คอร์ดเพลง น้องเป็นแฟนอ้ายได้ไป่ กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   
คอร์ดเพลง น้องเป็นแฟนอ้ายได้ไป่ กระต่าย พรรณนิภา

น้องเป็นแฟนอ้ายได้ไป่

แนวเพลง #อีสาน
คอร์ด : E,F#m,G#m,A,B,C#m


Tune to Eb
INTRO | C | Em | Dm | G |
INTRO | C | Am | F | G | G |

 
ถามแบบแ
C 
ปนๆ 
 
ว่าน้องเป็นแฟนอ้ายได้หรือ
Am 
ยัง
 
ซ้วนนำซุอ
F 
ย่าง บ่มีหนท
G 
าง 
 
สมหวังแ
C 
นติ
 
ออกโตอย่าง
Em 
แฮง 
 
แต่อ้ายบ่แงงเบิ่งน้อง
Am 
สักที
 
แอบฮักมาหล
Dm 
ายปี 
 
กะอยากสิมีสิทธิ์ควงแ
G 
ขนแน

 
เฝ้าคอยดู
C 
แล 
 
เวลาที่อ้ายป่ว
Am 
ยใจ
 
ทุกยามที่น้ำตาไ
F 
หล 
 
ก็คอยอยู่ใ
G 
กล้รักษาบา
C 
ดแผล
 
เป็นคอลเซ็น
Em 
เตอร์ โทรถามข่าวเธอ ทุกข์สุขช่วย
Am 
แชร์
 
ยืนยันว่าฮัก
Dm 
แท้ 
 
รอ
G 
แค่คำตอบจา
C 
กอ้าย
G 

 
ว่าให้น้อง
Em 
เป็น 
 
เป็นแฟนอ้ายได้
Am 
หรือยัง
 
อยากถามสักค
F 
รั้ง 
 
เหลือเหตุผลห
G 
ยังที่ยังบ่ใ
C 
ช่
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีก
Ebm 
โดนท่
Dm 
อใด 
 
น้องสิได้เอิ้นอ้ายว่
G 
าแฟน  
Gaug 

 
ขอถามแ
C 
ปนๆ 
 
เอิ้นน้องว่าแฟนอ้ายได้ล
Am 
ะไป่
 
ตอบหน่อยได้ไ
F 
หม 
 
ถ้าหากเขินอ
G 
ายให้ส่งยิ้
C 
มแทน
 
ถ้าอ้ายต
Em 
กลง สิโพสต์ลงเฟส ว่าเฮาคื
Am 
อแฟน
 
สิหมอบความฮักมั่น
Dm 
แก่น 
 
เป็นสิ่งตอบแ
G 
ทน 
 
ที่อ้ายฮั
C 
กกัน

INSTRU | C | Em | F | G |
INSTRU | Bb | F | G | Am |

 
ว่าให้น้อง
Em 
เป็น 
 
เป็นแฟนอ้ายได้
Am 
หรือยัง
 
อยากถามสักค
F 
รั้ง 
 
เหลือเหตุผลห
G 
ยังที่ยังบ่ใ
C 
ช่
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีก
Ebm 
โดนท่
Dm 
อใด 
 
น้องสิได้เอิ้นอ้ายว่
G 
าแฟน  
Gaug 

 
ขอถามแ
C 
ปนๆ 
 
เอิ้นน้องว่าแฟนอ้ายได้ล
Am 
ะไป่
 
ตอบหน่อยได้ไ
F 
หม 
 
ถ้าหากเขินอ
G 
ายให้ส่งยิ้
C 
มแทน
 
ถ้าอ้ายต
Em 
กลง สิโพสต์ลงเฟส ว่าเฮาคื
Am 
อแฟน
 
สิหมอบความฮักมั่น
Dm 
แก่น 
 
เป็นสิ่งตอบแ
G 
ทน 
 
ที่อ้ายฮั
C 
กกัน

 
ว่าให้น้อง
Em 
เป็น 
 
เป็นแ
G 
ฟนอ้ายได้
Am 
รึยัง
 
อยากถามสักค
F 
รั้ง 
 
เหลือเหตุผลห
G 
ยังที่ยังบ่
C 
ใช่
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีก
Ebm 
โดนท่
Dm 
อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้ายว่าแฟน
 
เคียงข้างต
C 
ลอด 
 
คอยกอดทุกคราวเหง
Em 
าใจ
 
อยากถามอีกโดนท่
Dm 
อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้าย ว่
C 
าแฟน

OUTRO | C | Am | F | G | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง น้องเป็นแฟนอ้ายได้ไป่


ถามแบบแปนๆ ว่าน้องเป็นแฟนอ้ายได้หรือยัง
ซ้วนนำซุอย่าง บ่มีหนทาง สมหวังแนติ
ออกโตอย่างแฮง แต่อ้ายบ่แงงเบิ่งน้องสักที
แอบฮักมาหลายปี กะอยากสิมีสิทธิ์ควงแขนแน

เฝ้าคอยดูแล เวลาที่อ้ายป่วยใจ
ทุกยามที่น้ำตาไหล ก็คอยอยู่ใกล้รักษาบาดแผล
เป็นคอลเซ็นเตอร์ โทรถามข่าวเธอ สุขทุกข์ช่วยแชร์
ยืนยันว่าฮักแท้ รอแค่คำตอบจากอ้าย

ว่าให้น้องเป็น เป็นแฟนอ้ายได้รึยัง
อยากถามสักครั้ง เหลือเหตุผลหยังที่ยังบ่ใช่
เคียงข้างตลอด คอยกอดทุกคราวเหงาใจ
อยากถามอีกโดนท่อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้าย ว่าแฟน

ขอถามแปนๆ เอิ้นน้องว่าแฟนอ้ายได้ละไป่
ตอบหน่อยได้ไหม ถ้าหากเขินอายให้ส่งยิ้มแทน
ถ้าอ้ายตกลง สิโพสต์ลงเฟส ว่าเฮาคือแฟน
สิหมอบความฮักมั่นแก่น เป็นสิ่งตอบแทน ที่อ้ายฮักกัน

ดนตรี

ว่าให้น้องเป็น เป็นแฟนอ้ายได้รึยัง
อยากถามสักครั้ง เหลือเหตุผลหยังที่ยังบ่ใช่
เคียงข้างตลอด คอยกอดทุกคราวเหงาใจ
อยากถามอีกโดนท่อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้าย ว่าแฟน

ขอถามแปนๆ เอิ้นน้องว่าแฟนอ้ายได้ละไป่
ตอบหน่อยได้ไหม ถ้าหากเขินอายให้ส่งยิ้มแทน
ถ้าอ้ายตกลง สิโพสต์ลงเฟส ว่าเฮาคือแฟน
สิหมอบความฮักมั่นแก่น เป็นสิ่งตอบแทน ที่อ้ายฮักกัน

ว่าให้น้องเป็น เป็นแฟนอ้ายได้รึยัง
อยากถามสักครั้ง เหลือเหตุผลหยังที่ยังบ่ใช่
เคียงข้างตลอด คอยกอดทุกคราวเหงาใจ
อยากถามอีกโดนท่อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้าย ว่าแฟน

เคียงข้างตลอด คอยกอดทุกคราวเหงาใจ
อยากถามอีกโดนท่อใด น้องสิได้ เอิ้นอ้าย ว่าแฟน

มิวสิควิดีโอ น้องเป็นแฟนอ้ายได้ไป่ กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : น้องเป็นแฟนอ้ายได้ไป่
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง : 082-8532307
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend