คอร์ดเพลง อ้ายอาจบ่รอด – มิว เดโว

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้ายอาจบ่รอด
ศิลปิน มิว เดโว
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | E G#m | A | B | E |

 
ตั้งแต่
E 
ฮู้ว่าน้องฮักเขา
 
ควา
G#m 
มเหงาเหมารถแลนตำ
 
ฝนควา
F#m 
มช้ำ 
 
 
B 
ตกในตาข
E 
าสั่น
 
ป่านนี้
C#m 
บ๊อคนฮักของอ้าย
 
เว้างา
E 
ยๆ 
 
แค่ไลน์เลิกกิน
 
เจ้าแล
F#m 
นนำคนนั้น
 
อ้ายแลน
B 
นำความว่า
E 
งเปล่า

 
E 
จ็บจนฮอดกระดูก
 
มีควา
G#m 
มทุกข์แบบบ่อตั้งโต
 
ใจเจ้าผู
F#m 
กโบว์ 
 
B 
จอ้ายผูกฝ้ายเอิ้
E 
นขวัญ
 
เหล้
C#m 
าขาวเบิ้ดขวดที่แล้ว
 
ยังบ่มีแ
E 
ววเซาคิดฮอดกัน
 
F#m 
นฮักถูกจ้าประหาร
 
อยากบอกอาก
B 
ารของมันตอ
E 
นนี้

 
* มันอาจบ่
C#m 
รอดมาก่อนมันแน่
 
ใจมันเป็นแ
E 
ผลแคร์มันได้บ่
 
บักหน้าก
F#m 
อซอ 
 
 
B 
..ขอเทื่อสุ
E 
ดท้าย

 
** บ่รอดอี
C#m 
หลีบ่มีแผนสอง
 
เมื่อเจ้าบ่ม
E 
องบ่มีหม่องไป
 
หรืออยากให้อ้า
F#m 
ยตาย
 
อย่า
B 
ไปตอนนี้ไ
E 
ด้บ่.
B 
..

 
*** อยู่กับอ้า
E 
ยก่อนตอ
G#m 
นนี้ใจมันอ่อ
C#m 
นแอ
 
ให้ตั้งหลักแ
A 
หน่ 
 
บ่ได้แ
B 
ปลว่าบ่ให้ไ
E 
 
เจ้าอั
C#m 
พเฟสเดทกันกับเขา
 
อ้ายอั
E 
พเฟสเหล้าเบิ้ดเป็นไห
 
อาจบ่รอ
F#m 
ดตาย 
 
อย่า
B 
ไปจากอ้า
E 
ย..ได้บ่

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |

( *, **, *** )

OUTRO | E G#m | A B | E | E |

เนื้อเพลง
ตั้งแต่ฮู้ว่าน้องฮักเขา
ความเหงาเหมารถแลนตำ
ฝนความช้ำ ตกในตาขาสั่น
ป่านนี้บ๊อคนฮักของอ้าย
เว้างายๆ แค่ไลน์เลิกกิน
เจ้าและนำคนนั้น
อ้ายแลนนำความว่างเปล่า

เจ็บจนฮอดกระดูก
มีความทุกข์แบบบ่อตั้งโต
ใจเจ้าผูกโบว์ ใจอ้ายผูกฝ้ายเอิ้นขวัญ
เหล้าขาวเบิ้ดขวดที่แล้ว
ยังบ่มีแววเซาคิดฮอดกัน
คนฮักถูกจ้าประหาร
อยากบอกอาการของมันตอนนี้

* มันอาจบ่รอดมาก่อนมันแน่
ใจมันเป็นแผลแคร์มันได้บ่
บักหน้ากอซอ ขอเทื่อสุดท้าย

** บ่รอดอีหลีบ่มีแผนสอง
เมื่อเจ้าของบ่มีหม่องไป
หรืออยากให้อ้ายตาย
อย่าไปตอนนี้ได้บ่

*** อยู่กับอ้ายก่อนตอนนี้ใจมันอ่อนแอ
ให้ตั้งหลักแหน่ บ่ได้แปลว่าบ่ให้
เจ้าอัพเฟสเดทกันกับเขา
อ้ายอัพเฟสเหล้าเบิ้ดเป็นไห
อาจบ่รอดตาย อย่าไปจากอ้ายได้บ่

( ดนตรี )

( *, **, *** )
เพลง : อ้ายอาจบ่รอด
ศิลปิน : มิว เดโว
คำร้อง/ทำนอง : ซอ เกษตรวิสัย
เรียบเรียง: ธน ธนันธร
ห้องบันทึกเสียง: แฮปาปี้สตูดิโอ
กราฟิก : บอล เกฎษดา
ติดต่องานโชว์ @ พี่ตุ๊ด นาฬิกา 080-0556696
มิว เดโว - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend