คอร์ดเพลง ดีแต่ปาก – ฟลุ๊ค วังหิน

  
Text   

คอร์ดเพลง ดีแต่ปาก
ฟลุ๊ค วังหิน
เพลงใหม่ 2017/2560


Tune to Eb

INTRO | Bm | A | G A | F#7 | Bm |

Bm 
ปากพูดไปว่าใจไม่เคยรั
A 
กเขา
 
ทั้งทีใ
G 
จของเฮาขาดเ
A 
ขาบ่ได้สิต
D 
าย..
 
ปาก
G 
ดีต่อหน้าเ
A 
ขา 
 
ลับ
F#m 
หลังทุรนทุ
Bm 
ราย
 
ปากแ
G 
ข็ง พูดไป ว่าไม่ได้
A 
รักเธอ 
 
 
Bm 
โถ…

Bm 
..ทำไปเพื่ออะรัยตอบใจบ่
A 
ได้เลย
 
พูด
G 
ซ้ำๆ 
 
ว่าฉันไม่เ
A 
คย 
 
รักเธอเข้าใ
D 
จไหม
 
ปาก
G 
ดีบอกไม่รักเ
A 
ขา 
 
สุด
F#m 
ท้ายเขามีคน
Bm 
ใหม่
G 
ดีแต่ปากบอกไ
F#m 
ม่มีใจ 
 
Em 
อรักหลุดมือไป
 
มันปวดใจอี
A 
หลี 
 
 
Bm 
โถ…

 
* ปาก
G 
ดีต่อหน้าเ
A 
ขา
 
ลับหลังนั่ง
F#m 
เหงาปานไก่เป็
Bm 
นห่า
 
ต่อห
G 
น้าปากแข็งปา
A 
นว่าเหล็กกล้า..บ่
D 
ลนไฟ
G 
ดีแต่ปาก 
 
พูดไ
A 
ปลอยลอย 
 
ว่า..
F#m 
เขามันยังไ
Bm 
ม่ใช่
 
ลับ
Em 
หลังนั่งน้ำตาไ
A 
หล
 
(ตอนเขามีใ
F#7 
คร 
 
สิเป็นสิตาย..คนปา
Bm 
กดี)

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |

( * )

(Rab)
 
แค่มี
Bm 
ปากก็พูดไป 
 
ว่าใจเ
A 
ราไม่เคยรัก
 
เป็นแค่
G 
คนที่รู้จัก 
 
ไม่เคยคิ
F#m 
ดรักเข้าใจไหม
 
พอพู
Bm 
ดจบ ไอ้บ้าเอ้ย น้ำตาเ
A 
รามันดันไหล
 
เป็นคนปากแ
G 
ข็งตั้งแต่เมื่อไหร่ 
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเรารักเขา
 
ดีแต่
Bm 
ปากจริงๆ 
 
บอกว่าไม่
A 
รักแล้วก็มานั่งเศร้า
 
สรุปง่า
G 
ยๆ ว่าเรา แอบไปหลงรั
F#m 
กเขาแล้วหรือนี่..

INSTRU | Bm |

( * )

OUTRO | G A | Bm |

เนื้อเพลง
ปากพูดไปว่าใจไม่เคยรักเขา
ทั้งทีใจของเฮาขาดเขาบ่ได้สิตาย..
ปากดีต่อหน้าเขา ลับหลังทุรนทุราย
ปากแข็ง พูดไป ว่าไม่ได้รักเธอ โถ…

ทำไปเพื่ออะรัยตอบใจบ่ได้เลย
พูดซ้ำๆ ว่าฉันไม่เคย รักเธอเข้าใจไหม
ปากดีบอกไม่รักเขา สุดท้ายเขามีคนใหม่
ดีแต่ปากบอกไม่มีใจ พอรักหลุดมือไป
มันปวดใจอีหลี โถ..

* ปากดีต่อหน้าเขา
ลับหลังนั่งเหงาปานไก่เป็นห่า
ต่อหน้าปากแข็งปานว่าเหล็กกล้า..บ่ลนไฟ
ดีแต่ปาก พูดไปลอยลอย ว่า..เขามันยังไม่ใช่
ลับหลังนั่งน้ำตาไหล
(ตอนเขามีใคร สิเป็นสิตาย..คนปากดี)

INSTRU |

(Rab)
แค่มีปากก็พูดไป ว่าใจเราไม่เคยรัก
เป็นแค่คนที่รู้จัก ไม่เคยคิดรักเข้าใจไหม
พอพูดจบ ไอ้บ้าเอ้ย น้ำตาเรามันดันไหล
เป็นคนปากแข็งตั้งแต่เมื่อไหร่ ทั้งที่ใจเรารักเขา
ดีแต่ปากจริงๆ บอกว่าไม่รักแล้วก็มานั่งเศร้า
สรุปง่ายว่าเรา แอบไปหลงรักเขาแล้วหรือนี่..

( ดนตรี )

( * )

( ดนตรี )
คอร์ด ดีแต่ปาก – ฟลุ๊ค วังหิน
ศิลปิน : ฟลุ๊ค วังหิน
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
ดนตรี : อ.ส้ม วง.นากา
ฟลุ๊ค วังหิน - ดีแต่ปาก - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend