คอร์ดเพลง ชนแก้ว GAVIN.D

  
Text   


INTRO | D C#m | Bm |
INTRO | D C#m | Bm |

 
หยิบแ
A 
ก้วขึ้นมามอ
C#m 
งตาแล้
F#m 
วชน
 
ดื่มเ
Em 
พื่อลืมใ
A 
ครสัก
D 
คน 
 
คนที่ไม่
C#m 
เคยแคร์
 
ปล่อยให้เ
Bm 
รื่องร้ายๆ 
 
พัดผ่า
E 
นไป

 
แค่
A 
หันมารัก
C#m 
ตัวเอง
F#m 
ก็พอ
 
ถ้าเขาไม่
Em 
รักก็ไ
A 
ม่ต้อง
D 
รอ 
 
ให้จบไ
C#m 
ปกับคืนนี้
Bm 
แล้วค่อยเริ่มต้นใ
E 
หม่อีกครั้ง

 
ไม่ว่าปี
A 
นี้หรือว่า Next year
 
You  
C#m 
always be my dear
 
ไม่ว่า
F#m 
นานเท่าไร 
 
ไม่ว่านานแค่ไหน
 
ไม่
Em 
ว่าจะทำอะไ
A 
รยังคิด
D 
ถึง
 
ไม่ต้องกั
C#m 
งวล 
 
ไม่ต้องส
Bm 
งสัย
 
อยากให้เธอสบา
E 
ยใจ..

 
ก็
A 
พอ.. 
 
 
C#m 
 
F#m 
 
Em 
 
A 
 
ฉันต้องเข้า
D 
ใจ So I’ll drink to
C#m 
night
 
รินแก้วแล้วก็ว
Bm 
นไป 
 
หมดแก้วในค่ำคื
E 
นนี้
 
ให้ฉันตรอมใจคนเดียว Lets go
 

 
หยิบแ
A 
ก้วขึ้นมามอ
C#m 
งตาแล้
F#m 
วชน
 
ดื่มเ
Em 
พื่อลืมใ
A 
ครสัก
D 
คน 
 
คนที่ไม่
C#m 
เคยแคร์
 
ปล่อยให้เ
Bm 
รื่องร้ายๆ 
 
พัดผ่า
E 
นไป

 
แค่
A 
หันมารัก
C#m 
ตัวเอง
F#m 
ก็พอ
 
ถ้าเขาไม่
Em 
รักก็ไ
A 
ม่ต้อง
D 
รอ 
 
ให้จบไ
C#m 
ปกับคืนนี้
Bm 
แล้วค่อยเริ่มต้นใ
E 
หม่อีกค
A 
รั้ง..

 
Let’s  
C#m 
go อูว โว้ โอ โอ  
F#m 
โอ
 
Let’s  
Em 
go อูว โว้  
A 
โอ โอ  
D 
โอ
 
Let’s  
C#m 
go อูว โว้ โอ โอ  
Bm 
โอ 
 
 
E 

A 
เอาแล้ว เอาแล้ว มันเหมือนฉัน
C#m 
ลืมแล้ว 
 
ลืมแล้ว
F#m 
หมดแก้ว หมดแก้ว ทุกอย่างจะ
Em 
จบแล้วละ
A 
มั้ง
 
หรือเป
D 
ล่า 
 
เริ่มต้นใ
C#m 
หม่ 
 
ถึงแม้ว่าเจ็
Bm 
บใจ
 
แต่ใจยังคิด
E 
ถึง..

 
เวลาผมเ
A 
มา 
 
ผมแค่อยากจะโทรหา
C#m 
เธอ
 
เวลาผม
F#m 
เมา 
 
ผมได้แค่
Em 
ส่อง IG เ
A 
ธอ
 
เวลาผมเ
D 
มา 
 
มีสาวเดินเข้ามาขอ
C#m 
เบอร์
 
แต่ตอนผมสร่าง
Bm 
เมา 
 
สุดท้ายผมยังไม่
E 
ลืมเธอ

 
หยิบแ
A 
ก้วขึ้นมามอ
C#m 
งตาแล้
F#m 
วชน
 
ดื่มเ
Em 
พื่อลืมใ
A 
ครสัก
D 
คน 
 
คนที่ไม่
C#m 
เคยแคร์
 
ปล่อยให้เ
Bm 
รื่องร้ายๆ 
 
พัดผ่า
E 
นไป

 
แค่
A 
หันมารัก
C#m 
ตัวเอง
F#m 
ก็พอ
 
ถ้าเขาไม่
Em 
รักก็ไ
A 
ม่ต้อง
D 
รอ 
 
ให้จบไ
C#m 
ปกับคืนนี้
Bm 
แล้วค่อยเริ่มต้นใ
E 
หม่อีกครั้ง

 
หยิบแ
A 
ก้วขึ้นมามอ
C#m 
งตาแล้
F#m 
วชน
 
ดื่มเ
Em 
พื่อลืมใ
A 
ครสัก
D 
คน 
 
คนที่ไม่
C#m 
เคยแคร์
 
ปล่อยให้เ
Bm 
รื่องร้ายๆ 
 
พัดผ่า
E 
นไป

 
แค่
A 
หันมารัก
C#m 
ตัวเอง
F#m 
ก็พอ
 
ถ้าเขาไม่
Em 
รักก็ไ
A 
ม่ต้อง
D 
รอ 
 
ให้จบไ
C#m 
ปกับคืนนี้
Bm 
แล้วค่อยเริ่มต้นใ
E 
หม่อีกค
A 
รั้ง

 
Let’s  
C#m 
go อูว โว้ โอ โอ  
F#m 
โอ
 
Let’s  
Em 
go อูว โว้  
A 
โอ โอ  
D 
โอ
 
Let’s  
C#m 
go อูว โว้ โอ โอ  
Bm 
โอ 
 
 
E 


หยิบแก้วขึ้นมามองตาแล้วชน
ดื่มเพื่อลืมใครสักคน คนที่ไม่เคยแคร์
ปล่อยให้เรื่องร้ายๆ พัดผ่านไป

แค่หันมารักตัวเองก็พอ
ถ้าเขาไม่รักก็ไม่ต้องรอ ให้จบไปกับคืนนี้
แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ไม่ว่าปีนี้หรือว่า Next year
You always be my dear
ไม่ว่านานเท่าไร ไม่ว่านานแค่ไหน
ไม่ว่าจะทำอะไรยังคิดถึง
ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องสงสัย
อยากให้เธอสบายใจ..

ก็พอ..
ฉันต้องเข้าใจ So I’ll drink tonight
รินแก้วแล้วก็วนไป หมดแก้วในค่ำคืนนี้
ให้ฉันตรอมใจคนเดียว Lets go

หยิบแก้วขึ้นมามองตาแล้วชน
ดื่มเพื่อลืมใครสักคน คนที่ไม่เคยแคร์
ปล่อยให้เรื่องร้ายๆ พัดผ่านไป

แค่หันมารักตัวเองก็พอ
ถ้าเขาไม่รักก็ไม่ต้องรอ ให้จบไปกับคืนนี้
แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง..

Let’s go อูว โว้ โอ โอ โอ
Let’s go อูว โว้ โอ โอ โอ
Let’s go อูว โว้ โอ โอ โอ

เอาแล้ว เอาแล้ว มันเหมือนฉันลืมแล้ว ลืมแล้ว
หมดแก้ว หมดแก้ว ทุกอย่างจะจบแล้วละมั้ง
หรือเปล่า เริ่มต้นใหม่ ถึงแม้ว่าเจ็บใจ
แต่ใจยังคิดถึง..

เวลาผมเมา ผมแค่อยากจะโทรหาเธอ
เวลาผมเมา ผมได้แค่ส่อง IG เธอ
เวลาผมเมา มีสาวเดินเข้ามาขอเบอร์
แต่ตอนผมสร่างเมา สุดท้ายผมยังไม่ลืมเธอ

หยิบแก้วขึ้นมามองตาแล้วชน
ดื่มเพื่อลืมใครสักคน คนที่ไม่เคยแคร์
ปล่อยให้เรื่องร้ายๆ พัดผ่านไป

แค่หันมารักตัวเองก็พอ
ถ้าเขาไม่รักก็ไม่ต้องรอ ให้จบไปกับคืนนี้
แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

หยิบแก้วขึ้นมามองตาแล้วชน
ดื่มเพื่อลืมใครสักคน คนที่ไม่เคยแคร์
ปล่อยให้เรื่องร้ายๆ พัดผ่านไป

แค่หันมารักตัวเองก็พอ
ถ้าเขาไม่รักก็ไม่ต้องรอ ให้จบไปกับคืนนี้
แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Let’s go อูว โว้ โอ โอ โอ
Let’s go อูว โว้ โอ โอ โอ
Let’s go อูว โว้ โอ โอ โอ

มิวสิควิดีโอ ชนแก้ว GAVIN.D

เพลง : ชนแก้ว
ศิลปิน : GAVIN.D
เนื้อร้อง/ทำนอง : GAVIN.D, MARC
เรียบเรียง : GAVIN.D
for work : 06-1256-6969
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend