คอร์ดเพลง กอดขวดเหล้า – มิว เดโว

  
Text   

คอร์ดเพลง กอดขวดเหล้า
ศิลปิน มิว เดโว
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง กอดขวดเหล้า สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Cm | Gm | Cm | Bb |
INTRO | Cm Gm | Cm Gm | Eb Bb | Cm |
INTRO | Fm | Cm | Bb Gm | Cm |

 
นอนหนาว.
Cm 
 
กอดขวดเหล้าขาวในวันน้อ
Eb 
งแต่ง
 
ถึ
Bb 
งอ้ายสิฮักเจ้
Eb 
าแฮง
 
บ่กล้
Fm 
าแสดงย่อนเมาเหล้
Gm 
าขาว
 
เจ็บปวดปา
Cm 
นได๋กิ
Bb 
นเหล้าพักใจเรื่อ
Cm 
งราว
 
เจ็บช้ำพอกินน้ำ
Eb 
เปล่า
 
จะกินเหล้
Fm 
าขาวแกล้มกั
Bb 
บน้ำตา

 
อย่
Eb 
าคิด 
 
ว่
Gm 
าอ้ายสิลืมล
Cm 
งได้
 
ถึงจะเมาเหล้าเม
Fm 
าใจกะบ่กล้
Bb 
าไปถึงใจต้อ
Eb 
งการ
Gm 
 
โอ้ว่าศรี
Ab 
ๆ 
 
มื้
Gm 
อนี้วันแต่งน
Cm 
งคราญ
 
เสียงเครื่องขยายกั
Eb 
งวาน
 
อ้ายซ
Bb 
มซานกับแก้
Eb 
วสุรา

 
*  
Cm 
หยดน้ำ
Bb 
ตาไหลผ่าแก้
Cm 
วเหล้า
 
คิดฮอดเรื่อ
Ab 
งเก่าเมื่ออ้า
Bb 
ยเศร้าน้องยังปลอ
Eb 
บใจ
Gm 
 
หยุดเถิ
Ab 
ดหนาครา
Gm 
บน้ำตาเห็นแล้วปว
Cm 
ดใจ
 
บัดนี้หนาจะมี
Eb 
ใครเป็นห่วงเป็
Fm 
นใยเมื่อไม่
Gm 
มีเธอ
Cm 

 
** นอนหนาว.
Cm 
 
มองดูเดือนดาวมีเหล้าเป็
Eb 
นเพื่อน
 
เสีย
Bb 
งเครื่องขยายย้ำ
Eb 
เตือน
 
อยากลงจา
Fm 
กเฮือนไปช่วยงา
Gm 
นเธอ
 
แต่ไป
Cm 
บ่ได้ย่านหั
Gm 
วใจของอ้ายพลั้
Fm 
งเผลอ
 
ย่า
Bb 
นอ้ายไปหลงล
Eb 
ะเมอ
 
ย่านตั
Bb 
วเธอ.. 
 
Eb 
ะช้ำชอกใจ

INSTRU | Cm | Eb | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab | Eb | Fm Gm | Cm |

( *, ** )

OUTRO | Fm | Gm | Ab Gm | Cm | Cm |

เนื้อเพลง กอดขวดเหล้า
นอนหนาว…
กอดขวดเหล้าขาวในวันน้องแต่ง
ถึงอ้ายสิฮักเจ้าแฮง
บ่กล้าแสดงย่อนเมาเหล้าขาว
เจ็บปวดปานได๋กินเหล้าพักใจเรื่องราว
เจ็บช้ำพอกินน้ำเปล่า
จะกินเหล้าขาวแกล้มกับน้ำตา

อย่าคิด ว่าอ้ายสิลืมลงได้
ถึงจะเมาเหล้าเมาใจกะบ่กล้าไปถึงใจต้องการ
โอ้ว่าศรีๆ มื้อนี้วันแต่งนงคราญ
เสียงเครื่องขยายกังวาน
อ้ายซมซานกับแก้วสุรา

* หยดน้ำตาไหลหาแก้วเหล้า
คิดฮอดเรื่องเก่าเมื่ออ้ายเศร้าน้องยังปลอบใจ
หยุดเถิดหนาคราบน้ำตาเห็นแล้วปวดใจ
บัดนี้หนาจะมีใครเป็นห่วงเป็นใยเมื่อไม่มีเธอ

** นอนหนาว…
มองดูเดือนดาวมีเหล้าเป็นเพื่อน
เสียงเครื่องขยายย้ำเตือน
อยากลงจากเฮือนไปช่วยงานเธอ
แต่ไปบ่ได้ย่านหัวใจของอ้ายพลั้งเผลอ
ย่านอ้ายไปหลงละเมอ
ย่านตัวเธอ.. จะช้ำชอกใจ

( ดนตรี )

( *, ** )
เพลง: กอดขวดเหล้า (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : มิว เดโว
คำร้อง/ทำนอง: ก้อม สอกิ้น
เรียบเรียง: สมศักดิ์ พิลารัตน์
กราฟฟิก: บอล เกฎษดา
ติดต่องานโชว์ @ พี่ตุ๊ด นาฬิกา 080-0556696
คอร์ดเพลง กอดขวดเหล้า - มิว เดโว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend