้มบืนต
B 
ายกว่าสิมีมื้อนี้
 
เห็นเจ้า
C#m 
ยิ้มได้ 
 
อ้ายกะฮู้สึกดี
 
อ้ายกะฮู้สึ
A 
กดี 
 
อ้ายกะฮู้สึกดี
B 
โอ ฮะ โอ ฮะ โฮ ฮะ โฮ ฮะ โอ  
 

 
ที่สุดของชีวิตอ้
E 
าย 
 
คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
 
ที่สุดของชีวิต
B 
คู่ 
 
คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
 
ที่สุดของคำว่
C#m 
าฮัก 
 
คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
 
ที่สุดในหั
A 
วใจ 
 
กะคือเจ้
B 
าคนเดียวเด้อหล่า

INSTRU | E | B | C#m | A B |

E 
  เจ้าผู้แก้มอ่อนๆเห็นเจ้าตอนนอน
 
  หัวใจของอ้ายนี้มันสะออน
 
B 
  อ้ายนี้มันโชคดีหลาย 
 
ที่ได้เจ้าเป็นคู่ซ้อน
C#m 
  หลายปีที่เฮาลำบากมา
A 
  ผ่านความเหนื่อยล้ามาเท่าไหร่
B 
  เจ้านั้นก็ยังบ่ถิ่มไป 
 
น้องหล่าก็ยังบ่ถิ่มไป

E 
  สิบ่ให้ผุใด๋เข้ามาแทรกกลาง 
 
สิบ่ให้ผุใด๋มาแทนนาง
 
B 
  อ้ายสิจับมือเจ้าไปฮอดปลายทาง 
 
สัญญาจากลูกผู้ชาย
C#m 
  สัญญาจากลูกผู้ชาย 
 
สัญญาจากลูก
A 
ผู้ชาย 
 
 
B 

 
ที่สุดของชีวิตอ้
E 
าย 
 
คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
 
ที่สุดของชีวิต
B 
คู่ 
 
คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
 
ที่สุดของคำว่
C#m 
าฮัก 
 
คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
 
ที่สุดในหั
A 
วใจ 
 
กะคือเจ้
B 

 
ที่สุดของชีวิตอ้
E 
าย 
 
คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
 
ที่สุดของชีวิต
B 
คู่ 
 
คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
 
ที่สุดของคำว่
C#m 
าฮัก 
 
คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
 
ที่สุดในหั
A 
วใจ 
 
กะคือเจ้
B 
าคนเดียวเด้
E 
อหล่า

 
ที่สุดในหั
A 
วใจ 
 
กะคือเจ้
B 
าคนเดียวเด้
E 
อหล่า

INSTRU | E | B | C#m | A B |
( เฮ้ย ยะ เฮ้ยยะ เฮ้ยยะ เฮ้ยยะ )
 
คือเจ้าคนเดียวเด้
E 
อหล่า..


ขอบคุณเด้อที่ยังฮักกัน
ขอบคุณเด้อที่บ่ถิ่มกัน
ขอบคุณเด้อ.. ที่บ่ไปไส..
ในตอนมีโอกาส

( ดนตรี )

มองย้อนคืนไปในมื้อเก่าๆ
โอ้นี้สองเฮากะสู้มาคักยุน้อนาง
ลำบากลำบนเดินลุยข้างทาง ในวันที่ยังไม่มีอะไร
คิดฮอดภาพที่เจ้านั้นยืนเบิ่งกระเป๋า
อยากได้รองเท้าแต่อ้ายบ่มีตังค์ซื้อให้
กะแอบเห็นอยู่บางเทื่อเจ้าน้ำตาไหล
เลยเป็นเชื้อไฟให้อ้ายสู้เต็มที่

หล่านางเอย อ้ายมีแฮงใจหลาย
บืนล้มบืนตายกว่าสิมีมื้อนี้
เห็นเจ้ายิ้มได้ อ้ายกะฮู้สึกดี
อ้ายกะฮู้สึกดี อ้ายกะฮู้สึกดี
โอ ฮะ โอ ฮะ โฮ ฮะ โฮ ฮะ โอ

ที่สุดของชีวิตอ้าย คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
ที่สุดของชีวิตคู่ คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
ที่สุดของคำว่าฮัก คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
ที่สุดในหัวใจ กะคือเจ้าคนเดียวเด้อหล่า

( ดนตรี )

หล่านางเอย อ้ายมีแฮงใจหลาย
บืนล้มบืนตายกว่าสิมีมื้อนี้
เห็นเจ้ายิ้มได้ อ้ายกะฮู้สึกดี
อ้ายกะฮู้สึกดี อ้ายกะฮู้สึกดี
โอ ฮะ โอ ฮะ โฮ ฮะ โฮ ฮะ โอ

ที่สุดของชีวิตอ้าย คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
ที่สุดของชีวิตคู่ คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
ที่สุดของคำว่าฮัก คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
ที่สุดในหัวใจ กะคือเจ้าคนเดียวเด้อหล่า

( ดนตรี )

เจ้าผู้แก้มอ่อนๆเห็นเจ้าตอนนอน
หัวใจของอ้ายนี้มันสะออน
อ้ายนี้มันโชคดีหลาย ที่ได้เจ้าเป็นคู่ซ้อน
หลายปีที่เฮาลำบากมา
ผ่านความเหนื่อยล้ามาเท่าไหร่
เจ้านั้นก็ยังบ่ถิ่มไป น้องหล่าก็ยังบ่ถิ่มไป

สิบ่ให้ผุใด๋เข้ามาแทรกกลาง สิบ่ให้ผุใด๋มาแทนนาง
อ้ายสิจับมือเจ้าไปฮอดปลายทาง สัญญาจากลูกผู้ชาย
สัญญาจากลูกผู้ชาย สัญญาจากลูกผู้ชาย

ที่สุดของชีวิตอ้าย คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
ที่สุดของชีวิตคู่ คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
ที่สุดของคำว่าฮัก คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
ที่สุดในหัวใจ กะคือเจ้า

ที่สุดของชีวิตอ้าย คือมีเจ้านั้นอยู่เคียงคู่
ที่สุดของชีวิตคู่ คือบ่ถิ่มกันยามเจ็บไข้
ที่สุดของคำว่าฮัก คือคอยปลอบกันยามท้อใจ
ที่สุดในหัวใจ กะคือเจ้าคนเดียวเด้อหล่า

ที่สุดในหัวใจ กะคือเจ้าคนเดียวเด้อหล่า

( ดนตรี )
( เฮ้ย ยะ เฮ้ยยะ เฮ้ยยะ เฮ้ยยะ )
คือเจ้าคนเดียวเด้อหล่า..

มิวสิควิดีโอ คือเจ้าเด้อหล่า วี พนม ภูไท

เพลง : คือเจ้าเด้อหล่า
ศิลปิน : วี พนม ภูไท
เนื้อร้อง/ทำนอง : พู่กัน สะบัด
เรียบเรียง : แซ็ค หลานยายแหม่ม
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend