คอร์ดเพลง เหตุผลคนเมา – ลมรำเพย อิสานแลนด์

  
Text   

ลมรำเพย อิสานแลนด์
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | D | Bm | Em A | D |

Bm 
นั่งอิงเสาเถียง 
 
 
F#m 
เฮียงขวดเหล้าขาว
 
ซุมผู้
Em 
สาว 
 
เพิ่นเอิ้นขี้
Bm 
เหล้า
 
แต่
Bm 
บ่เคยถามเหตุผล
 
ว่าคนจั่
F#m 
งอ้ายเป็นหยังต้องเมา
 
สรุ
Em 
ปเอาง่า
A 
ย ๆ ว่าอ้ายมั
Bm 
นซั่ว

 
* สิเว้าให้
Em 
ฟัง 
 
บ่แม่นแก้ตัว
 
ย้อนอ้ายโส
F#m 
ใจให้ผู้ลั
Bm 
งคน
 
แล้วอ้ายก
Em 
ะโดน 
 
ผู้สาวหั
A 
กหลัง


 
** บ่ได้
D 
มักปานใด๋ดอกเหล้าขาว
 
ย้อนอ้ายถืก
Bm 
ผู้สาว 
 
ทำร้ายใจ
 
เลย
Em 
ต้องอาศัยความเมา 
 
ให้ลืมชั่
A 
วคราว
 
ใช้ดีกรีปร
D 
ะทังลมหายใจ
 
ให้ลบเลือนเธ
Bm 
อไป 
 
ให้หายเศร้า
 
บ่ได้
Em 
มักปานใด๋ดอกเหล้า 
 
แต่มัน
A 
จำเป็น

 
*** ขอสักคนเข้า
D 
ใจในเหตุผล
 
และเป็นใครสั
Bm 
กคนที่เข้าใจ
 
จะวาง
Em 
แก้วถิ่มน้ำใส ๆ ให้เธอไ
A 
ด้เห็น
 
สิฮักเ
D 
จ้า 
 
จนเบิดใจ
 
ให้หลายกว่าทุ
Bm 
กคนที่เคยเป็น
 
สิฮัก
Em 
แท้ให้เธอได้เห็น 
 
ให้เธอภู
A 
มิใจ
 
สิลื
Bm 
มคนที่เคยถิ่มอ้าย
 
สิโ
F#m 
สตายกับรักครั้
Bm 
งใหม่
 
ต่อจาก
Em 
นี้ไป 
 
หั
A 
วใจ 
 
ให้เพียงแ
D 
ค่เธอ

INSTRU | D | Bm | Em | A |
INSTRU | Bm | F#m Bm | Em A | D |

( *, **, *** )

OUTRO | Em A | D | D |

เนื้อเพลง
นั่งอิงเสาเถียง เฮียงขวดเหล้าขาว
ซุมผู้สาว เพิ่นเอิ้นขี้เหล้า
แต่บ่เคยถามเหตุผล
ว่าคนจั่งอ้ายเป็นหยังต้องเมา
สรุปเอาง่าย ๆ ว่าอ้ายมันซั่ว


สิเว้าให้ฟัง บ่แม่นแก้ตัว
ย้อนอ้ายโสใจให้ผู้ลังคน
แล้วอ้ายกะโดน ผู้สาวหักหลัง


บ่ได้มักปานใด๋ดอกเหล้าขาว
ย้อนอ้ายถืกผู้สาว ทำร้ายใจ
เลยต้องอาศัยความเมา ให้ลืมชั่วคราว
ใช้ดีกรีประทังลมหายใจ
ให้ลบเลือนเธอไป ให้หายเศร้า
บ่ได้มักปานใด๋ดอกเหล้า แต่มันจำเป็น


ขอสักคนเข้าใจในเหตุผล
และเป็นใครสักคนที่เข้าใจ
จะวางแก้วถิ่มน้ำใส ๆ ให้เธอได้เห็น
สิฮักเจ้า จนเบิดใจ
ให้หลายกว่าทุกคนที่เคยเป็น
สิฮักแท้ให้เธอได้เห็น ให้เธอภูมิใจ
สิลืมคนที่เคยถิ่มอ้าย
สิโสตายกับรักครั้งใหม่
ต่อจากนี้ไป หัวใจ ให้เพียงแค่เธอ


สิเว้าให้ฟัง บ่แม่นแก้ตัว
ย้อนอ้ายโสใจให้ผู้ลังคน
แล้วอ้ายกะโดน ผู้สาวหักหลัง


บ่ได้มักปานใด๋ดอกเหล้าขาว
ย้อนอ้ายถูกผู้สาว ทำร้ายใจ
เลยต้องอาศัยความเมา ให้ลืมชั่วคราว
ใช้ดีกรีประทังลมหายใจ
ให้ลบเลือนเธอไป ให้หายเศร้า
บ่ได้มักปานใด๋ดอกเหล้า แต่มันจำเป็น


ขอสักคนเข้าใจในเหตุผล
และเป็นใครสักคนที่เข้าใจ
จะวางแก้วถิ่มน้ำใส ๆ ให้เธอได้เห็น
สิฮักเจ้า จนเบิดใจ
ให้หลายกว่าทุกคนที่เคยเป็น
สิฮักแท้ให้เธอได้เห็น ให้เธอภูมิใจ
สิลืมคนที่เคยถิ่มอ้าย
สิโสตายกับรักครั้งใหม่
ต่อจากนี้ไป หัวใจ ให้เพียงแค่เธอ
เพลง เหตุผลคนเมา
นักร้อง ลมรำเพย อิสานแลนด์
คำร้อง/ทำนอง ท๊อป นครแคน
เรียบเรียง เธค คอนสาร
สังกัด esanlandmusic
โทร 0646203559
คอร์ดเพลง เหตุผลคนเมา - ลมรำเพย อิสานแลนด์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend