คอร์ดเพลง อยากได้อ้าย กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   


INTRO | Bb | F | Eb | F |
INTRO | Gm | F | Eb F | Gm | F |

Bb 
มักยุบ่อ้าย 
 
คนหน้าตาดี
Gm 
มักยุบ่พี่คนหน้าตาสวย
Eb 
มักยุบ่อ้าย 
 
เทิงสวยเทิงรวย
F 
โสดๆ ซิงๆ จั่งซี่บ่มีใจแน่บ่
Bb 
น้อ.. 
 
 
F 

Bb 
น้องบ่ได้รวยคือไผ
Gm 
นมบ่ได้ใหญ่คือเขา 
 
 
Eb 
คนที่น้องมักคือเจ้า
F 
คำว่า ฟอ แอ นอแฟนมันสิแม่นอ้ายบ่
Bb 
น้อ.. 
 
 
F 

 
โอ้
Gm 
เด้น้องยังโสดอยู่ในโหมดจีบ
 
ได้ เด้
 
อ้ายนั้น บ่สนใจแน่บ่
Eb 
น้อ
 
พ่อรูปหล่อคือเป็นตาหยิกแท้
Gm 
อ้าย
 
คนไคเอ๋ย..  
F 

 
น้อง
Gm 
นี้ บ่มีไผอยู่ในใจ แน่นอ
 
นเด้อ
 
โสดอ้อนต้อนนอนเหงาเดียว
Eb 
ดาย
 
อยากได้อ้ายละมาเป็นคู่
Gm 
ซ้อน 
 
สิได้บ่น้อ

INSTRU | Eb | F | Gm | F |

 
ทนบ่ไ
Eb 
หวแล้วอยากได้อ้ายเป็นแ
F 
ฟน
 
มาเดินควง
Dm 
แขน 
 
สิได้บ่
Gm 
หนอ
 
คนอีห
Eb 
ยังกะจั่งแม่นห
F 
ล่อ 
 
สเปกต้องก
Bb 
าร
 
บ่ได้เว้าห
Gm 
ยอก 
 
จริงจังจริง
F 
ใจ
 
อยากมีชื่อ
Dm 
อ้ายทะเบียน
Gm 
บ้าน
 
ประก
Eb 
าศอย่างเป็นทางก
F 
าร
 
ในทะเบียนสมรส..
 

INSTRU | Gm Bb | Eb D |
INSTRU | Gm Bb | Eb D | Gm |
INSTRU | Gm | F | Eb | Dm |
INSTRU | Eb | Dm | Cm | F |

Bb 
มักยุบ่อ้าย 
 
คนหน้าตาดี
Gm 
มักยุบ่พี่คนหน้าตาสวย
Eb 
มักยุบ่อ้าย 
 
เทิงสวยเทิงรวย
F 
โสดๆ ซิงๆ จั่งซี่บ่มีใจแน่บ่
Bb 
น้อ.. 
 
 
F 

Bb 
น้องบ่ได้รวยคือไผ
Gm 
นมบ่ได้ใหญ่คือเขา 
 
 
Eb 
คนที่น้องมักคือเจ้า
F 
คำว่า ฟอ แอ นอแฟนมันสิแม่นอ้ายบ่
Bb 
น้อ.. 
 
 
F 

 
โอ้
Gm 
เด้น้องยังโสดอยู่ในโหมดจีบ
 
ได้ เด้
 
อ้ายนั้น บ่สนใจแน่บ่
Eb 
น้อ
 
พ่อรูปหล่อคือเป็นตาหยิกแท้
Gm 
อ้าย
 
คนไคเอ๋ย..  
F 

 
น้อง
Gm 
นี้ บ่มีไผอยู่ในใจ แน่นอ
 
นเด้อ
 
โสดอ้อนต้อนนอนเหงาเดียว
Eb 
ดาย
 
อยากได้อ้ายละมาเป็นคู่
Gm 
ซ้อน 
 
สิได้บ่น้อ

INSTRU | Eb | F | Gm | F |

 
ทนบ่ไ
Eb 
หวแล้วอยากได้อ้ายเป็นแ
F 
ฟน
 
มาเดินควง
Dm 
แขน 
 
สิได้บ่
Gm 
หนอ
 
คนอีห
Eb 
ยังกะจั่งแม่นห
F 
ล่อ 
 
สเปกต้องก
Bb 
าร
 
บ่ได้เว้าห
Gm 
ยอก 
 
จริงจังจริง
F 
ใจ
 
อยากมีชื่อ
Dm 
อ้ายทะเบียน
Gm 
บ้าน
 
ประก
Eb 
าศอย่างเป็นทางก
F 
าร
 
ในทะเบียนสมรส..
 

 
ทนบ่ไ
Eb 
หวแล้วอยากได้อ้ายเป็นแ
F 
ฟน
 
มาเดินควง
Dm 
แขน 
 
สิได้บ่
Gm 
หนอ
 
คนอีห
Eb 
ยังกะจั่งแม่นห
F 
ล่อ 
 
สเปกต้องก
Bb 
าร
 
บ่ได้เว้าห
Gm 
ยอก 
 
จริงจังจริง
F 
ใจ
 
อยากมีชื่อ
Dm 
อ้ายทะเบียน
Gm 
บ้าน
 
ประก
Eb 
าศอย่างเป็นทางก
F 
าร
 
ในทะเบียนส
Gm 
มรส..
 

Bb 
มักยุบ่อ้าย 
 
คนหน้าตาดี
Gm 
มักยุบ่พี่คนหน้าตาสวย
Eb 
มักยุบ่อ้าย 
 
เทิงสวยเทิงรวย
F 
โสดๆ ซิงๆ จั่งซี่.. สิมีใจแน่บ่
 
น้อ..

INTRO | Gm | F | Eb F | Gm | F | Gm |


มักยุบ่อ้าย คนหน้าตาดี
มักยุบ่พี่คนหน้าตาสวย
มักยุบ่อ้าย เทิงสวยเทิงรวย
โสดๆ ซิงๆ จั่งซี่ บ่มีใจแน่บ่หน้อ

น้องบ่ได้รวยคือไผ นมบ่ได้ใหญ่คือเขา
คนที่น้องมัก คือเจ้า
คำว่า ฟอ แอ นอแฟนมันสิแม่นอ้ายบ่น้อ

โอ้เด้น้องยังโสดอยู่ในโหมดจีบได้ เด้
อ้ายนั้น บ่สนใจแน่บ่ น้อ
พ่อรูปหล่อคือเป็นตาหยิกแท้อ้าย
คนไคเอ๋ย

น้องนี้ บ่มีไผอยู่ในใจ แน่นอนเด้อ
โสดอ้อนต้อนนอนเหงาเดียวดาย
อยากได้อ้ายละมาเป็นคู่ซ้อน สิได้บ่น้อ

ทนบ่ไหวแล้วอยากได้อ้ายเป็นแฟน
มาเดินควงแขน สิได้บ่หนอ
คนอีหยังกะจั่งแม่นหล่อ สเปกต้องการ
บ่ได้เว้าหยอก จริงจังจริงใจ
อยากมีชื่ออ้ายทะเบียนบ้าน
ประกาศอย่างเป็นทางการ
ในทะเบียนสมรส

ดนตรี

มักยุบ่อ้าย คนหน้าตาดี
มักยุบ่พี่คนหน้าตาสวย
มักยุบ่อ้าย เทิงสวยเทิงรวย
โสดๆ ซิงๆ จั่งซี่ บ่มีใจแน่บ่หน้อ

น้องบ่ได้รวยคือไผ นมบ่ได้ใหญ่คือเขา
คนที่น้องมัก คือเจ้า
คำว่า ฟอ แอ นอแฟนมันสิแม่นอ้ายบ่น้อ

โอ้เด้น้องยังโสดอยู่ในโหมดจีบได้ เด้
อ้ายนั้น บ่สนใจแน่บ่ น้อ
พ่อรูปหล่อคือเป็นตาหยิกแท้อ้าย
คนไคเอ๋ย

น้องนี้ บ่มีไผอยู่ในใจ แน่นอนเด้อ
โสดอ้อนต้อนนอนเหงาเดียวดาย
อยากได้อ้ายละมาเป็นคู่ซ้อน สิได้บ่น้อ

ทนบ่ไหวแล้วอยากได้อ้ายเป็นแฟน
มาเดินควงแขน สิได้บ่หนอ
คนอีหยังกะจั่งแม่นหล่อ สเปกต้องการ
บ่ได้เว้าหยอก จริงจังจริงใจ
อยากมีชื่ออ้ายทะเบียนบ้าน
ประกาศอย่างเป็นทางการ
ในทะเบียนสมรส

ทนบ่ไหวแล้วอยากได้อ้ายเป็นแฟน
มาเดินควงแขน สิได้บ่หนอ
คนอีหยังกะจั่งแม่นหล่อ สเปกต้องการ
บ่ได้เว้าหยอก จริงจังจริงใจ
อยากมีชื่ออ้ายทะเบียนบ้าน
ประกาศอย่างเป็นทางการ
ในทะเบียนสมรส

มักยุบ่อ้าย คนหน้าตาดี
มักยุบ่พี่คนหน้าตาสวย
มักยุบ่อ้าย เทิงสวยเทิงรวย
โสดๆซิงๆจั่งซี่ สิมีใจแน่บ่หน้อ

มิวสิควิดีโอ อยากได้อ้าย กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : อยากได้อ้าย
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโย
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend