คอร์ดเพลง อายุไม่เกี่ยว เฟิร์ส อนุวัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง อายุไม่เกี่ยว เฟิร์ส อนุวัตน์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เฟิร์ส อนุวัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : Babepoom, Chamil Arin
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | A |

A 
หากว่าคุณนั้นกลัว 
 
ไม่
C#m 
กล้าให้ผมเข้าไป
 
เพราะคนที่คุณ
Bm 
เคยให้หมดใจ
 
กลับทิ้งคุณไ
Dm 
ปอย่าง
E 
นั้น

A 
ไม่แปลกที่คุณจะกลัว 
 
แต่
C#m 
อยากให้ลองเปิดใจ
 
ถ้าคุณนั้นยอมให้
Bm 
ผมเข้าไป 
 
รับรองได้เลย
 
ว่าจะไม่
Dm 
ทำให้คุณผิดห
E 
วัง

 
อยากให้
C#m 
รู้ว่าผมจริ
C#7 
งใจ
 
อยากให้
F#m 
คุณยิ้มไปทุ
F#7 
กวัน
 
ต่อให้จ
Bm 
ะรู้ว่าเราต่า
C#m 
งกัน
 
ต่อให้
D 
รู้ 
 
แต่
D#dim 
อยากให้เข้าใ
E 

 
แม้ว่าผมจะเ
A 
ด็ก 
 
แต่ดูแลคุณไ
C#m 
หว
 
แม้ไม่ใช่ผู้
F#m 
ใหญ่ 
 
แต่ไม่ใช่ปั
Em 
ญหา
A7 
 
อายุมันไม่เ
D 
กี่ยว 
 
ผมว่ามันไม่เ
C#m 
กี่ยว
 
และจะมีแค่คุณคนเ
Bm 
ดียว 
 
ต่อจาก
E 
นี้

INSTRU | A | Dm E |

A 
ทำไมต้องหลบสายตา 
 
ทุกครั้งทุกคราวที่ผมมอง
C#m 
ทำไมไม่ยอมหันมา 
 
ทั้งที่ผมนั้นคอยแต่อ้อนวอน
Bm 
รู้ไหมว่าผมนั้นชอบคุณมากที่สุด
 
ชอบตรงที่สายตาของคุณนั้นมันสวยที่สุดแล้ว  
 
Dm 
คงดีถ้าผมได้เป็
E 
นเจ้าของ

 
อยากให้
C#m 
รู้ว่าผมจริ
C#7 
งใจ
 
อยากให้
F#m 
คุณยิ้มไปทุ
F#7 
กวัน
 
ต่อให้จ
Bm 
ะรู้ว่าเรามันต่า
C#m 
งกัน
 
ต่อให้
D 
รู้ 
 
แต่
D#dim 
อยากให้เข้าใ
E 

 
แม้ว่าผมจะเ
A 
ด็ก 
 
แต่ดูแลคุณไ
C#m 
หว
 
แม้ไม่ใช่ผู้
F#m 
ใหญ่ 
 
แต่ไม่ใช่ปั
Em 
ญหา
A7 
 
อายุมันไม่เ
D 
กี่ยว 
 
ผมว่ามันไม่เ
C#m 
กี่ยว
 
และจะมีแค่คุณคนเ
Bm 
ดียว 
 
ต่อจาก
E 
นี้

 
แม้ว่าผมจะเ
A 
ด็ก 
 
แต่ดูแลคุณ
C#m 
ไหว
 
จะเดินข้างข้างคุ
F#m 
ณไป 
 
วันที่คุณเหนื่อ
Em 
ยล้า
A7 
 
อายุมันไม่เ
D 
กี่ยว 
 
ผมว่ามันไม่
C#m 
เกี่ยว
 
และจะมีแค่คุณคนเ
Bm 
ดียว 
 
ต่อจาก
E 
นี้จนวันสุดท้าย

INSTRU | A | C#m | F#m | Em A7 |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
แม้ว่าผมจะเ
A 
ด็ก 
 
แต่ดูแลคุณไ
C#m 
หว
 
แม้ไม่ใช่ผู้
F#m 
ใหญ่ 
 
แต่ไม่ใช่ปั
Em 
ญหา
A7 
 
อายุมันไม่เ
D 
กี่ยว 
 
ผมว่ามันไม่เ
C#m 
กี่ยว
 
และจะมีแค่คุณคนเ
Bm 
ดียว 
 
ต่อจาก
E 
นี้

 
แม้ว่าผมจะเ
A 
ด็ก 
 
แต่ดูแลคุณ
C#m 
ไหว
 
จะเดินข้างข้างคุ
F#m 
ณไป 
 
วันที่คุณเหนื่อ
Em 
ยล้า
A7 
 
อายุมันไม่เ
D 
กี่ยว 
 
ผมว่ามันไม่
C#m 
เกี่ยว
 
และจะมีแค่คุณคนเ
Bm 
ดียว 
 
ต่อจาก
E 
นี้จนวันสุดท้
A 
าย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อายุไม่เกี่ยว


หากว่าคุณนั้นกลัว ไม่กล้าให้ผมเข้าไป
เพราะคนที่คุณเคยให้หมดใจ
กลับทิ้งคุณไปอย่างนั้น

ไม่แปลกที่คุณจะกลัว แต่อยากให้ลองเปิดใจ
ถ้าคุณนั้นยอมให้ผมเข้าไป รับรองได้เลย
ว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

อยากให้รู้ว่าผมจริงใจ
อยากให้คุณยิ้มไปทุกวัน
ต่อให้จะรู้ว่าเราต่างกัน
ต่อให้รู้ แต่iอยากให้เข้าใจ

แม้ว่าผมจะเด็ก แต่ดูแลคุณไหว
แม้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่ปัญหา
อายุมันไม่เกี่ยว ผมว่ามันไม่เกี่ยว
และจะมีแค่คุณคนเดียว ต่อจากนี้

( ดนตรี )

ทำไมต้องหลบสายตา ทุกครั้งทุกคราวที่ผมมอง
ทำไมไม่ยอมหันมา ทั้งที่ผมนั้นคอยแต่อ้อนวอน
รู้ไหมว่าผมนั้นชอบคุณมากที่สุด
ชอบตรงที่สายตาของคุณนั้นมันสวยที่สุดแล้ว
คงดีถ้าผมได้เป็นเจ้าของ

อยากให้รู้ว่าผมจริงใจ
อยากให้คุณยิ้มไปทุกวัน
ต่อให้จะรู้ว่าเรามันต่างกัน
ต่อให้รู้ แต่iอยากให้เข้าใจ

แม้ว่าผมจะเด็ก แต่ดูแลคุณไหว
แม้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่ปัญหา
อายุมันไม่เกี่ยว ผมว่ามันไม่เกี่ยว
และจะมีแค่คุณคนเดียว ต่อจากนี้

แม้ว่าผมจะเด็ก แต่ดูแลคุณไหว
จะเดินข้างข้างคุณไป วันที่คุณเหนื่อยล้า
อายุมันไม่เกี่ยว ผมว่ามันไม่เกี่ยว
และจะมีแค่คุณคนเดียว ต่อจากนี้จนวันสุดท้าย

( ดนตรี )

แม้ว่าผมจะเด็ก แต่ดูแลคุณไหว
แม้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่ปัญหา
อายุมันไม่เกี่ยว ผมว่ามันไม่เกี่ยว
และจะมีแค่คุณคนเดียว ต่อจากนี้

แม้ว่าผมจะเด็ก แต่ดูแลคุณไหว
จะเดินข้างข้างคุณไป วันที่คุณเหนื่อยล้า
อายุมันไม่เกี่ยว ผมว่ามันไม่เกี่ยว
และจะมีแค่คุณคนเดียว ต่อจากนี้จนวันสุดท้าย

มิวสิควิดีโอ อายุไม่เกี่ยว เฟิร์ส อนุวัตน์

เพลง : อายุไม่เกี่ยว
ศิลปิน : เฟิร์ส อนุวัตน์
เรียบเรียง : Wine Neti
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend