คอร์ดเพลง อย่าไปรักคนเพิ่งเลิกกับแฟน ปิ๊ก อภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง อย่าไปรักคนเพิ่งเลิกกับแฟน ปิ๊ก อภิชาติ

คอร์ด :

ศิลปิน : ปิ๊ก อภิชาติ

เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงซูม

คอร์ดในเพลง : A,Bm,C#m,D,E,F#m


 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งเลิกกับ
F#m 
แฟน 
 
 
E 
 
เขายังไม่พ
A 
ร้อมจะชัด
C#m 
เจนกับใ
D 
คร

INSTRU | A C#m | Bm E | A C#m | D E |

 
เพิ่ง
A 
รู้ว่าวันนี้ 
 
เธอไม่ไ
E 
ด้คิดอะไร
 
แค่
F#m 
หาคนปลอบใ
E 
จก็แค่เท่า
D 
นั้น
 
A 
กรธที่เรา 
 
มันช่
E 
างเพ้อฝัน
 
จะให้
F#m 
เขายกใจให้
E 
กันในวันที่เ
D 
ขาอ่อนแอ

C#m 
  เป็นห่วงเป็นใย 
 
แต่
F#m 
ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา
 
  แค่เ
D 
ขาผิดใจกับแฟนเก่า 
 
 
E 
ก็เท่านั้น

 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งเลิกกับ
F#m 
แฟน 
 
 
E 
 
เขายังไม่พ
A 
ร้อมจะชัด
C#m 
เจนกับใ
D 
คร
E 
 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งจะเสี
F#m 
ยใจ
E 
 
เขาไม่ไ
D 
ด้อยากมีใ
E 
คา 
 
เขาแค่
C#m 
คุยกันไม่เข้
F#m 
าใจ
Bm 
ถึงยังไงเขาก็เ
E 
ลือกแฟนเขาอยู่
A 
ดี
E 

INSTRU | A C#m | Bm E | A C#m | D E |
INSTRU | D | C#m F#m | D | E |

Bm 
  คำปลอบโยนของเรา
 
  สู้คำขอโ
F#m 
ทษจากแฟนเขาไม่ได้
 
  
G 
คงต้องทำใจ 
 
คนน
D 
อกอย่างเ
E 
รา

 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งเลิกกับ
F#m 
แฟน 
 
 
E 
 
เขายังไม่พ
A 
ร้อมจะชัด
C#m 
เจนกับใ
D 
คร
E 
 
ว่าอย่าไป
A 
รักคนที่
C#m 
เขาเพิ่งจะเสี
F#m 
ยใจ
E 
 
เขาไม่ไ
D 
ด้อยากมีใ
E 
คา 
 
เขาแค่
C#m 
คุยกันไม่เข้
F#m 
าใจ
Bm 
ถึงยังไงเขาก็เ
E 
ลือกแฟนเขาอยู่
A 
ดี

Bm 
ถึงยังไงเขาก็เ
E 
ลือกแฟนเขาอยู่
A 
ดี

OUTRO | A C#m | Bm E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าไปรักคนเพิ่งเลิกกับแฟน


ว่าอย่าไปรักคนที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟน
เขายังไม่พร้อมจะชัดเจนกับใคร

( ดนตรี )

เพิ่งรู้ว่าวันนี้ เธอไม่ได้คิดอะไร
แค่หาคนปลอบใจก็แค่เท่านั้น
โกรธที่เรา มันช่างเพ้อฝัน
จะให้เขายกใจให้กันในวันที่เขาอ่อนแอ

เป็นห่วงเป็นใย แต่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา
แค่เขาผิดใจกับแฟนเก่า ก็เท่านั้น

ว่าอย่าไปรักคนที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟน
เขายังไม่พร้อมจะชัดเจนกับใคร
ว่าอย่าไปรักคนที่เขาเพิ่งจะเสียใจ
เขาไม่ได้อยากมีใคา เขาแค่คุยกันไม่เข้าใจ
ถึงยังไงเขาก็เลือกแฟนเขาอยู่ดี

( ดนตรี )

คำปลอบโยนของเรา
สู้คำขอโทษจากแฟนเขาไม่ได้
คงต้องทำใจ คนนอกอย่างเรา

ว่าอย่าไปรักคนที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟน
เขายังไม่พร้อมจะชัดเจนกับใคร
ว่าอย่าไปรักคนที่เขาเพิ่งจะเสียใจ
เขาไม่ได้อยากมีใคา เขาแค่คุยกันไม่เข้าใจ
ถึงยังไงเขาก็เลือกแฟนเขาอยู่ดี

ถึงยังไงเขาก็เลือกแฟนเขาอยู่ดี

มิวสิควิดีโอ อย่าไปรักคนเพิ่งเลิกกับแฟน ปิ๊ก อภิชาติ

เพลง : อย่าไปรักคนเพิ่งเลิกกับแฟน
ศิลปิน : ปิ๊ก อภิชาติ
เรียบเรียง : ต้น สติ (L.ก.ฮ.)
ติดต่องานแสดง : FB : อภิชาติ พลายด้วง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend