คอร์ดเพลง ทุกลมหายใจ คณะขวัญใจ

  
Text   


INTRO | Bb | Gm | Bb | F |
INTRO | Eb F | Bb | F |

Bb 
เมื่อเราสบตากัน..
Gm 
ครั้งแรกที่เจอ
Bb 
ในใจรับรู้ 
 
รักทัน
F 
ทีรักไม่เปลี่ยนแปลง
Bb 
ดาราดวงน้อยๆ 
 
 
Gm 
กลอยใจของแม่
Bb 
ไม่มีข้อแม้ 
 
ไม่ว่าเ
F 
ธอนั้นเป็นอย่างไร
Eb 
อย่างไร
F 
..ก็จะ
Bb 
รัก..

INSTRU | Eb Dm Dbm | Cm F |

Bb 
คอยภาวนา..
Gm 
ให้เจ้าลาลับไกล
Bb 
กอดแม่ได้ไหม 
 
เพราะดวงใ
F 
จนั้นเป็นห่วงเธอ
 
แต่ต
Bb 
ราบที่ยังหายใจ 
 
ตราบใ
Gm 
ดที่เรายังเห็นกัน
 
สัญ
C 
ญาจะคอยเคียงข้
F 
าง..เรื่อยไปแบ
Bb 
บนี้

 
หน
C 
ทางมืดมนแค่ไ
F 
หนจะคอยส่อ
Bb 
งแสง
 
หากใ
C 
จสีแดงบอบ
F 
ช้ำ 
 
แม่จะเยีย
Bb 
วยา
C 
ขอให้เธอจง
F 
รู้.. 
 
 
Dm 
ก่อนที่เราจากไ
Gm 
กล
 
ว่า
C 
ลมหายจทั้งหมด
F 
นี้ 
 
ฉันมอบให้
Bb 
เธอ
 
ให้เ
Gm 
ธอ..

INSTRU | F Fm | C |
INSTRU | F Fm | C |
INSTRU | F Fm | C |
INSTRU | Bb | G | G |

C 
คอยภาวนา..
Am 
ให้เจ้าลาลับไกล
C 
กอดแม่ได้ไหม 
 
เพราะดวงใ
G 
จฉันเป็นห่วงเธอ
 
แต่ต
C 
ราบที่ยังหายใจ 
 
ตราบใ
Am 
ดที่เรายังเห็นกัน
 
สัญ
Dm 
ญาจะคอยเคียงข้
G 
าง..เรื่อยไปแบ
C 
บนี้ 
 
 
C7 

 
หน
Dm 
ทางมืดมนแค่ไ
Gm 
หนจะคอยส่องแ
C 
สง
 
หากใ
Dm 
จสีแดงบอบ
Gm 
ช้ำ 
 
แม่จะเยียว
C 
ยา 
 
 
C7 
Dm 
ขอให้เธอจ
G 
งรู้.. 
 
 
Em 
ก่อนที่เราจากไ
Am 
กล
Dm 
ลมหายจทั้งหม
G 
ดนี้ 
 
ฉันมอบให้เ
C 
ธอ 
 
 
C7 

 
หน
Dm 
ทางมืดมนแค่ไ
G 
หนจะคอยส่องแ
C 
สง
 
หากใ
Dm 
จสีแดงบอบ
G 
ช้ำ 
 
แม่จะเยียว
C 
ยา 
 
 
C7 
Dm 
ขอให้เธอจ
G 
งรู้.. 
 
 
Em 
ก่อนที่เราจากไ
Am 
กล
Dm 
ลมหายจทั้งหม
G 
ดนี้ 
 
ฉันมอบให้เ
C 
ธอ

Dm 
ลมหายจทั้งหมด
G 
นี้ 
 
ฉันมอบให้เ
F 
ธอ.. 
 
 
Fm 
 
ผู้เ
C 
ดียว..

OUTRO | C |


เมื่อเราสบตากัน..ครั้งแรกที่เจอ
ในใจรับรู้ รักทันทีรักไม่เปลี่ยนแปลง
ดาราดวงน้อยๆ กลอยใจของแม่
ไม่มีข้อแม้ ไม่ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไร
อย่างไร..ก็จะรัก..

( ดนตรี )

คอยภาวนา..ให้เจ้าลาลับไกล
กอดแม่ได้ไหม เพราะดวงใจนั้นเป็นห่วงเธอ
แต่ตราบที่ยังหายใจ ตราบใดที่เรายังเห็นกัน
สัญญาจะคอยเคียงข้าง..เรื่อยไปแบบนี้

หนทางมืดมนแค่ไหนจะคอยส่องแสง
หากใจสีแดงบอบช้ำ แม่จะเยียวยา
ขอให้เธอจงรู้.. ก่อนที่เราจากไกล
ว่าลมหายจทั้งหมดนี้ ฉันมอบให้เธอ
ให้เธอ..

( ดนตรี )

คอยภาวนา..ให้เจ้าลาลับไกล
กอดแม่ได้ไหม เพราะดวงใจฉันเป็นห่วงเธอ
แต่ตราบที่ยังหายใจ ตราบใดที่เรายังเห็นกัน
สัญญาจะคอยเคียงข้าง..เรื่อยไปแบบนี้

หนทางมืดมนแค่ไหนจะคอยส่องแสง
หากใจสีแดงบอบช้ำ แม่จะเยียวยา
ขอให้เธอจงรู้.. ก่อนที่เราจากไกล
ลมหายจทั้งหมดนี้ ฉันมอบให้เธอ

หนทางมืดมนแค่ไหนจะคอยส่องแสง
หากใจสีแดงบอบช้ำ แม่จะเยียวยา
ขอให้เธอจงรู้.. ก่อนที่เราจากไกล
ลมหายจทั้งหมดนี้ ฉันมอบให้เธอ

ลมหายจทั้งหมดนี้ ฉันมอบให้เธอ..
ผู้เดียว..

มิวสิควิดีโอ ทุกลมหายใจ คณะขวัญใจ

เพลง : ทุกลมหายใจ
ศิลปิน : คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เรียบเรียง : คณะขวัญใจ
ติดต่องานแสดง : 063-9166983
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend