คอร์ดเพลง ยังคงรอ Jino Jirakit

  
Text   


INTRO | G D | Em D | C Bm | Am D |
INTRO | G D | Em D | C Bm | Am D |

G 
มอง..ภาพเ
D 
ธอที่เดินจาก
Em 
ฉันไป 
 
 
D 
 
เธอไปกับใ
C 
คร 
 
ที่
Bm 
เธอ 
 
ได้เลือกไ
Am 
ว้ในใจอยู่แ
D 
ล้ว
 
ต้อง
G 
ฝืน 
 
หัวใ
D 
จตัวเองให้
Em 
ได้  
D 
 
ก็เพราะว่าเ
C 
ธอ 
 
รักใ
Bm 
คร 
 
ใครคน
Am 
นั้น 
 
ที่ไม่ใช่
D 
ฉัน
 
แต่
G 
ฉัน 
 
ต้องค
D 
อยปลอบโยนหั
Em 
วใจ 
 
 
D 
 
ทุกครั้งที่เ
C 
ธอ 
 
เสีย
Bm 
ใจ 
 
โปรดรู้ไ
Am 
ว้ฉันยืนอยู่ตร
D 
งนี้

G 
เป็นแค่คนที่เ
D 
ธอหันมาก็
Em 
เจอ 
 
 
D 
 
ฉันยังคง
C 
รอแค่
Bm 
เธอ 
 
จากวัน
Am 
นี้และตลอดไ
D 
 
ยังคง
G 
ฝืน 
 
หัวใ
D 
จตัวเองไม่
Em 
ได้ 
 
 
D 
 
ที่ฝืนไม่ไ
C 
ด้ 
 
เพราะ
Bm 
เธอ 
 
ยังวนเ
Am 
วียนข้างในจิตใ
D 

G 
เป็นแค่คนที่เ
D 
ธอหันมาก็
Em 
เจอ 
 
 
D 
 
ทุกครั้งที่เ
C 
ธอ 
 
เสียใ
Bm 
 
เจอปัญ
Am 
หามากมายแค่ไ
D 
หน
 
ฉันยังอยู่ตรงนี้..
 

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |

G 
เป็นแค่คนที่เ
D 
ธอหันมาก็
Em 
เจอ 
 
 
D 
 
ฉันยังคง
C 
รอแค่
Bm 
เธอ 
 
จากวัน
Am 
นี้และตลอดไ
D 
 
ยังคง
G 
ฝืน 
 
หัวใ
D 
จตัวเองไม่
Em 
ได้ 
 
 
D 
 
ที่ฝืนไม่ไ
C 
ด้ 
 
เพราะ
Bm 
เธอ 
 
ยังวนเ
Am 
วียนข้างในจิตใ
D 

G 
เป็นแค่คนที่เ
D 
ธอหันมาก็
Em 
เจอ 
 
 
D 
 
ฉันยังคง
C 
รอแค่
Bm 
เธอ 
 
จากวัน
Am 
นี้และตลอดไ
D 
 
ยังคง
G 
ฝืน 
 
หัวใ
D 
จตัวเองไม่
Em 
ได้ 
 
 
D 
 
ที่ฝืนไม่ไ
C 
ด้ 
 
เพราะ
Bm 
เธอ 
 
ยังวนเ
Am 
วียนข้างในจิตใ
D 

G 
เป็นแค่คนที่เ
D 
ธอหันมาก็
Em 
เจอ 
 
 
D 
 
ทุกครั้งที่เ
C 
ธอ 
 
เสียใ
Bm 
 
เจอปัญ
Am 
หามากมายแค่ไ
D 
หน
 
ฉันยังอยู่ตรงนี้..
 

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D | G |


มองภาพเธอที่เดินจากฉันไป
เธอไปกับใคร ที่เธอ ได้เลือกไว้ในใจอยู่แล้ว
ต้องฝืน หัวใจตัวเองให้ได้
ก็เพราะว่าเธอ รักใคร ใครคนนั้น ที่ไม่ใช่ฉัน
แต่ฉัน ต้องคอยปลอบโยนหัวใจ
ทุกครั้งที่เธอ เสียใจโปรดรู้ไว้ฉันยืนอยู่ตรงนี้

เป็นแค่คนที่เธอหันมาก็เจอ
ฉันยังคงรอแค่เธอ จากวันนี้และตลอดไป
ยังคงฝืนหัวใจตัวเองไม่ได้
ที่ฝืนไม่ได้ เพราะเธอ ยังวนเวียนข้างในจิตใจ
เป็นแค่คนที่เธอหันมาก็เจอ
ทุกครั้งที่เธอ เสียใจเจอ
ปัญหามากมายแค่ไหน ฉันยังอยู่ตรงนี้

ดนตรี

เป็นแค่คนที่เธอหันมาก็เจอ
ฉันยังคงรอ แค่เธอ จากวันนี้และตลอดไป
ยังคงฝืนหัวใจตัวเองไม่ได้
ที่ฝืนไม่ได้ เพราะเธอ ยังวนเวียนข้างในจิตใจ
เป็นแค่คนที่เธอหันมาก็เจอ
ฉันยังคงรอ แค่เธอ จากวันนี้และตลอดไป
ยังคงฝืน หัวใจตัวเองไม่ได้
ที่ฝืนไม่ได้ เพราะเธอ ยังวนเวียนข้างในจิตใจ

เป็นแค่คนที่เธอหันมาก็เจอ
ทุกครั้งที่เธอ เสียใจ
เจอปัญหามากมายแค่ไหน
ฉันยังอยู่ตรงนี้

มิวสิควิดีโอ ยังคงรอ Jino Jirakit

เพลง : ยังคงรอ
ศิลปิน : Jino Jirakit
เรียบเรียง : Jino Jirakit
ติดต่องานแสดง : FB: JINO JIRAKIT
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend