คอร์ดเพลง เด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง ปิ๊ก อภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง เด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง ปิ๊ก อภิชาติ

เด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง

แนวเพลง #ใต้
คอร์ด : Eb,Cm,Ab,Bb,Gm


INTRO | Eb | Cm | Ab | Bb |
INTRO | Eb | Cm | Ab Bb | Eb | Bb |

Eb 
โดนหักอกจากเด็กโก
Cm 
ลกเด็กนรา
 
แล้ว
Ab 
ดันเสียท่าให้เด็กชุ
Bb 
มพร
 
มา
Eb 
นั่งเสียใจไม่ได้
Cm 
กินได้นอน
 
เด็กระน
Ab 
องก็มาขาดการติด
Bb 
ต่อ

Eb 
ไซรเจอใครๆ 
 
เขาก็
Cm 
ชอบขี้เท็จ
 
ยิ่งเด็กภูเ
Ab 
ก็ต 
 
ก็ชอบชี
Bb 
กอ
Eb 
เด็กสตูลก็หลอก
Cm 
บอกให้รอ
 
เด็กปัตต
Ab 
านีไม่รู้จัก
Bb 
พอชอบคุยหลา
Eb 
ยคน

 
มัน
Cm 
เจ็บอาคาดถูกเด็กสุ
Gm 
ราษฏร์นั้นทุ่ม
 
เด็กพัท
Ab 
ลุง 
 
ก็ชอบ
Bb 
พูดให้หลงเ
Eb 
ชื่อ
Cm 
เด็กสงชลาหาดใหญ่
Gm 
ไซรขี้เบื่อ
 
เด็กน
Ab 
ครก็ชอบ
Bb 
คบไปเผื่
Eb 
อเลือก

 
แล้วเด็กแถวไหนไม่หลาย
Ab 
ใจมั้ง
Bb 
 
พอแล้วเด็กตรังเบียร์หมดเป็น
Eb 
ลังยังไม่ลืม
 
เด็กพังงาก็
Fm 
หลอก 
 
นอกใจไปกับคน
Bb 
อื่น
 
เด็กยะลาก็ไม่
Eb 
ลืมแฟนเก่าสักที
Eb7 

 
แล้วเด็กแถวไหนรักเ
Ab 
ดียวมั้ง
Bb 
 
ไม่อยากผิดหวัง
Eb 
ซ้ำๆอยู่พันนี้
 
เด็กกระบี่ก็
Fm 
ทัก 
 
กดรักมาเป็น
Bb 
ทีๆ
 
แต่เปิดตัวกับใครอี
Eb 
กคน

INSTRU | Ab | Bb | Eb | Eb |
INSTRU | Fm | Bb | Eb | Eb7 |

 
มัน
Cm 
เจ็บอาคาดถูกเด็กสุ
Gm 
ราษฏร์นั้นทุ่ม
 
เด็กพัท
Ab 
ลุง 
 
ก็ชอบ
Bb 
พูดให้หลงเ
Eb 
ชื่อ
Cm 
เด็กสงชลาหาดใหญ่
Gm 
ไซรขี้เบื่อ
 
เด็กน
Ab 
ครก็ชอบ
Bb 
คบไปเผื่
Eb 
อเลือก

 
แล้วเด็กแถวไหนไม่หลาย
Ab 
ใจมั้ง
Bb 
 
พอแล้วเด็กตรังเบียร์หมดเป็น
Eb 
ลังยังไม่ลืม
 
เด็กพังงาก็
Fm 
หลอก 
 
นอกใจไปกับคน
Bb 
อื่น
 
เด็กยะลาก็ไม่
Eb 
ลืมแฟนเก่าสักที
Eb7 

 
แล้วเด็กแถวไหนรักเ
Ab 
ดียวมั้ง
Bb 
 
ไม่อยากผิดหวัง
Eb 
ซ้ำๆอยู่พันนี้
 
เด็กกระบี่ก็
Fm 
ทัก 
 
กดรักมาเป็น
Bb 
ทีๆ
 
แต่เปิดตัวกับใครอี
Eb 
กคน

 
แล้วเด็กแถวไหนไม่หลาย
Ab 
ใจมั้ง
Bb 
 
พอแล้วเด็กตรังเบียร์หมดเป็น
Eb 
ลังยังไม่ลืม
 
เด็กพังงาก็
Fm 
หลอก 
 
นอกใจไปกับคน
Bb 
อื่น
 
เด็กยะลาก็ไม่
Eb 
ลืมแฟนเก่าสักที
Eb7 

 
แล้วเด็กแถวไหนรักเ
Ab 
ดียวมั้ง
Bb 
 
ไม่อยากผิดหวัง
Eb 
ซ้ำๆอยู่พันนี้
 
เด็กกระบี่ก็
Fm 
ทัก 
 
กดรักมาเป็น
Bb 
ทีๆ
 
แต่เปิดตัวกับใครอี
Eb 
กคน

 
เด็กกระบี่ก็
Fm 
ทัก 
 
กดรักมาเป็น
Bb 
ทีๆ
 
แต่เปิดตัวกับใครอี
Eb 
กคน

OUTRO | Eb | Cm | Ab | Bb |
OUTRO | Eb | Cm | Ab Bb | Eb | Bb | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง


โดนหักอกจากเด็กโกลกเด็กนรา
แล้วดันเสียท่าให้เด็กชุมพร
มานั่งเสียใจไม่ได้กินได้นอน
เด็กระนองก็มาขาดการติดต่อ

ไซรเจอใครๆ เขาก็ชอบขี้เท็จ
ยิ่งเด็กภูเก็ต ก็ชอบชีกอ
เด็กสตูลก็หลอกบอกให้รอ
เด็กปัตตานีไม่รู้จักพอชอบคุยหลายคน

มันเจ็บอาคาดถูกเด็กสุราษฏร์นั้นทุ่ม
เด็กพัทลุง ก็ชอบพูดให้หลงเชื่อ
เด็กสงชลาหาดใหญ่ไซรขี้เบื่อ
เด็กนครก็ชอบคบไปเผื่อเลือก

แล้วเด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง
พอแล้วเด็กตรังเบียร์หมดเป็นลังยังไม่ลืม
เด็กพังงาก็หลอก นอกใจไปกับคนอื่น
เด็กยะลาก็ไม่ลืมแฟนเก่าสักที

แล้วเด็กแถวไหนรักเดียวมั้ง
ไม่อยากผิดหวังซ้ำๆอยู่พันนี้
เด็กกระบี่ก็ทัก กดรักมาเป็นทีๆ
แต่เปิดตัวกับใครอีกคน

( ดนตรี )

มันเจ็บอาคาดถูกเด็กสุราษฏร์นั้นทุ่ม
เด็กพัทลุง ก็ชอบพูดให้หลงเชื่อ
เด็กสงชลาหาดใหญ่ไซรขี้เบื่อ
เด็กนครก็ชอบคบไปเผื่อเลือก

แล้วเด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง
พอแล้วเด็กตรังเบียร์หมดเป็นลังยังไม่ลืม
เด็กพังงาก็หลอก นอกใจไปกับคนอื่น
เด็กยะลาก็ไม่ลืมแฟนเก่าสักที

แล้วเด็กแถวไหนรักเดียวมั้ง
ไม่อยากผิดหวังซ้ำๆอยู่พันนี้
เด็กกระบี่ก็ทัก กดรักมาเป็นทีๆ
แต่เปิดตัวกับใครอีกคน

แล้วเด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง
พอแล้วเด็กตรังเบียร์หมดเป็นลังยังไม่ลืม
เด็กพังงาก็หลอก นอกใจไปกับคนอื่น
เด็กยะลาก็ไม่ลืมแฟนเก่าสักที

แล้วเด็กแถวไหนรักเดียวมั้ง
ไม่อยากผิดหวังซ้ำๆอยู่พันนี้
เด็กกระบี่ก็ทัก กดรักมาเป็นทีๆ
แต่เปิดตัวกับใครอีกคน

เด็กกระบี่ก็ทัก กดรักมาเป็นทีๆ
แต่เปิดตัวกับใครอีกคน

มิวสิควิดีโอ เด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง ปิ๊ก อภิชาติ

เพลง : เด็กแถวไหนไม่หลายใจมั้ง
ศิลปิน : ปิ๊ก อภิชาติ
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend