คอร์ดเพลง คลั่งรักแล้ว 1 สิงโต ปราชญา

  
Text   


INTRO | G | D | Em | C |
INTRO | G | D | Em | C |
INTRO | G | D | Em | C |

 
   
อยากเจอหน้าเธ
อตั้งแต่ตื่นเ
Em 
ช้า
 
   อยากอยู่ด้วยยา
วไปถึงช่วงเย็น
 
   
หงุดหงิดทุกที
ที่มองไม่เ
Em 
ห็น
 
   เป็นห่วงแค่เธ
อทุกๆ 
 
เวลา

 
   
Am 
แค่สบตา..
Bm 
  ใจก็ชอบกล
 
   
เธอมีผลต่อจิตใจ
..

 
ทำไงดีมีคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
 
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..
 

INSTRU | G | D | Em | C |

 
   
ไม่อยากให้เธ
อสนิทคนไหน
 
   
Em 
ไม่อยากให้ใค
รได้ชิดใกล้เธอ
 
   
อึดอัดเหลือท
น 
 
ได้แต่บ่นเพ้อ
 
   
Em 
เก็บไปละเม
อทุกๆ 
 
เวลา

 
   
Am 
ได้แอบมอง..
Bm 
  ตอนที่ยิ้มที
 
   
โลกใบนี้ก็สดใส
..

 
ทำไงดีมีคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
 
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..
 

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D | Em | C |

 
   
Am 
ได้แอบมอง..
Bm 
  ตอนที่ยิ้มที
 
   
โลกใบนี้ก็สดใส
..

 
ทำไงดีมีคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห

 
รู้ไหมฉันคนที่คลั่
งรักแล้วหนึ่ง
 
คลั่
งเธอที่หนึ่ง 
 
คิ
Em 
ดถึงเต็มอกซ้
าย
 
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้
คงไม่พอ
 
อใกล้เธอต่อ 
 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
 
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..  
 

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D |

 
แข
Em 
นเป็นฟอได้ไห
ม..
 
(เป็นแฟนกันไหมอะ)
 


อยากเจอหน้าเธอตั้งแต่ตื่นเช้า
อยากอยู่ด้วยยาวไปถึงช่วงเย็น
หงุดหงิดทุกทีที่มองไม่เห็น
เป็นห่วงแค่เธอทุกๆ เวลา

แค่สบตา..ใจก็ชอบกล
เธอมีผลต่อจิตใจ..

ทำไงดีมีคนที่คลั่งรักแล้วหนึ่ง
คลั่งเธอที่หนึ่ง คิดถึงเต็มอกซ้าย
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้คงไม่พอ
ขอใกล้เธอต่อ แขนเป็นฟอได้ไหม
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..

( ดนตรี )

ไม่อยากให้เธอสนิทคนไหน
ไม่อยากให้ใครได้ชิดใกล้เธอ
อึดอัดเหลือทน ได้แต่บ่นเพ้อ
เก็บไปละเมอทุกๆ เวลา

ได้แอบมอง..ตอนที่ยิ้มที
โลกใบนี้ก็สดใส..

ทำไงดีมีคนที่คลั่งรักแล้วหนึ่ง
คลั่งเธอที่หนึ่ง คิดถึงเต็มอกซ้าย
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้คงไม่พอ
ขอใกล้เธอต่อ แขนเป็นฟอได้ไหม
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..

( ดนตรี )

ได้แอบมอง..ตอนที่ยิ้มที
โลกใบนี้ก็สดใส..

ทำไงดีมีคนที่คลั่งรักแล้วหนึ่ง
คลั่งเธอที่หนึ่ง คิดถึงเต็มอกซ้าย
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้คงไม่พอ
ขอใกล้เธอต่อ แขนเป็นฟอได้ไหม

รู้ไหมฉันคนที่คลั่งรักแล้วหนึ่ง
คลั่งเธอที่หนึ่ง คิดถึงเต็มอกซ้าย
เอาดีๆ แค่มองอย่างนี้คงไม่พอ
ขอใกล้เธอต่อ แขนเป็นฟอได้ไหม
ฉันอยากได้เธอเป็นแฟน..

( ดนตรี )

แขนเป็นฟอได้ไหม..
(เป็นแฟนกันไหมอะ)

มิวสิควิดีโอ คลั่งรักแล้ว 1 สิงโต ปราชญา

เพลง : คลั่งรักแล้ว 1
ศิลปิน : สิงโต ปราชญา
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend