คอร์ดเพลง ลืมบ่ได้ พีท ได้หมดถ้าสดชื่น feat.ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   


INTRO | Eb | F | Dm | Gm |
INTRO | Eb | F | Dm | Gm | Gm |

Gm 
ลืมมันลืมบ่ได้ดอก 
 
ยังนึกถึงและคิดฮอด
F 
อยู่ตรงนี้ตลอด 
 
บ่ไ
Gm 
ปไส
Gm 
ยังบ่ลืมเลยฮอยกอด 
 
ยังคิดฮอดทุกถ้อยคำ
F 
จื่อยังจะฝัง
Gm 
ใจ

Gm 
บอกได้เลยตอนนี้ว่า
F 
ยังบ่ลืม
Dm 
แม้ว่ามันสิผ่านมาโ
Gm 
ดนปานไหด๋
Gm 
ความทรงจำมันยัง 
 
ฝัง
F 
ลึกถึงใจ
 
สิให้
Dm 
ลืมมันลืมบ่ได้ดอก
Gm 
เด้อ

 
อยู่ไสละ
Eb 
หนาคนที่เฮาเคยห
F 
วง
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
ห่วงใจทั้งดวงของ
Gm 
อ้าย
 
ผู้เคยชิด
Eb 
ข้าง 
 
ส่างมาฮ่างห่างไ
F 
กล
 
เจ้าคือสิมีผู้ใ
Dm 
หม่ไปนำเขาแล้วละ
Gm 
หนอ
 
โอ่โอ้ย อี
Eb 
หล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
F 
จัก
 
สิอ่วยไป
Dm 
ไส 
 
ทางได๋กะพ้อ
Gm 
เจ้า
 
ความหลังครั้งเ
Eb 
ก่า 
 
คอยติดตามคือจั่งเ
F 
งา
 
ความเว้าว่าสิ
Dm 
ลืม.. 
 
แต่เฮาคงลืมบ่ไ
Gm 
ด้ดอก..

INSTRU | Eb | F | Dm | Gm |
INSTRU | Eb | F | Dm | Gm | Gm |

Gm 
บอกได้เลยตอนนี้ว่า
F 
ยังบ่ลืม
Dm 
แม้ว่ามันสิผ่านมาโ
Gm 
ดนปานไหด๋
Gm 
ความทรงจำมันยัง 
 
ฝัง
F 
ลึกถึงใจ
 
สิให้
Dm 
ลืมมันลืมบ่ได้ดอก
Gm 
เด้อ

 
อยู่ไสละ
Eb 
หนาคนที่เฮาเคยห
F 
วง
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
ห่วงใจทั้งดวงของ
Gm 
อ้าย
 
ผู้เคยชิด
Eb 
ข้าง 
 
ส่างมาฮ่างห่างไ
F 
กล
 
เจ้าคือสิมีผู้ใ
Dm 
หม่ไปนำเขาแล้วละ
Gm 
หนอ
 
โอ่โอ้ย อี
Eb 
หล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
F 
จัก
 
สิอ่วยไป
Dm 
ไส 
 
ทางได๋กะพ้อ
Gm 
เจ้า
 
ความหลังครั้งเ
Eb 
ก่า 
 
คอยติดตามคือจั่งเ
F 
งา
 
ความเว้าว่าสิ
Dm 
ลืม.. 
 
แต่เฮาคงลืมบ่ไ
Gm 
ด้ดอก..

Eb 
โอ้ย.. 
 
อ้า
F 
ยเอ๋ย…
 
น้องบ่
Dm 
เคยคิดสิถิ่ม
Gm 
เจ้า
 
แต่ในเ
Eb 
มื่อ 
 
ฮักสองเ
F 
ฮา
 
มันไปต่อบ่
Dm 
ได้ 
 
ดอกอ้าย
Gm 
เอ๋ย
 
คั่นหากสื
Eb 
บึน 
 
สิฝืนไป
F 
ต่อ
 
กะเสียเว
Dm 
ลากันไปเ
Gm 
ฉยๆ
 
ดี
Eb 
กว่าปล่อยเลยตาเ
F 
ลย
 
น้องขอจบเลยแล้ว
Bb 
กัน

 
อยู่ไสละ
Eb 
หนาคนที่เฮาเคยห
F 
วง
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
ห่วงใจทั้งดวงของ
Gm 
อ้าย
 
ผู้เคยชิด
Eb 
ข้าง 
 
ส่างมาฮ่างห่างไ
F 
กล
 
เจ้าคือสิมีผู้ใ
Dm 
หม่ไปนำเขาแล้วละ
Gm 
หนอ
 
โอ่โอ้ย อี
Eb 
หล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
F 
จัก
 
สิอ่วยไป
Dm 
ไส 
 
ทางได๋กะพ้อ
Gm 
เจ้า
 
ความหลังครั้งเ
Eb 
ก่า 
 
คอยติดตามคือจั่งเ
F 
งา
 
ความเว้าว่าสิ
Dm 
ลืม.. 
 
แต่เฮาคงลืมบ่ไ
Gm 
ด้ดอก..

OUTRO | Eb | F | Dm | Gm |
OUTRO | Eb | F | Dm | Gm | Gm | Gm |


ลืมมันลืมบ่ได้ดอก ยังนึกถึงและคิดฮอด
อยู่ตรงนี้ตลอดบ่ไปไส
ยังบ่ลืมเลยฮอยกอด
ยังคิดฮอดทุกถ้อยคำ จื่อยังจะฝังใจ

บอกได้เลยตอนนี้ว่ายังบ่ลืม
แม้ว่ามันสิผ่านมาโดนปานใด๋
ความทรงจำมันยังฝังลึกถึงใจ
สิให้ลืมมันลืมบ่ได้ดอกเด้อ

อยู่ไสละหนาคนที่เฮาเคยหวง
คนที่เฮาเคยห่วงใจทั้งดวงของอ้าย
พุเคยชิดข้างส่างมาฮ่างห่างไกล
เจ้าคือสิมีผู้ใหม่ไปนำเขาแล้วละหนอ
โอโอ้ยอีหล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
จักสิอ่วยไปไสทางใด๋กะพ้อเจ้า
ความหลังครั้งเก่าคอยติดตามคือจังเงา
คำเว้าว่าสิลืม แต่เฮาคงลืมบ่ได้ดอก

ดนตรี

บอกได้เลยตอนนี้ว่ายังบ่ลืม
แม้ว่ามันสิผ่านมาโดนปานใด๋
ความทรงจำมันยังฝังลึกถึงใจ
สิให้ลืมมันลืมบ่ได้ดอกเด้อ

อยู่ไสละหนาคนที่เฮาเคยหวง
คนที่เฮาเคยห่วงใจทั้งดวงของอ้าย
พุเคยชิดข้างส่างมาฮ่างห่างไกล
เจ้าคือสิมีผู้ใหม่ไปนำเขาแล้วบ่หนอ
โอโอ้ยอีหล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
จักสิอ่วยไปไสทางใด๋กะพ้อเจ้า
ความหลังครั้งเก่าคอยติดตามคือจังเงา
คำเว้าว่าสิลืม แต่เฮาคงลืมบ่ได้ดอก

โอ้ย.. อ้ายเอ๋ยน้องบ่เคยคิดสิถิ่มเจ้า
แต่ในเมื่อฮักสองเฮามันไปต่อบ่ได้ดอกอ้ายเอ๋ย
คั้นหากสืปืนสิฝืนไปต่อ กะเสียเวลากันไปเฉย ๆ
ดีกว่าปล่อยเลยตามเลยน้องขอจบเลยแล้วกัน

อยู่ไสละหนาคนที่เฮาเคยหวง
คนที่เฮาเคยห่วงใจทั้งดวงของอ้าย
ผู้เคยชิดข้างส่างมาฮ่างห่างไกล
เจ้าคือสิมีผู้ใหม่ไปนำเขาแล้วบ่หนอ
โอโอ้ยอีหล้าฮู้บ่ว่าอ้ายเจ็บคัก
จักสิอ่วยไปไสทางใด๋กะพ้อเจ้า
ความหลังครั้งเก่าคอยติดตามคือจังเงา
คำเว้าว่าสิลืม แต่เฮาคงลืมบ่ได้ดอก

มิวสิควิดีโอ ลืมบ่ได้ พีท ได้หมดถ้าสดชื่น feat.ลิลลี่

เพลง : ลืมบ่ได้
ศิลปิน : พีท ได้หมดถ้าสดชื่น feat.ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกหนาม
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง : 093-5153618
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend