คอร์ดเพลง แรงใจหน้าจอ ไรอัล กาจบัณฑิต

  
Text   


INTRO | Eb | Eb | Ab Bb | Eb |

 
ให้เหนื่อยเท่า
Eb 
ไร 
 
ได้นอนก็หายไม่บ่น
 
แต่เรื่องความจน นอนกี่
Ab 
คืนมันก็ไม่
Eb 
หาย
 
ผ่านเดือนผ่าน
Ebm 
วัน 
 
เหมือนมันจะผ่านไ
Abm 
ม่ได้
 
ที่ยังหา
Eb 
ยใจ 
 
เพรา
Cm 
ะรู้ว่ายั
Fm 
งมีเธอ 
 
 
Bb 

 
บากบั่นทำ
Eb 
งาน 
 
ทุกวันไม่เคยแหนงหน่าย
 
โดดเดี่ยวเพียงกาย หัว
Ab 
ใจมั่นคงเ
Eb 
สมอ
 
จะไกลแค่
Ebm 
ไหน 
 
จุดหมายนั้นต้อง
Abm 
มีเธอ
 
ข้างทางจะไม่พลั้ง
Bbm 
เผลอ 
 
เพราะ
Db 
รู้ว่ามีค
Ebm 
นรอ

 
เหนื่อยแค่
Db 
กาย 
 
มัน
Bbm 
คงจะไม่เท่
Ebm 
าไร
 
แต่ที่หั
Abm 
วใจ 
 
ก็
Db 
มีบางทีที่
Gb 
ท้อ
 
เมื่อมองมื
Eb 
อถือ 
 
ก็พร้อมที่จะ
Ebm 
สู้ต่อ
 
รูปคนที่อยู่หน้
Gb 
าจอ 
 
คน
Ebm 
นี้นี่คือแรง
Abm 
ใจ 
 
 
Bb 

 
ก่อนข่มตา
Eb 
นอน 
 
เคยถอนหายใจทุกที
 
แต่มาวันนี้มองบน
Ab 
จอความท้อก็
Eb 
หาย
 
สักวันเถอะ
Ebm 
หนา 
 
บนฟ้าคงจะเ
Abm 
ห็นใจ
 
จุดหมายที่เคยตั้
Bbm 
งไว้ 
 
จะ
Db 
ไปพร้อมค
Ebm 
นที่รอ

INSTRU | Ebm | Abm | Bbm | Db | Ebm |

 
เหนื่อยแค่
Db 
กาย 
 
มัน
Bbm 
คงจะไม่เท่
Ebm 
าไร
 
แต่ที่หั
Abm 
วใจ 
 
ก็
Db 
มีบางทีที่
Gb 
ท้อ
 
เมื่อมองมื
Eb 
อถือ 
 
ก็พร้อมที่จะ
Ebm 
สู้ต่อ
 
รูปคนที่อยู่หน้
Gb 
าจอ 
 
คน
Ebm 
นี้นี่คือแรง
Abm 
ใจ 
 
 
Bb 

 
ก่อนข่มตา
Eb 
นอน 
 
เคยถอนหายใจทุกที
 
แต่มาวันนี้มองบน
Ab 
จอความท้อก็
Eb 
หาย
 
สักวันเถอะ
Ebm 
หนา 
 
บนฟ้าคงจะเ
Abm 
ห็นใจ
 
จุดหมายที่เคยตั้
Bbm 
งไว้ 
 
จะ
Db 
ไปพร้อมค
Ebm 
นที่รอ

 
สักวันเถอะ
Ebm 
หนา 
 
บนฟ้าคงจะเ
Abm 
ห็นใจ
 
จุดหมายที่เคยตั้
Bbm 
งไว้ 
 
จะ
Db 
ไปพร้อ
Ebm 
มคนในจอ

OUTRO | Ab Bb | Eb |


ให้เหนื่อยเท่าไร ได้นอนก็หายไม่บ่น
แต่เรื่องความจน นอนกี่คืนมันก็ไม่หาย
ผ่านเดือนผ่านวัน เหมือนมันจะผ่านไม่ได้
ที่ยังหายใจ เพราะรู้ว่ายังมีเธอ

บากบั่นทำงาน ทุกวันไม่เคยแหนงหน่าย
โดดเดี่ยวเพียงกาย หัวใจมั่นคงเสมอ
จะไกลแค่ไหน จุดหมายนั้นต้องมีเธอ
ข้างทางจะไม่พลั้งเผลอ เพราะรู้ว่ามีคนรอ

เหนื่อยแค่กาย มันคงจะไม่เท่าไร
แต่ที่หัวใจ ก็มีบางทีที่ท้อ
เมื่อมองมือถือ ก็พร้อมที่จะสู้ต่อ
รูปคนที่อยู่หน้าจอ คนนี้นี่คือแรงใจ

ก่อนข่มตานอน เคยถอนหายใจทุกที
แต่มาวันนี้มองบนจอความท้อก็หาย
สักวันเถอะหนา บนฟ้าคงจะเห็นใจ
จุดหมายที่เคยตั้งไว้ จะไปพร้อมคนในจอ

ดนตรี

เหนื่อยแค่กาย มันคงจะไม่เท่าไร
แต่ที่หัวใจ ก็มีบางทีที่ท้อ
เมื่อมองมือถือ ก็พร้อมที่จะสู้ต่อ
รูปคนที่อยู่หน้าจอ คนนี้นี่คือแรงใจ

ก่อนข่มตานอน เคยถอนหายใจทุกที
แต่มาวันนี้มองบนจอความท้อก็หาย
สักวันเถอะหนา บนฟ้าคงจะเห็นใจ
จุดหมายที่เคยตั้งไว้ จะไปพร้อมคนที่รอ

สักวันเถอะหนา บนฟ้าคงจะเห็นใจ
จุดหมายที่เคยตั้งไว้ จะไปพร้อมคนในจอ

มิวสิควิดีโอ แรงใจหน้าจอ ไรอัล กาจบัณฑิต

เพลง : แรงใจหน้าจอ
ศิลปิน : ไรอัล กาจบัณฑิต
เนื้อร้อง/ทำนอง : โก๋ ลำลูกกา, กื๋อ บางกรวย
เรียบเรียง : โช้ย ลั่นทุ่ง
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend