คอร์ดเพลง อยากเป็นผัวคุณ แชมป์ ถนัดสุย

  
Text   


 
อยากเป็นผัวคุณจังเลย..
 

INTRO | Dm C | Bb A7 |
INTRO | Dm C | Bb A7 |

 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณจังเลย
 
โอ้
แม่ทรามเชย ไม่เคย
Bb 
พบใครแบบคุ
A7 
 
ยิ่งคุณยิ้
Dm 
ม ยิ่งละมุน
 
ใจ
ผมเต้นตุ่มๆ ตุ่มๆ
Bb 
 ตกหลุมรักทันใด
A7 
 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณหมดใจ
 
ไม่
ต้องการหญิงใด แค่คุ
Bb 
ณคนเดียวก็พ
A7 
 
เจอกันแล้
Dm 
วไม่อยากรอ
 
คง
เป็นบ้า เป็นบอ ถ้าผม
Bb 
ไม่ได้พูดความใน
A7 
 
อยากเป็นผัวคุณจังเลย..
 

INSTRU | Dm C | Bb A7 |
INSTRU | Dm C | Bb A7 |

 
เพียงแค่เสี้ยวนาที
Dm 
..ที่ได้เจอกับคุ
 
ทำให้ผมอยากมุ่ง
Bb 
ตรงไปทักท
A7 
าย
 
คนอะไรช่างงา
Dm 
ม 
 
เห็นแล้วใจละลา
 
อยากจะได้คุณนั้
Bb 
นเป็นแฟนแทบต
A7 
าย

 
ก็ยังไม่วายลังเ
Dm 
ล 
 
เกรงว่าคุณมีผัว
ไหม
 
หรือหัวใจยังว่า
Bb 
ง 
 
ต้องการใครสักค
A7 
 
ในคืนราตรีที่มืด
Dm 
มน 
 
ให้ผมเป็นคนคลาย
เหงา
 
ขอเป็นคนข้า
Bb 
งๆ 
 
ที่ต้องการจะเอ
A7 
า..ใจ

 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณจังเลย
 
โอ้
แม่ทรามเชย ไม่เคย
Bb 
พบใครแบบคุ
A7 
 
ยิ่งคุณยิ้
Dm 
ม ยิ่งละมุน
 
ใจ
ผมเต้นตุ่มๆ ตุ่มๆ
Bb 
 ตกหลุมรักทันใด
A7 
 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณหมดใจ
 
ไม่
ต้องการหญิงใด แค่คุ
Bb 
ณคนเดียวก็พ
A7 
 
เจอกันแล้
Dm 
วไม่อยากรอ
 
คง
เป็นบ้า เป็นบอ ถ้าผม
Bb 
ไม่ได้พูดความใน
A7 
 
อยากเป็นผัวคุณจังเลย..
 

INSTRU | Dm C | Bb A7 |
INSTRU | Dm C | Bb A7 |
INSTRU | Dm C | Bb A7 |
INSTRU | Dm C/E | Bb A7 |

 
โชคชตาหรืออง
Dm 
ค์..เทวดาส่งม
 
ให้คุณนั้นเข้ามาทำ
Bb 
ให้ผมหลงคุ
A7 
 
โดนความรักรุมโจมตี
Dm 
ที่ใจเต็มๆ 
 
รัวๆ
 
บอกเลยว่าคุณคือค
Bb 
นที่ผมเลิฟชั
A7 
วร์

 
ก็ยังไม่วายลังเ
Dm 
ล 
 
เกรงว่าคุณมีผัว
ไหม
 
หรือหัวใจยังว่า
Bb 
ง 
 
ต้องการใครสักค
A7 
 
ในคืนราตรีที่มืด
Dm 
มน 
 
ให้ผมเป็นคนคลาย
เหงา
 
ขอเป็นคนข้า
Bb 
งๆ 
 
ที่ต้องการจะเอ
A7 
า..ใจ

 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณจังเลย
 
โอ้
แม่ทรามเชย ไม่เคย
Bb 
พบใครแบบคุ
A7 
 
ยิ่งคุณยิ้
Dm 
ม ยิ่งละมุน
 
ใจ
ผมเต้นตุ่มๆ ตุ่มๆ
Bb 
 ตกหลุมรักทันใด
A7 
 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณหมดใจ
 
ไม่
ต้องการหญิงใด แค่คุ
Bb 
ณคนเดียวก็พ
A7 
 
เจอกันแล้
Dm 
วไม่อยากรอ
 
คง
เป็นบ้า เป็นบอ ถ้าผม
Bb 
ไม่ได้พูดความใน
A7 

 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณจังเลย
 
โอ้
แม่ทรามเชย ไม่เคย
Bb 
พบใครแบบคุ
A7 
 
ยิ่งคุณยิ้
Dm 
ม ยิ่งละมุน
 
ใจ
ผมเต้นตุ่มๆ ตุ่มๆ
Bb 
 ตกหลุมรักทันใด
A7 
 
อยากเป็นผัว
Dm 
คุณหมดใจ
 
ไม่
ต้องการหญิงใด แค่คุ
Bb 
ณคนเดียวก็พ
A7 
 
เจอกันแล้
Dm 
วไม่อยากรอ
 
คง
เป็นบ้า เป็นบอ ถ้าผม
Bb 
ไม่ได้พูดความใน
A7 
 
อยากเป็นผัวคุณจังเลย..
 

OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |
OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |
OUTRO | Dm |
OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |
OUTRO | Dm C | Bb A7 |
OUTRO | Dm C | Bb A7 |
OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm |


อยากเป็นผัวคุณจังเลย..

ดนตรี

อยากเป็นผัวคุณจังเลย
โอ้แม่ทรามเชยไม่เคยพบใครแบบคุณ
ยิ่งคุณยิ้มยิ่งละมุน
ใจผมเต้นตุ่มตุมตุ่มตุตกหลุมรักทันใด
อยากเป็นผัวคุณหมดใจ
ไม่ต้องการหญิงใดแค่คุณคนเดียวก็พอ
เจอกันแล้วไม่อยากรอ
คงเป็นบ้าเป็นบอถ้าผมไม่ได้พูดความใน
อยากเป็นผัวคุณจังเลย

ดนตรี

เพียงแค่เสี้ยวนาที ที่ได้เจอกับคุณ
ทำให้ผมอยากมุ่งตรงไปทักทาย
คนอะไรช่างงาม เห็นแล้วใจละลาย
อยากจะได้คุณนั้นเป็นแฟนแทบตาย

ก็ยังไม่วายรังเร เกรงว่าคุณมีผัวไหม
หรือหัวใจยังว่าง ต้องการใครสักคน
ในคืนราตรีที่มืดมน ให้ผมเป็นคนคลายเหงา
ขอเป็นคนข้างๆ ที่ต้องการจะ เอาใจ

อยากเป็นผัวคุณจังเลย
โอ้แม่ทรามเชยไม่เคยพบใครแบบคุณ
ยิ่งคุณยิ้มยิ่งละมุน
ใจผมเต้นตุ่มตุมตุ่มตุตกหลุมรักทันใด
อยากเป็นผัวคุณหมดใจ
ไม่ต้องการหญิงใดแค่คุณคนเดียวก็พอ
เจอกันแล้วไม่อยากรอ
คงเป็นบ้าเป็นบอถ้าผมไม่ได้พูดความใน
อยากเป็นผัวคุณจังเลย

ดนตรี

โชคชตาหรือองค์ เทวดาส่งมา
ให้คุณนั้นเข้ามาทำให้ผมหลงคุณ
โดนความรักรุมโจมตี
ที่ใจเต็มๆ รัวๆ
บอกเลยว่าคุณคือคนที่ผมเลิฟชัวร์

ก็ยังไม่วายรังเร เกรงว่าคุณมีผัวไหม
หรือหัวใจยังว่าง ต้องการใครสักคน
ในคืนราตรีที่มืดมน ให้ผมเป็นคนคลายเหงา
ขอเป็นคนข้างๆ ที่ต้องการจะ เอาใจ

อยากเป็นผัวคุณจังเลย
โอ้แม่ทรามเชยไม่เคยพบใครแบบคุณ
ยิ่งคุณยิ้มยิ่งละมุน
ใจผมเต้นตุ่มตุมตุ่มตุตกหลุมรักทันใด
อยากเป็นผัวคุณหมดใจ
ไม่ต้องการหญิงใดแค่คุณคนเดียวก็พอ
เจอกันแล้วไม่อยากรอ
คงเป็นบ้าเป็นบอถ้าผมไม่ได้พูดความใน

อยากเป็นผัวคุณจังเลย
โอ้แม่ทรามเชยไม่เคยพบใครแบบคุณ
ยิ่งคุณยิ้มยิ่งละมุน
ใจผมเต้นตุ่มตุมตุ่มตุตกหลุมรักทันใด
อยากเป็นผัวคุณหมดใจ
ไม่ต้องการหญิงใดแค่คุณคนเดียวก็พอ
เจอกันแล้วไม่อยากรอ
คงเป็นบ้าเป็นบอถ้าผมไม่ได้พูดความใน
อยากเป็นผัวคุณจังเลย

มิวสิควิดีโอ อยากเป็นผัวคุณ แชมป์ ถนัดสุย

เพลง : อยากเป็นผัวคุณ
ศิลปิน : แชมป์ ถนัดสุย
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend