คอร์ดเพลง เขามาเอาคืน พิมพา พรศิริ

  
Text   


INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | Em | Am | G Bm | Em | Em D | Em |

 
กะย้อนบ่
G 
ฮู้จั่งได๋เป็น
Bm 
ชู้อยู่กับผัว
Em 
เขา
 
หลงเชื่อคำเ
G 
ว้าว 
 
่าอ้ายสิ
Bm 
มาแต่ความ
Em 
จริงใจ
 
บ่ฮู้ล่วงห
G 
น้า 
 
บ่ได้
Bm 
ศึกษาว่าเป็น
Em 
ผัวใคร
 
กลายเป็นเมียน้อยเข
Am 
าไป 
 
โดย
A7 
บ่ได้เจต
D 
นา

 
บ่ฮู้ภา
G 
ษาจนเมียเข
Bm 
ามา 
 
ด่าว่านาง
Em 
ร้าย
 
คำอธิบ
G 
าย 
 
ก็เหมือน
Bm 
แก้ตัวเป็นค
Em 
รหา
 
กลายเป็นคน
G 
ผิด 
 
ทั้งที่บ่
Bm 
คิดแย่งผัวใค
Em 
รมา
 
ถูกมองมาด้วยสา
Am 
ยตา 
 
ที่เ
D 
ห็นเราเป็นเมี
G 
ยน้อย

 
เมียเ
C 
ขามาเอา
D 
ผัวของเข
Em 
าคืน
 
ได้แต่
C 
ยืนฟังคำ
D 
ด่า 
 
และ
Em 
คำป้อย
 
ใจดวง
C 
นี้ 
 
ก็เ
D 
ริ่มพัง 
 
 
G 
ลง
D/F# 
ทีละห
Em 
น่อย
 
ซ้ำ
Am 
ยังด่าว่าสำอ
D 
อยแย่ง
G 
ผัวชาวบ้าน

INSTRU | G Bm | Em | G Bm | Em |
INSTRU | C | G D/F# Em | Am Bm | Em |

 
เมียเ
C 
ขามาเอา
D 
ผัวของเข
Em 
าคืน
 
ได้แต่
C 
ยืนฟังคำ
D 
ด่า 
 
และ
Em 
คำป้อย
 
ใจดวง
C 
นี้ 
 
ก็เ
D 
ริ่มพัง 
 
 
G 
ลง
D/F# 
ทีละห
Em 
น่อย
 
ซ้ำ
Am 
ยังด่าว่าสำอ
D 
อยแย่ง
G 
ผัวชาวบ้าน

 
เมียเ
C 
ขามาเอา
D 
ผัวของเข
Em 
าคืน
 
ได้แต่
C 
ยืนฟังคำ
D 
ด่า 
 
และ
Em 
คำป้อย
 
ใจดวง
C 
นี้ 
 
ก็เ
D 
ริ่มพัง
G 
ลง
D/F# 
ทีละห
Em 
น่อย
 
ซ้ำ
Am 
ยังด่าว่าสำอ
D 
อยแย่ง
G 
ผัวชาวบ้าน

 
หากฮู้
Am 
ว่าอ้ายเป็นผัวเ
D 
ขา
 
จ้างกะบ่เ
G 
อาดอก..


กะย้อนบ่ฮู้จั่งได๋เป็นชู้อยู่กับผัวเขา
หลงเชื่อคำเว้าว ่าอ้ายสิมาแต่ความจริงใจ
บ่ฮู้ล่วงหน้า บ่ได้ศึกษาว่าเป็นผัวใคร
กลายเป็นเมียน้อยเขาไป โดยบ่ได้เจตนา

บ่ฮู้ภาษาจนเมียเขามา ด่าว่านางร้าย
คำอธิบาย ก็เหมือนแก้ตัวเป็นครหา
กลายเป็นคนผิด ทั้งที่บ่คิดแย่งผัวใครมา
ถูกมองมาด้วยสายตา ที่เห็นเราเป็นเมียน้อย

เมียเขามาเอาผัวของเขาคืน
ได้แต่ยืนฟังคำด่า และคำป้อย
ใจดวงนี้ ก็เริ่มพัง ลงทีละหน่อย
ซ้ำยังด่าว่าสำออยแย่งผัวชาวบ้าน

( ดนตรี )

เมียเขามาเอาผัวของเขาคืน
ได้แต่ยืนฟังคำด่า และคำป้อย
ใจดวงนี้ ก็เริ่มพัง ลงทีละหน่อย
ซ้ำยังด่าว่าสำออยแย่งผัวชาวบ้าน

เมียเขามาเอาผัวของเขาคืน
ได้แต่ยืนฟังคำด่า และคำป้อย
ใจดวงนี้ ก็เริ่มพังลงทีละหน่อย
ซ้ำยังด่าว่าสำออยแย่งผัวชาวบ้าน

หากฮู้ว่าอ้ายเป็นผัวเขา
จ้างกะบ่เอาดอก..

มิวสิควิดีโอ เขามาเอาคืน พิมพา พรศิริ

เพลง : เขามาเอาคืน
ศิลปิน : พิมพา พรศิริ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 087-8131877
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend