คอร์ดเพลง บางที Rapper Tery x Lil Tery x เต้ยเต้ย x เต้ย ณัฐพงษ์

  
Text   


INTRO | Ab | Fm | Gm | Cm Bb |
INTRO | Ab | Fm | Gm | Cm Bb |

Ab 
บางทีเส้นชัยก็อยู่ใกล้ๆ 
 
ไม่ใช่บนยอดเขา
Fm 
บางทียากง่ายอยู่ที่ตั้งธงอะไรไว้ยอดเสา
Gm 
บางทีความสุขไม่ใช่ได้รับแต่กลายเป็นมอบเขา
Cm 
บางทีมีทุกอย่างที่เคยต้องก
Bb 
าร 
 
แต่ใจยังชอบเฉา

Ab 
บางทีไม่รู้จักพอ
 
บางทียอมแพ้
Fm 
ง่าย 
 
เพราะไม่รู้จักรอ
 
บางทีแพ้
Gm 
พ่าย 
 
แล้วนึกถึงหน้าแม่พ่อ
 
ก่อนลุกขึ้นมาล่อ
Cm 
แม่ง 
 
จับความท้อแท้มาตัด
Bb 
คอ

 
บางทีคิดว่า
Ab 
ดีก็ทำต่อไปโดยไม่ต้องป่าวประกาศ
 
ไม่ต้องกล่าว
Fm 
ปาฐกถาให้ใครมาหาวหรือว่ามาขาก
 
บางทีโลกใบ
Gm 
นี้คงไม่มีวันที่มันจะปราศจาก..
 
คนที่คอย มา
Cm 
แซว 
 
มาแซะ
 
กระแนะกระแหน มาถ
Bb 
าง 
 
มาถาก

 
บางทีเสียเว
Ab 
ลา 
 
ถ้ามัวไปเก็บอะไรพวกนี้มาโกรธ
 
บางทีเสียเ
Fm 
วลา ถ้ามัวไปเอา มาเจ็บ มาจำ มาจด
 
คงไม่มีอะไ
Gm 
รให้ปรับสำหรับคนที่ไม่ได้มาโปรด
 
ส่วนฉันยังทำมาใ
Cm 
ห้สดับ
 
เผื่อสักวันใครจะไ
Bb 
ด้ประโยชน์

 
บางที
Ab 
ทิ้งสิ่งที่รักไป 
 
ไม่ได้ตามความฝัน
 
มันต้อ
Fm 
งกิน มันต้องใช้ไง เลยต้องทำแต่งาน
 
แต่
Gm 
ลึกๆ 
 
ภายในหัวใจมันก็ยังต้องการ
 
หากวัน
Cm 
นี้ยังไม่สายไป 
 
ทำ
Bb 
มันใหม่อีกครั้ง

 
บางทีเหงา
Ab 
ใจ 
 
มันไม่เหลือใคร
 
มันยังคอยเป็นเพื่อนกัน
 
 
บางทีเขียน
Fm 
มัน 
 
เพื่อได้ระบาย
 
คล้ายกับเล่าให้เพื่อนฟัง
 
 
บางที
Gm 
หวังกับมันมากไป 
 
ไม่เป็นอย่างที่หวัง
 
จากวัน
Cm 
นี้จะเป็นเช่นไร 
 
ให้
Bb 
มันเป็นอย่างนั้น

 
บางทีเสีย
Ab 
ตังค์ 
 
แต่ไม่เสียใจ
 
ยังมีมันให้ได้ยิน
 
 
มันไม่ได้
Fm 
คืน 
 
แต่ยังได้ทำ
 
บางทีมันก็ได้ฟิน
 
 
บางที
Gm 
ได้ทำตามหัวใจ 
 
ไม่ใช่ทำแต่งาน
 
โลกความ
Cm 
จริงไม่โหดร้ายไป 
 
 
Bb 
ถ้ามีสิ่งที่รัก

 
ในบาง
Ab 
ที 
 
ใช้ชีวิตกับเพลงให้มันเพลิน
 
พามันไปกับทางที่เรา
Fm 
เดิน
 
กี่เรื่องราวที่เราต้องเผชิญ
 
 
ก็มีเพลงที่ทำให้ช่วย
Gm 
ลืมเรื่องราวที่ผ่าน
 
มันรัก
Cm 
ษาหัวใจ 
 
มันรัก
Bb 
ษาหัวใจเรา

Ab 
  บางทีก็ต้องการให้ใครมายอมรับเรา
Fm 
  แต่บางทีสิ่งที่ทำเรายังไม่ชอบนักเลย
Gm 
  บางทีก็ต้องการให้มีแต่คนรักเรา
Cm 
  แต่บางทีตัวเราเ
Bb 
องเรายังไม่เคยรักเลย

Ab 
  บางทีล้มตั้งนานก็ยังไม่ยอมลุกไป
Fm 
  เพราะยังไม่เข้าใจว่าใครก็เคยพลาดพลั้ง
Gm 
  บางทีทุกๆ 
 
ทางก็ต้องมานั่งทุกข์ใจ
Cm 
  เพราะว่าความตั้งใ
Bb 
จมันมากับความคาดหวัง

Ab 
  บางทีเราควบคุมอะไรไม่ได้เลย
Fm 
  บางทีบทชีวิตวันนี้ไม่ง่าย
Gm 
ดายเหมือนดั่งที่เคย
 
  นี่แหละ
Cm 
รสชาติมัน 
 
นี่แหละ
Bb 
รสชาติมันเว้ย

Ab 
  บางทีทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มา
Fm 
  บางทีพอได้มาก็ไม่ได้สุขแสน
Gm 
  บางทีคงไม่มีอะไรที่สุขแท้
Cm 
  บางทีแค่ไม่
Bb 
ทุกข์เนี่ยมันก็สุขแล้ว

Ab 
บางทีใจ..อยากบิน
Fm 
ไปให้ไกลแสนไกล
 
เพราะไม่
Gm 
เคยพอใจใน
Cm 
สิ่งที่มีวัน
Bb 
นี้เลย
 
แต่ว่าบา
Ab 
งทีใคร..ต่างสุข
Fm 
ใจกันเพียงง่ายดาย
 
แม้ไม่
Gm 
มีมากมาย
 
เพียงเป
Cm 
ลี่ยนที่บางความ
Bb 
คิดและบางมุมมอง

Ab 
  บางทีเราก็ควรจะพอ..
Fm 
  บางทีเราก็ควรจะพอ 
 
Gm 
ว้โฮ..
 
บางทีเราก็ควรจะพอ  
Cm 
สิ่งที่มีวัน
Bb 
นี้ก็ดีมากพอ

Ab 
  (บางทีเส้นชัยก็อยู่ใกล้ๆ 
 
ไม่ใช่บนยอดเขา
Fm 
  บางทียากง่ายอยู่ที่ตั้งธงอะไรไว้ยอดเสา
Gm 
  บางทีความสุขไม่ใช่ได้รับแต่กลายเป็นมอบเขา
 
  
Cm 
บางทีมีทุกอย่างที่เคยต้องก
Bb 
ารแต่ใจยังชอบเฉา)

Ab 
  (บางทีเส้นชัยก็อยู่ใกล้ๆ 
 
ไม่ใช่บนยอดเขา
Fm 
  บางทียากง่ายอยู่ที่ตั้งธงอะไรไว้ยอดเสา
Gm 
  บางทีความสุขไม่ใช่ได้รับแต่กลายเป็นมอบเขา
 
  
Cm 
บางทีมีทุกอย่างที่เคยต้องก
Bb 
ารแต่ใจยังชอบเฉา)

Ab 
  (บางทีเส้นชัยก็อยู่ใกล้ๆ 
 
ไม่ใช่บนยอดเขา
Fm 
  บางทียากง่ายอยู่ที่ตั้งธงอะไรไว้ยอดเสา
Gm 
  บางทีความสุขไม่ใช่ได้รับแต่กลายเป็นมอบเขา
 
  
Cm 
บางทีมีทุกอย่างที่เคยต้องก
Bb 
ารแต่ใจยังชอบเฉา)


บางทีเส้นชัยก็อยู่ใกล้ ๆ ไม่ใช่บนยอดเขา
บางทียากง่ายอยู่ที่ตั้งธงอะไรไว้ยอดเสา
บางทีความสุขไม่ใช่ได้รั บแต่กลายเป็นมอบเขา
บางทีมีทุกอย่างที่เคยต้องการ แต่ใจยังชอบเฉา

บางทีไม่รู้จักพอ บางทียอมแพ้ง่าย
เพราะไม่รู้จักรอ
บางทีแพ้พ่ายแล้วนึกถึงหน้าแม่พ่อ
ก่อนลุกขึ้นมาล่อแม่ง จับความท้อแท้มาตัดคอ

บางทีคิดว่าดีก็ทำต่อไปโดยไม่ต้องป่าวประกาศ
ไม่ต้องกล่าวปาฐกถาให้ใครมาหาวหรือว่ามาขาก
บางทีโลกใบนี้คงไม่มีวันที่มันจะปราศจาก..
คนที่คอยมาแซวมาแซะ
กระแนะกระแหน มาถาง มาถาก

บางทีเสียเวลา ถ้ามัวไปเก็บอะไรพวกนี้มาโกรธ
บางทีเสียเวลา ถ้ามัวไปเอา มาเจ็บ มาจำ มาจด
คงไม่มีอะไรให้ปรับสำหรับคนที่ไม่ได้มาโปรด
ส่วนฉันยังทำมาให้สดับ
เผื่อสักวันใครจะได้ประโยชน์

บางทีทิ้งสิ่งที่รักไป ไม่ได้ตามความฝัน
มันต้องกิน มันต้องใช้ไง เลยต้องทำแต่งาน
แต่ลึก ๆ ภายในหัวใจมันก็ยังต้องการ
หากวันนี้ยังไม่สายไป ทำมันใหม่อีกครั้ง

บางทีเหงาใจ มันไม่เหลือใคร A
มันยังคอยเป็นเพื่อนกัน
บางทีเขียนมัน เพื่อได้ระบาย A
คล้ายกับเล่าให้เพื่อนฟัง
บางทีหวังกับมันมากไป ไม่เป็นอย่างที่หวัง
จากวันนี้จะเป็นเช่นไร ให้มันเป็นอย่างนั้น

บางทีเสียตังค์ แต่ไม่เสียใจ A
ยังมีมันให้ได้ยิน
มันไม่ได้คืน แต่ยังได้ทำ A
บางทีมันก็ได้ฟิน

บางทีได้ทำตามหัวใจ ไม่ใช่ทำแต่งาน
โลกความจริงไม่โหดร้ายไป ถ้ามีสิ่งที่รัก

ในบางที ใช้ชีวิตกับเพลงให้มันเพลิน
พามันไปกับทางที่เราเดิน
กี่เรื่องราวที่เราต้องเผชิญ
ก็มีเพลงที่ทำให้ช่วยลืมเรื่องราวที่ผ่าน
มันรักษาหัวใจ มันรักษาหัวใจเรา

บางทีก็ต้องการให้ใครมายอมรับเรา
แต่บางทีสิ่งที่ทำเรายังไม่ชอบนักเลย
บางทีก็ต้องการให้มีแต่คนรักเรา
แต่บางทีตัวเราเองเรายังไม่เคยรักเลย

บางทีล้มตั้งนานก็ยังไม่ยอมลุกไป
เพราะยังไม่เข้าใจว่าใครก็เคยพลาดพลั้ง
บางทีทุก ๆ ทางก็ต้องมานั่งทุกข์ใจ
เพราะว่าความตั้งใจมันมากับความคาดหวัง

บางทีเราควบคุมอะไรไม่ได้เลย
บางทีบทชีวิตวันนี้ไม่ง่ายดายเหมือนดั่งที่เคย
นี่แหละรสชาติมัน นี่แหละรสชาติมันเว้ย

บางทีทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มา
บางทีพอได้มาก็ไม่ได้สุขแสน
บางทีคงไม่มีอะไรที่สุขแท้
บางทีแค่ไม่ทุกข์เนี่ยมันก็สุขแล้ว

บางทีใจ..อยากบินไปให้ไกลแสนไกล
เพราะไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีวันนี้เลย
แต่ว่าบางทีใคร..ต่างสุขใจกันเพียงง่ายดาย
แม้ไม่มีมากมาย
เพียงเปลี่ยนที่บางความคิดและบางมุมมอง

บางทีเราก็ควรจะพอ บางทีเราก็ควรจะพอ โว้โฮ
บางทีเราก็ควรจะพอ สิ่งที่มีวันนี้ก็ดีมากพอ

(บางทีเส้นชัยก็อยู่ใกล้ ๆ ไม่ใช่บนยอดเขา
บางทียากง่ายอยู่ที่ตั้งธงอะไรไว้ยอดเสา
บางทีความสุขไม่ใช่ได้รับแต่กลายเป็นมอบเขา
บางทีมีทุกอย่างที่เคยต้องการแต่ใจยังชอบเฉา)

มิวสิควิดีโอ บางที Rapper Tery

เพลง : บางที
ศิลปิน : Rapper Tery
เนื้อร้อง/ทำนอง : Rapper Tery / ณัฐพงษ์ หอมเทียน
เรียบเรียง : RPTBeats] x E_YENstudio
ติดต่อ : facebook.com/rapper.tery
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend