คอร์ดเพลง ชาร์จแบตหน่อยยย Morvasu feat. Praesun

  
Text   


INTRO | Gm | C | F | Bb |

 
เพราะวันนี้อากา
Gm 
ศร้อน..  
 
และเมื่อคืนไม่ค่อ
ยได้นอน..  
Bb 
 
แถมยังเจอเรื่องหล
Gm 
อกหลอน 
 
อ่อนแร
 
แค่ตอนเย็นก็ลง
ถึง 
 
ขีดแด
F7 

 
โอ
Gm 
ย.. 
 
แบตเหลือน้อ
ย..
 
ตัวมันย้อ
ยใจมันลอย 
 
ได้แต่คิด
Bb 
ถึงแต่หน้าเธอ
 
โอ
Gm 
ย.. 
 
มันเอ๋อ
ๆ 
 
..
 
Where are yo
u? 
 
รอเวลาให้เธอได้ช่วยมา

 
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จแ
Gm 
บต.. 
 
 
 
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จหน่
อย.. 
 
 
Bb 
 
ใจมันเหลือ
Gm 
น้อย.. 
 
 
 
รอเวลาจะได้
เจอเธอ 
 
ได้
F7 
สัมผัสเธอ

 
โอ
Gm 
… 
 
 
  My 
 
Charger
 
โอ
… 
 
 
Bb 
  My 
 
Charger
 
โอ
Gm 
… 
 
 
  My 
 
Charg
er, My Char
F7 
ger

 
   
Gm 
Let’s do it toni
ght แบบว่า no plan
 
   
นอนไปคุยไป
Bb 
you hold my hand
 
   
Gm 
Cheese, burger, Pepperoni, Pi
zza
 
   หรือ ราแมน (ราเมง)
 
 
   
ส้มตำปูปลาร้า 
 
ก็บอ
F7 
กจะฝากพี่ Line Man

 
สั่
Gm 
ง… 
 
 
 
กินมันฝรั่
ง.. 
 
(ทอด)
 
หัวปลาต้ม
Gm 
ยำ.. 
 
 
(ยอด)
 
บิ บิม บิม บั
บ.. นี่เราจะกินหมดใช่ไหม เอ่อ..

 
โอ
Gm 
ย.. 
 
แบตเหลือน้อ
ย..
 
ตัวมันย้อ
ยใจมันลอย 
 
ได้แต่คิด
Bb 
ถึงแต่หน้าเธอ
 
โอ
Gm 
ย.. 
 
มันเอ๋อ
ๆ 
 
..
 
Where are yo
u? 
 
รอเวลาให้เธอได้ช่วยมา

 
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จแ
Gm 
บต.. 
 
 
 
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จหน่
อย.. 
 
 
Bb 
 
ใจมันเหลือ
Gm 
น้อย.. 
 
 
 
รอเวลาจะได้
เจอเธอ 
 
ได้
F7 
สัมผัสเธอ

 
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จแ
Gm 
บต.. 
 
 
 
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จหน่
อย.. 
 
 
Bb 
 
ใจมันเหลือ
Gm 
น้อย.. 
 
 
 
รอเวลาจะได้
เจอเธอ 
 
ได้
F7 
สัมผัสเธอ

 
โอ
Gm 
… 
 
 
  My 
 
Charger
 
โอ
… 
 
 
Bb 
  My 
 
Charger
 
โอ
Gm 
… 
 
 
  My 
 
Charg
er, My Char
F7 
ger

 
โอ
Gm 
… 
 
 
  My 
 
Charger
 
โอ
… 
 
 
Bb 
  My 
 
Charger
 
โอ
Gm 
… 
 
 
  My 
 
Charg
er, My Char
F7 
ger


เพราะวันนี้อากาศร้อน..
และเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอน..
แถมยังเจอเรื่องหลอกหลอน อ่อนแรง
แค่ตอนเย็นก็ลงถึง ขีดแดง

โอย.. แบตเหลือน้อย..
ตัวมันย้อยใจมันลอย ได้แต่คิดถึงแต่หน้าเธอ
โอย.. มันเอ๋อๆ ..
Where are you? รอเวลาให้เธอได้ช่วยมา

ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จแบต..
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จหน่อย..
ใจมันเหลือน้อย..
รอเวลาจะได้เจอเธอ ได้สัมผัสเธอ

โอ… My Charger
โอ… My Charger
โอ… My Charger, My Charger

Let’s do it tonight แบบว่า no plan
นอนไปคุยไป you hold my hand
Cheese, burger, Pepperoni, Pizza
หรือ ราแมน (ราเมง)[]
ส้มตำปูปลาร้า ก็บอกจะฝากพี่ Line Man

สั่ง…
กินมันฝรั่ง.. (ทอด)
หัวปลาต้มยำ.. (ยอด)
บิ บิม บิม บับ.. นี่เราจะกินหมดใช่ไหม เอ่อ..

โอย.. แบตเหลือน้อย..
ตัวมันย้อยใจมันลอย ได้แต่คิดถึงแต่หน้าเธอ
โอย.. มันเอ๋อๆ ..
Where are you? รอเวลาให้เธอได้ช่วยมา

ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จแบต..
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จหน่อย..
ใจมันเหลือน้อย..
รอเวลาจะได้เจอเธอ ได้สัมผัสเธอ

ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จแบต..
ชะ ชะ ชะ ชะ ชาร์จหน่อย..
ใจมันเหลือน้อย..
รอเวลาจะได้เจอเธอ ได้สัมผัสเธอ

โอ… My Charger
โอ… My Charger
โอ… My Charger, My Charger

โอ… My Charger
โอ… My Charger
โอ… My Charger, My Charger

มิวสิควิดีโอ ชาร์จแบตหน่อยยย Morvasu feat. Praesun

เพลง : ชาร์จแบตหน่อยยย
ศิลปิน : Morvasu feat. Praesun
เรียบเรียง : Pokpong Jitdee, Morvasu
ติดต่องานแสดง : 081 – 857-0572, 063-192-6456
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend