คอร์ดเพลง คันอ้ายขายงัว นก กันต์ธนัท

  
Text   


Tune to Eb

INTRO | G D | Em D | C | D | D |

G 
บ่ได้เป็นคน
D 
ดีคือที่เจ้า
Em 
หวัง
C 
บ่ได้เป็นคือ
D 
จั่งที่เจ้าต้องก
G 
าร
 
เป็น
C 
แค่ขี้เหล้าเมา
D 
ยา 
 
เป็น
Bm 
แค่ผู้บ่าวไท
Em 
บ้าน
 
เฮดเ
C 
วียกเฮดงาน 
 
ตามประสาค
D 
นทุกข์

 
เฮ็ดจั่งไ
G 
ด๋กะบ่ได้หัวใ
D 
จของเจ้าแ
Em 
ม่นบ่
 
บ่
C 
คือบ่าวครูบ่าวห
D 
มอ 
 
ที่เขาห
G 
ล่อเลือกได้
 
บ่ฮู้
C 
จักดอกใบป
D 
ริญญา
 
เลี้ยงแต่
Bm 
งัวเกี่ยวหญ้าจับแต่
Em 
คันไถ
 
บ่มี
Am 
หยังสิสู้เขาไ
D 
ด้ 
 
อ้าย..ก
G 
ะฮู้ดี

C 
แต่ขอเว้าอีหยังจักหน่อย
 
ให้ได้
Bm 
ปลดได้ปล่อยความใน
Em 
ใจที่มี
 
ถึงอ้
C 
ายสิเป็นแค่ไทบ้านอินดี้
 
แต่อ้ายกะ
D 
มีหัวใจคือ..กัน..

 
คันแม่นอ้ายขาย
G 
งัว
 
คงสิเป็นเจ้า
D 
สัวมีเงินสิบกว่า
Em 
ล้าน
 
คันเ
D 
อาเงินมาสร้างบ้
C 
าน
 
กะคงสิไ
D 
ด้คฤหาสน์หลั
G 
งใหญ่
 
คันเจ้าถามหาคนฮักจ
C 
ริง 
 
หรือคนฮั
D 
กแท้
 
อ้ายกะ
Bm 
ว่าอ้ายบ่แ
Em 
พ้ไผ
 
คันเจ้าอยู่กับอ้
C 
าย 
 
สิดูแลตลอด
D 
ชีวิต
 
สิเฮ็ดให้เจ้า
G 
ติดใจ

INSTRU | G | Bm | C | D |
INSTRU | Em | Bm | C | D | G D |

 
เฮ็ดจั่งไ
G 
ด๋กะบ่ได้หัวใ
D 
จของเจ้าแ
Em 
ม่นบ่
 
บ่
C 
คือบ่าวครูบ่าวห
D 
มอ 
 
ที่เขาห
G 
ล่อเลือกได้
 
บ่ฮู้
C 
จักดอกใบป
D 
ริญญา
 
เลี้ยงแต่
Bm 
งัวเกี่ยวหญ้าจับแต่
Em 
คันไถ
 
บ่มี
Am 
หยังสิสู้เขาไ
D 
ด้ 
 
อ้าย..ก
G 
ะฮู้ดี

C 
แต่ขอเว้าอีหยังจักหน่อย
 
ให้ได้
Bm 
ปลดได้ปล่อยความใน
Em 
ใจที่มี
 
ถึงอ้
C 
ายสิเป็นแค่ไทบ้านอินดี้
 
แต่อ้ายกะ
D 
มีหัวใจคือ..กัน..

 
คันแม่นอ้ายขาย
G 
งัว
 
คงสิเป็นเจ้า
D 
สัวมีเงินสิบกว่า
Em 
ล้าน
 
คันเ
D 
อาเงินมาสร้างบ้
C 
าน
 
กะคงสิไ
D 
ด้คฤหาสน์หลั
G 
งใหญ่
 
คันเจ้าถามหาคนฮักจ
C 
ริง 
 
หรือคนฮั
D 
กแท้
 
อ้ายกะ
Bm 
ว่าอ้ายบ่แ
Em 
พ้ไผ
 
คันเจ้าอยู่กับอ้
C 
าย 
 
สิดูแลตลอด
D 
ชีวิต

 
คันแม่นอ้ายขาย
G 
งัว
 
คงสิเป็นเจ้า
D 
สัวมีเงินสิบกว่า
Em 
ล้าน
 
คันเ
D 
อาเงินมาสร้างบ้
C 
าน
 
กะคงสิไ
D 
ด้คฤหาสน์หลั
G 
งใหญ่
 
คันเจ้าถามหาคนฮักจ
C 
ริง 
 
หรือคนฮั
D 
กแท้
 
อ้ายกะ
Bm 
ว่าอ้ายบ่แ
Em 
พ้ไผ
 
คันเจ้าอยู่กับอ้
C 
าย 
 
สิดูแลตลอด
D 
ชีวิต
 
สิเฮ็ดให้เจ้า
G 
ติดใจ

 
ละคันเจ้าอยู่กับอ้
C 
าย 
 
สิดูแลตลอด
D 
ชีวิต
 
รับรองว่าสิ
G 
ติดใจ..

OUTRO | G D | Em D | C | D | G |


บ่ได้เป็นคนดีคือที่เจ้าหวัง
บ่ได้เป็นคือจั่งที่เจ้าต้องการ
เป็นแค่ขี้เหล้าเมายา เป็นแค่ผู้บ่าวไทบ้าน
เฮดเวียกเฮดงาน ตามประสาคนทุกข์

เฮ็ดจั่งได๋กะบ่ได้หัวใจของเจ้าแม่นบ่
บ่คือบ่าวครูบ่าวหมอ ที่เขาหล่อเลือกได้
บ่ฮู้จักดอกใบปริญญา
เลี้ยงแต่งัวเกี่ยวหญ้าจับแต่คนไถ
บ่มีหยังสิสู้เขาได้ อ้าย..กะฮู้ดี

แต่ขอเว้าอีหยังจักหน่อย
ให้ได้ปลดได้ปล่อยความในใจที่มี
ถึงอ้ายสิเป็นแค่ไทบ้านอินดี้
แต่อ้ายกะมีหัวใจคือ..กัน

คันแม่นอ้ายขายงัว
คงสิเป็นเจ้าสัวมีเงินสิบกว่าล้าน
คันเอาเงินมาสร้างบ้าน
กะคงสิได้คฤหาสน์หลังใหญ่
คันเจ้าถามหาคนฮักจริง
หรือคนฮักแท้ อ้ายกะว่าอ้ายบ่แพ้ไผ
คันเจ้าอยู่กับอ้าย สิดูแลตลอดชีวิต
สิเฮ็ดให้เจ้าติดใจ

ดนตรี

เฮดจั่งได๋กะบ่ได้หัวใจของเจ้าแม่นบ่
บ่คือบ่าวครูบ่าวหมอ ที่เขาหล่อเลือกได้
บ่ฮู้จักดอกใบปริญญา
เลี้ยงแต่งัวเกี่ยวหญ้าจับแต่คนไถ
บ่มีหยังสิสู้เขาได้ อ้าย..กะฮู้ดี

แต่ขอเว้าอีหยังจักหน่อย
ให้ได้ปลดได้ปล่อยความในใจที่มี
ถึงอ้ายสิเป็นแค่ไทบ้านอินดี้
แต่อ้ายกะมีหัวใจคือ..กัน

คันแม่นอ้ายขายงัว
คงสิเป็นเจ้าสัวมีเงินสิบกว่าล้าน
คันเอาเงินมาสร้างบ้าน
กะคงสิได้คฤหาสน์หลังใหญ่
คันเจ้าถามหาคนฮักจริง
หรือคนฮักแท้ อ้ายกะว่าอ้ายบ่แพ้ไผ
คันเจ้าอยู่กับอ้าย สิดูแลตลอดชีวิต

คันแม่นอ้ายขายงัว
คงสิเป็นเจ้าสัวมีเงินสิบกว่าล้าน
คันเอาเงินมาสร้างบ้าน
กะคงสิได้คฤหาสน์หลังใหญ่
คันเจ้าถามหาคนฮักจริง
หรือคนฮักแท้ อ้ายกะว่าอ้ายบ่แพ้ไผ
คันเจ้าอยู่กับอ้าย สิดูแลตลอดชีวิต
สิเฮดให้เจ้าติดใจ

ละคันเจ้าอยู่กับอ้าย สิดูแลตลอดชีวิต
รับรองว่าสิติดใจ

มิวสิควิดีโอ คันอ้ายขายงัว นก กันต์ธนัท

เพลง : คันอ้ายขายงัว
ศิลปิน : นก กันต์ธนัท
เรียบเรียง : BBBB
ติดต่องานแสดง : line : 0863388168
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend